Meningsfulla Möten – finns de?

Flitiga som bin” brukar var det vanligaste svaret från mina kursdeltagare när jag frågar vad de associerar till i bokomslaget. Det handlar om att du som mötesledare ska lära dig att använda rätt verktyg som hjälper mötesdeltagarna att ta rätt beslut på ett strukturerat sätt. ”Bikupan” är bara ett av många verktyg för att skapa engagemang och delaktighet i mötet. Nu till min första fråga: Är det en tydlig trend att delta i fler arbetsmöten? Om JA, utveckla ditt svar.

Från mina kursdeltagare får jag höra mötena på deras arbetsplatser har låg kvalité. De känns inte meningsfulla. Sällan får jag höra att ledningen tar tag i den egna möteskulturen. Ge mig ett namn på den organisation som har en uttalad mötesstrategi. I det senast numret av tidningen Position finns att läsa ”På svenska företag ägnas minst 20 % eller en dag per vecka åt möten. Chefer har dubbelt så många möten”. Då kommer jag till min andra fråga: Vad är orsaken till att så få tar till vara, en så stor potential, som effektiva och meningsfulla mötet utgör?

Läs gärna mer här: http://www.kristerforsberg.com/facilitering/index.html

Krister Forsberg

Kunder – en ledningsfråga!

Företagets ledningar är idag så långt från kunden de kan. Det måste vara så eftersom jag dagligen nås av artiklar, vänner och kollegor som är frustrerade för att de får så dålig service. Säger jag telecombranschen undrar jag hur många av er som faktiskt är ganska så nöjda. Men det är inte fel på de som sitter på kundservice och svarar. Det är antingen fel på logistik, produkter eller funktioner. Vem ska hållas ansvarig för det om inte ledningen. Jag utmanar alla ledningsgrupper med att ta in en kunder i ledningsgruppen och fråga vad de vill ha. Vad vill du ha som konsument?

Läs gärna mer här:http://sofy.se

Att skapa eller kapa en talang

Vi kan kalla honom för Gunnar.
Det var nämligen vad han hette. Gunnar var många saker, men trevlig var inte en av dem. Däremot var han matematiklärare av den klassiska skolan väl bevandrad inom sitt område. Han stod vid katedern och mässade med pekpinnen i ett stadigt grepp och mungiporna pekandes neråt. Han predikade något för oss och pekade sen på mig med pekpinnen. “Förstår du Linus?”.
“ehm, ja” nickade jag till svar.
“Bra då förstår alla andra också”.

Read More

12 typer av arbetsgrupper

Få saker ligger så nära varandra som förväntningen och besvikelsen. Detta gäller inte minst inom arbetslivet och blir ofta väldigt tydligt inom arbetsgruppen, eller mellan arbetsgruppen och dess chef. Ju högre ställda förväntningar, desto lättare att bli besviken på varandra. Nu är det ju inte så enkelt. Snarare är det kanske så att vår förmåga att kommunicera ut förväntningen brister och att det därigenom uppstår missförstånd som i sin tur leder till besvikelser. Man kan tycka att det vore den enklaste saken i världen att kommunicera på ett sådant sätt att eventuell osäkerhet försvinner och risken för besvikelser likaså.

Read More

Moraliskt fel men arbetsrättsligt rätt?

I arbetsrättsliga sammanhang är det ofta jag kommer i kontakt med ärenden som är moraliskt tveksamma eller till och med fel (ur en moralisk synpunkt alltså…).

Ofta är arbetsgivarens (chefens) huvudargument att en medarbetare som misskött sig ska lämna företaget/organisationen. Ofta har arbetsgivaren rätt i den moraliska aspekten. Det kan exempelvis handla om medarbetare som utöver “normalt” använder arbetsgivarens mobiltelefon för privata samtal, använder arbetsgivarens dator och internetuppkoppling till privata ändamål m m.

Read More

Lös problemet först…

…innan det blir aktuellt med en uppsägning av personliga skäl! Jag har emellanåt hört sägas från chefer och företagare att i Sverige är det nästan omöjligt att säga upp anställda som man har problem med. Och det är naturligtvis inte sant. Det genomgående problemet är att man inte gör rätt från början eller så vet man inte hur det ska göras på ett ”arbetsrättsligt” sätt. I många företag och offentlig verksamhet är dessutom utbildning av chefer i grundläggande arbetsrätt ofta sorgligt eftersatt.

I lagstiftningen inom området samt i praxis, så ses en uppsägning av personliga skäl som den ”yttersta” åtgärden. Och det betyder att innan man kommer så långt så ska man först försöka finna åtgärder som löser problemet. Skulle det bli en tvist i en domstol om arbetsgivaren haft skäl för en uppsägning eller inte, så ska denne kunna bevisa att man försökt lösa problemet. Klarar man inte att visa det på ett bra sätt, förlorar i regel arbetsgivaren och får betala kännbara skadestånd.

Read More

Kan du träna dig extrovert? (och vill du det?)

Är det lättare att vara extrovert?
Världshälsoorganisationen (WHO) betraktar introversion som ett mentalt hälsoproblem. Det kan anses nedslående för oss. Värt att komma ihåg är att samma organisation ansåg att homosexualitet var en mental sjukdom fram till 1990. Det är märkligt att introversion kan betraktas som ett handikapp när det finns så tydlig forskning på området som berör alla fördelar det medför (akademisk förmåga, impulskontroll, visualiseringsförmåga, självständighet etc).

Read More

På vilket sätt ljuger du för dig själv?

”Jag är dum.”
”Jag vet ingenting.”
”Vad jag kan göra är inte värt någonting.”
”Jag förtjänar inte att ha framgång.”

Dessa är bara några av de lögner mina klienter i individuell utveckling har som mantra. Det verkar onödigt dumt då det bör noteras att dessa personer bevisligen ligger bland de 3% mest begåvade. Den sista kan även undertecknad skriva under på. Det finns nästan ingen gräns för de negativa föreställningar vi slår oss i huvudet med. Men det värsta är att vi varje dag använder vår energi för att övertyga oss själva och andra att dessa lögner är rena sanningen – och ännu värre: Det blir en självuppfyllande profetia som så småningom blir sann. Eftersom vi blir vad vi tycker.

Read More

Att köpa psykologiska tjänster

Utbudet av psykologiska tjänster inom arbetslivet är stort. Konsult på konsult erbjuder utbildningar, chefsutveckling, kurser i konflikthantering, stresshanteringstekniker, och mycket annat. Ofta har de olika produkterna slagfärdiga namn, gärna på engelska som ska locka köparen att få en bild av metoden som seriös och internationell. Som köpare är det dock svårt att kunna göra en bedömning av en produkts effektivitet. Det är närmast omöjligt att kunna sålla mellan de olika stresshanteringskurserna och känna sig trygg på att man väljer den bästa, den som verkligen hjälper ens personal att varva ner. Konsulterna/försäljarna har ofta en hel del argument, som i sig låter bra och lockande, men som behöver synas i sömmarna. Här kommer ett urval och hur jag tycker ni bör bemöta dem:

Read More

Säljaren är hjälte!

Varje gång jag träffar en professor i ekonomi, brukar jag fråga om det just nu pågår någon forskning kring säljandets betydelse i näringslivet. Svaret är alltid nej. ”Professor Guru” vid Handelshögskolan i Stockholm såg snarast generad ut vid frågan, och menade att det kanske inte är det som intresserar studenterna mest (eller professorerna). Det borde det göra.

I dessa dagar där entreprenörskapet betraktas som framtidens lösning på alla problem, är det ju konstigt att vår inställning till säljandets betydelse i större sammanhang är obefintlig. Jag har i många år jobbat aktivt med säljträning för entreprenörer i Sverige och internationellt, både i praktiken och på universitet, och skrivit flera bästsäljare på området. Under den tiden har jag sett att alla gillar att fundera ut nya idéer, göra visioner, skriva affärsplaner, göra budgets etc. Marknadsföring brukar också få sin del av intresset – men när det kommer till säljandet är de flesta helt låsta. Resultatet av säljandet är man intresserad av, nämligen intäkterna, men vägen dit är mer luddig för väldigt många. En entreprenör som inte vågar eller vill sälja förblir dessvärre i garderoben. Min egen mission är i dessa sammanhang att avdramatisera hantverket och leda människor ”från säljskygg till säljtrygg”.

Read More
Sida 20 av 24« Första...10...1819202122...Sista »