Välkommen till en smartare värld

Världen blir smartare.
Det är en utveckling som syns överallt och inte lämnar någon bransch eller sektor oberörd. Ta till exempel en sådan gammal och väletablerad industri som fiskenäringen. Även om folk har fiskat sedan tidernas begynnelse var det inte förrän på 1500-talet som fiskarna hade båtar som gick att gå till sjöss med. Detta framsteg förändrade radikalt villkoren för fisket och för första gången blev det möjligt att få stora, lönsamma fångster. Med de nya båtarna kunde man ge sig ut till fiskevattnen med inte mycket mer än en kompass, en sextant och lite ”insiderkunskap” som förts vidare från den ena generationen till den andra i fiskefamiljerna. Om man seglade på natten kunde man använda sig av astronomisk navigering och sätta kursen med hjälp av stjärnorna för att komma till rätt plats. När fiskarna kom till fiskevattnen kastade de sedan sina nät och hoppades på det bästa.

I slutet av 1800-talet hade fisket kommersialiserats. Små fiskebåtar gav vika för gigantiska trålare där man kunde bearbeta fångsten ombord. När man började orientera sig med längd- och breddgrader förenklades navigeringen avsevärt, och under de senaste decennierna har tekniken förvandlat fisket från konst till vetenskap. Moderna fiskebåtar är teknikintensiva och styrs med avancerade navigationssystem och GPS. Ofta är små sensorer fästa vid fisken så att man alltid kan spåra var stimmen befinner sig, och ekolod används för att precisera hur omfattande stimmen är samt var och när man bör kasta ut näten. Moderna fiskare vet var fisken är just nu, var den kommer att vara imorgon och när de ska kasta ut sina nät för bästa tänkbara fångst av den fisk de är ute efter. Fisket har utvecklats och blivit smartare. Och det är bara ett exempel. Idag är världen smartare inom allt från idrott till vård i hemmet. Till och med kärleken och föräldraskapet håller på att bli smartare!

Läs mer om boken Big data här >>

Om författaren
Bernard Marr är en av världens mest respekterade röster när det gäller data i affärer.
Översättning: Manne Svensson

Förstå omvärlden och du slipper obehagliga överraskningar

Vad har Sepp Blatter och Sverker Martin-Löf gemensamt med Niklas Zennström och Daniel Ek? Jo, alla fyra har högst påtagligt, men på olika sätt, påverkats av omvärldshändelser. I Blatters och Marin-Löfs fall när de inte i tid uppmärksammade hur omvärldens värderingar ändrades. En korruptionskultur i FIFA och en vänskapskultur i SCA var inte länge okey och båda herrarna fick lämna sina positioner under mer eller mindre dramatiska former. För Zennström och Ek var det tvärtom. De uppmärksammade tidigt nya trender och mönster kring den digitala verkligheten och kunde med hjälp av Skype respektive Spotify dra nytta av sin omvärldskunskap och göra minst sagt goda affärer.

Read More

Skaffa järnkoll på omvärlden

 

Organisationer behöver ha järnkoll på sin omvärld och ha förmågan att själva göra analyser och dra strategiska slutsatser. Det räcker inte längre med en övergripande omvärldsanalys i årsredovisningen, en mer långsiktig analys inför affärsplaneringen eller ostrukturerade diskussioner om utvecklingen. I en snabbrörlig omvärld krävs en gedigen och ständig beredskap för förändrade marknadsförutsättningar. Att själv äga kunskapen och ha en intern förståelse för hur förändringar i omvärlden påverkar spelplanen är avgörande för att snabbare kunna gå från ord till handling.

Read More