Vem är din förebild?

Handen på hjärtat, hur många förebilder har du och hur många av dem är kvinnor?

Förebilder har funnits i alla tider, de ger oss mod och inspiration. De kan få oss att utmana oss själva och ge oss modet att våga. En del av vår personliga utveckling är att ha förebilder att ta intryck av. Personer som vi beundrar, speglar oss i och hämtar kraft ur.

I vårt samhälle behövs det fler kvinnor som lyfts fram som förebilder, för att ge fler kvinnor kraft att göra den karriär som de strävar efter – och för att ge män ett alternativ. Och anledningen är lika enkel som självklar. En undersökning från World Economic Forum 2013 visar att tre av fyra svenska kvinnor är sysselsatta i arbete. Trots att Sverige därmed har högst andel arbetssysselsatta kvinnor i EU har vi lägst andel kvinnliga VD:ar (15 %, 2,4 % i börsnoterade bolag).

Read More

Har du hört talas om Vested?

För några år sedan satt jag på en konferens och lyssnade på folk som talade om hur man kan lyckas göra bra affärer med kommersiella leverantörer, kunder och andra partners. Jag ville verkligen veta. Jag hade då och har fortfarande ett brinnande intresse för att förstå varför vissa företag lyckas göra affärer som blir explosivt bra. Till exempel när vissa kunder och leverantörer samarbetar på sätt som leder till sänkta kostnader, innovation och god lönsamhet för båda parter. Ta McDonald’s till exempel, sannolikt världens mest framgångsrika restaurangkedja. Nyckeln till McDonald’s framgång ligger i hur de gör affärer tillsammans med å ena sidan sina leverantörer och å andra sidan restaurangägarna. De gör explosivt bra affärer ihop.

Read More

Hur kan man beskriva effektiva team?

Där stod vi högst upp på prispallen. Etta! Det var uttagning till juniorlandslaget – mycket hade stått på spel. Vi var inte de bästa individerna – det fanns åtminstone 20 personer som var bättre än vi. Vi hade inte tränat ihop oss i åratal. Vi hade inte analyserat medlemmarna eller gjort någon särskilt team-building. Ändå vann vi. ”Varför då?”, undrade jag då och ganska länge.

Det har gått några år sedan jag var ung, energisk basketspelare men känslan sitter kvar. Vad är det som gör att ett team kan bli högpresterande, effektivt och uträtta mer än någon egentligen kan förvänta sig?
En som studerat detta är Jon R Katzenbach. Han fann att alla högpresterande team hade följande gemensamma nämnare: ”Ett team är ett litet antal människor med kompletterande färdigheter som är engagerade för ett gemensamt syfte och mål, som arbetar med ett gemensamt tillvägagångssätt och som känner ett ömsesidigt ansvar”

Tillräckligt litet antal
handlar om att medlemmarna ska kunna mötas enkelt och ofta. Att det ska finnas taltid till var och en och att diskussionerna ska kunna vara öppna. Hur många är ni?

Rätt nivå på kompletterande färdigheter
Att de förmågor – både faktakompetens, färdigheter och mellanmänskliga roller – som behövs finns, eller har potential att utvecklas. Att alla medlemmar är villiga att lära sig. Hur ser er rollbesättning ut?

Verkligen meningsfullt syfte
En djupare mening än kortsiktiga mål. Ett syfte för teamet, inte bara organisationen. Att alla förstår (och förstår samma sak), och kan engagerat förklara för andra. Ett syfte som engagerar och känns viktigt och spännande. Vad brinner ni för?

Tydliga mål
Framför allt att det är mål för teamet (inte medlemmarnas respektive enheters eller organisationens). Något som de ska uppnå som team. Mål som manar till teamarbete. Mål som alla förstår på samma sätt och där den inbördes prioriteringen är känd. Vad ska ni uppnå?

Tydligt tillvägagångssätt
Arbetssättet är tydligt och gemensamt för alla. Ett tillvägagångssätt som höjer kompetensen hos medlemmarna. Och som bidrar till en öppen kommunikation, faktabaserad problemlösning och resultatorienterad utvärdering. Hur arbetar ni?

Känsla av ömsesidigt ansvar
Kanske den svåraste och viktigaste punkten. Att alla känner ett såväl individuellt som kollektivt ansvar. Ingen har lyckats om en har misslyckats. Alla känner ansvar för mål och mätetal. Hur är det med ansvaret hos er?

Hur var det nu med basketlaget? Ja, i stort sett varje punkt var uppfylld. Ett litet antal, med både guard, forward och center, liksom pådrivare, spelevink och uppmuntrare. Vi ville utveckla Basketsverige, vårt team och oss själva. Vi ville verkligen besegra de bättre lagen och hade en framgångsrik idé om samarbete och generositet, kombinerad med hårt arbete och viljestyrka. Vi hjälptes åt och hitta dessutom på en del bus både på planen och utanför, och hade kul.

”Nobody’s perfect, but a team can be” M Belbin

Vill du veta mer om coaching och feedback, läs då boken “Chefen som coach” som du hittar här.

Lena Sobel
www.sobel.se | www.chefensomcoach.se

Hur blir man en framgångsrik konsult?

Du kan bli framgångsrik genom att fokusera på dina egenskaper och kompetenser. För några år sedan gjorde jag en omfattande studie där jag bland annat rankade framgångsfaktorer hos framgångsrika konsulter och konsultföretag som presenterades i boken ”Framgångsrik Konsult”. Sedan dess har många konsulter använt den som en självskattning av hur de står sig gentemot topplistan. Nu har jag tagit fram en uppdaterad ranking-lista över framgångsfaktorer:

Topp 10-faktorer för framgång:

  1. Förmågan att skapa förtroende
  2. Förmågan att kommunicera
  3. Förmågan att lyssna
  4. Problemlösningsförmåga
  5. Självständig – att kunna leda sig själv
  6. Social förmåga
  7. Erfarenhet
  8. Förändringsbenägenhet
  9. Vilja lära sig nya saker och utvecklas
  10. Bra självförtroende

Vilken är din främsta framgångsfaktor och varför? Min har alltid varit att kommunicera, skapa förtroende och förmågan att leda mig själv. Ofta bygger vår framgång som konsulter och konsultföretag på en kombination av faktorer. Vad är du bäst på och vad kan du utvecklas inom för att bli en ännu bättre konsult?

Read More

Vad har Sveriges unga entreprenörer gemensamt?

Jag har haft förmånen att få intervjua över 100 av Sveriges mest framgångsrika unga entreprenörer. Det har varit en fantastisk upplevelse att komma närmare dessa mycket driftiga personer, som är utomordentliga förebilder för blivande och nya entreprenörer. Det är också intressant att kunna konstatera att det finns ett antal mycket tydliga gemensamma nämnare som förenar dessa entreprenörer födda på 80- och 90-talet.

Att ha någon form av bollplank, stöd och skyddsnät runt sig är den enskilt största gemensamma nämnaren. Hela 75 % har idag en mentor eller rådgivare kring sig när det kommer till att bolla företagsfrågor och affärsutveckling. De allra flesta nöjer sig heller inte med en enskild person utan bygger starka nätverk av olika kompetenser att ta stöd och råd ifrån beroende på situation.

Få av de intervjuade, endast 35 %, har tagit in lån eller extern finansiering för att starta sitt bolag. Den här generationen har ett helt annat lösningsfokus när det kommer till finansiering. Att gå med ”mössan i hand” till banken är sällan den lösning som ligger först på listan. Bootstrapping, crowdfunding och organisk tillväxt är begrepp som nämns fler än en gång när det kommer till hur entreprenörerna finansierade sin uppstart.

Read More

Från mig till dig – Önskar dig en god jul och ett ännu godare nytt år!

Som du kanske vet har jag gett ut en bok tillsammans med Liber och de tycker det passar sig att jag reflekterar lite över den i dessa nyårstider. Det gör jag gärna. Titeln på boken är som gjord för just det där ögonblicket strax före tolvslaget när vi mitt i stimmet plötsligt kan stanna upp och slås av en tanke: ”Vart är jag på väg? Vill jag dit?”.

Jag tycker vi borde fira mentalt nyår lite oftare. Kanske inte varje dag, men vi borde vara mycket duktigare på att stanna till och reflektera. ”Gör jag det som är bra för mig eller bra för någon annan?” ”När ska jag ändra på det jag ska ändra på?” ”När är sedan?”

Jag är uppvuxen på en ö. Fiskarpojk. Jag har tidigt lärt mig hur man slår en pålstek och hur man står upp för sina åsikter. Längre fram i livet har jag skaffat mig teoretiska kunskaper. Psykologi. Filosof. Ekonomi. Många poäng. Ändå är nog det viktigaste jag kan dela med mig av – på scen och i mina böcker – vanligt sunt förnuft: Du har bara ett liv och det är ditt ansvar att göra det bästa av det.

Ett bra sätt att göra det är att börja idag. Ta ansvar. Fråga dig Vart du är på väg och om du vill dit? Rätt svar på frågan och du har ett godare nytt år framför dig.

Varma hälsningar
Christer

Christer Olsson är fiskarsonen från Öckerö som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Christer är i dag en av Nordens mest omtalade och eftertraktade föreläsare, med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner. Därutöver arbetar Christer som coach och inspiratör för ledare och ledningsgrupper för några av landets största företag.

Christer Olsson Omslag166x243.inddNyfiken på mer? ”Vart är du på väg och vill du dit?” är Christers första bok. I den finner du summan av hans idéer, lättsamt och varsamt presenterade för dig som har båda fötterna på jorden men ändå tycker om att sväva ut ibland.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här

Tusenkonstnärer – javisst!

Ibland undrar jag över begreppet ”småföretagare”. Antingen är man väl företagare eller också inte? De som jobbar i större företag saknar ofta den överblick, superkompetens och flexibilitet som den så kallade småföretagaren måste ha för att över huvud taget överleva (i professionell bemärkelse).

Min långa erfarenhet säger mig att personer kläckta ur storföretagsvärlden ibland beter sig som nykläckta kycklingar, det vill säga förvirrat, när de av någon anledning ska starta eget företag och upptäcker allt de inte kan.

Med viss ömhet tänker jag på den före detta finansexpert som med stor möda byggt upp ett ”småföretag” och säljer hantverksmässigt tillverkade inredningsdetaljer. Han säger att om han bara hade förstått hur mycket man måste kunna för att möta alla dagens olika företagarfrågor och problem så är det tveksamt om han hade gett sig i kast med det hela. Han har också den svåra vägen lärt sig betydelsen av att lyssna på sina kunder och att kunna sälja – något som han överhuvudtaget inte funderade på i sin tidigare karriär och som nu blivit avgörande för hans framgång, liksom för flertalet andra.

Read More

Hur engagerade och motiverade är dina medarbetare?

 

Enligt Gallups undersökning från 2013 är det endast 13 % av alla medarbetare som känner engagemang för sitt arbete. Detta får naturligtvis effekt på det finansiella resultatet. Vad kan man då som chef och ledare göra för att ändra på detta? Forskning visar att ett coachande ledarskap radikalt kan öka antalet engagerade medarbetare. Det är dessutom så att för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för generations Y-medarbetare behövs ett coachande förhållningssätt.

Så vad innebär det coachande ledarskapet och hur går det till? För det första handlar det om att tillämpa några av de viktigaste professionella coachverktygen:

  1. Aktivt lyssnande
  2. Det coachande förhållningssättet – En positiv människosyn
  3. Kraftfulla frågor
  4. Uppskattning
  5. En samtalsmodell
Read More

Allt viktigare att kunna agera över kulturgränser

Det var ända till nyligen ganska ovanligt att människor möttes över kulturgränser, och när det skedde var det oftast med tydliga yttre attribut som underströk skillnaden. Den mentala skylten ”vi är olika” hängde uppe som påminnelse om att man själv och den man mötte hade olika utgångspunkter. Att människor från olika kulturkretsar både tänkte olika och hade olika referensramar var uppenbart redan i mötet och inte så svårt att förstå. Det var inget problem.

Men när vi i dag rutinmässigt, privat eller i tjänsten, möter människor över kulturgränser som är klädda som vi, talar engelska som vi, har en iPhone som vi och kör samma sorts bil som vi, kan det trots alla gemensamma yttre förutsättningar ändå gå helt fel i kommunikationen. Det är våra referensramar och uttryck, vårt sociala spel och våra känslor som leder oss fel.

Read More
Sida 10 av 24« Första...89101112...20...Sista »