Jag följer dig!

Hur många medarbetare önskar att följa sina chefer? Är det rimligt att önska sig en chef som jag skulle vilja följa? Av vilken anledning skulle jag vilja följa henne eller honom?

Behöver vuxna människor förebilder? Och finns de på arbetsplatsen? Och måste det i så fall vara en chef?

Vart vill jag komma, tror du?

Jo, att en arbetsplats, en organisation eller ett företag inte kommer längre än medvetandegraden hos dess chefer och ledare. Medvetna chefer och ledare skapar miljöer och ger förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas tillsammans.

Vackert eller hur? Självklart för många och genomfört av få.

Varför?

Read More

Lean – framgångsrecept för svensk sjukvård?

Vårdens utmaningar är välkända. Antalet äldre – som står för den övervägande delen av sjukvårdsbehovet – blir allt fler. Möjligheterna att med läkemedel och avancerad medicinsk teknik behandla sjukdomstillstånd blir allt större, men detta innebär tyvärr inte alls att de totala sjukvårdskostnaderna minskar. Medvetenheten om vilka terapier som finns för olika åkommor ökar hos våra patienter – de har berättigade önskemål om att få den behandling som är bäst, och därtill inom rimlig tid. Det har under de senaste åren också funnits en stark politisk trend att stärka svenska patienters ställning och valfrihet.

Samtidigt kommer inte tillgängliga resurser för sjukvårdsfinansiering att öka påtagligt under de närmaste åren. Allt tyder därför på att vården måste bli bättre på att utnyttja alla de resurser man faktiskt har, för att kunna göra mer med väsentligen oförändrade medel. Verksamhetsutveckling är därför viktigare än någonsin tidigare, och måste drivas av verksamheterna själva, dvs. av sjukvårdens medarbetare. Inom svensk sjukvård finns en stark tradition av professionalism, och en hög medicinsk kompetens – men detta måste kombineras med en hållb

ar filosofi för utveckling och ledning av morgondagens sjukvård.

Read More

Vad är våra mötesrum till för?

Komplexare arbetsuppgifter och nya arbetssätt medför att vi måste ha fler arbetsmöten, men dagens mötesrum saknar ofta de nödvändigaste praktiska förutsättningar för produktiva möten. Vanligtvis är mötesrummen exempel på där funktion och nytta får ge vika för snyggt profilerad design. Man skulle kunna tro att styrelserummet är förebilden för hur mötesrummen ska se ut – ett enda avlångt bord mitt i rummet som mötesdeltagarna samlas runt. Med den lösningen är det svårt att skapa ett bra möte där alla är med och bidrar till resultatet. Mest problematiskt blir det för mötesledaren som i sin roll även ska skapa engagemang och entusiasm hos deltagarna.

Hur mötesrummet ser ut påverkar som sagt i högsta grad mötesklimatet, vilket får negativa konsekvenser både för deltagarnas engagemang och för mötets resultat.

Varför ska vi då ha möten?

Read More

Enorma brister i svenska förhandlingskunskaper

Mina erfarenheter som förhandlingsexpert och de studier Svenska Förhandlingsakademin gjort de senaste 38 åren visar på mycket bristande kunskaper bland svenska förhandlare. Det spelar ingen roll om det handlar om projektledare, inköpschefer, säljare eller tekniska chefer. Inte heller ålder, kön eller bransch spelar roll. De grupper som är ansvariga för de dagliga affärsförhandlingarna är ofta välutbildade och har oftast mångårig erfarenhet av förhandlingar. Trots detta misslyckas de allt för ofta i sina förhandlingar. Av de ca 30’000 förhandlare som deltagit i övervakade förhandlingsspel och caseövningar hos oss misslyckas ca 38% att nå en affär trots ett förhandlingsutrymme på ca 10% av totalaffären. De 62%

som lyckas få till en affär missar i genomsnitt att ta tillvara på ca 40% av de möjliga mervärden som finns.

Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom alla dessa misslyckanden. Den bristande förhandlingsförmågan är en av de största resultatpåverkande posterna i all affärsverksamhet – något som få ens upptäcker.

De som skaffar sig mera kvalificerade kunskaper om förhandlingar visar ofta snabba resultat – resultat som visar sig direkt i resultaträkningen.

Förhandlingskunskap är ett tvärvetenskapligt område som handlar lika mycket om socioekonomi och psykologi som det handlar om företagsekonomi. Svenska företag satsar visserligen en del på att vidareutbilda sina anställda i förhandlingar, men det borde läggas betydligt större resurser redan på universitetsnivå. De allra flesta som studerar till exempelvis civilekonomer i Sverige läser idag inte en enda poäng förhandlingskunskap.

Robert Unt robert@forhandling.com

Täby den 18 januari 2013

zp8497586rq

Tillfälle: Möt Liber-författaren Pekka A. Viljakainen på IMD business forum 21/1

IMD Business School håller den 21 januari ett event i Stockholm, i samarbete med Fortum. En av talarna är Libers författare Pekka A. Viljakainen (“No Fear: ledarskap i en tid av digitala cowboys”). I vanliga fall är dessa event begränsade till IMD-alumner men vi kan nu erbjuda ett mindre antal platser till journalister och andra som är intresserade av att delta. Pekka kommer bland annat att tala om konsten att leda team i en global och digital kontext. Eventets andre talare, Bill Fischer, är medförfattare till boken “The Idea Hunter” och kommer att tala om innovation.

Här följer ett utdrag ur den officiella inbjudan:

Dear Colleagues,

Let us ask ourselves three vital questions:

1. Do you and your company have too many great ideas? [most probably no]

2. Are you consistently outperforming your competition when it comes to innovation? [most probably no]

3. Do you have a genuine inter

est in becoming better at idea generation and innovation? [hopefully yes]

IMD has the pleasure, in cooperation with Fortum, to extend an invitation for you to join the upcoming IMD Business Forum. This is an event where you will gain both practical insight and theory about driving strategic innovation, and become a true Idea Hunter in the increasingly digital environment that we all operate in.

The event will feature two dynamic individuals in IMD Professor Bill Fischer, co-author of “The Idea Hunter” and Director of the Driving Strategic Innovation Program, and Pekka A. Viljakainen, IT entrepreneur, former senior executive at Tieto, and author of ”No Fear: Business Leadership in the Age of Digital Cowboys.”  Pekka A. Viljakainen is now working for Skolkovo Foundation.

Ideas are arguably the most valuable asset that a firm [or an individual] can have in a knowledge-based economy, but how do you find the best ideas – the kind that can change industries, boost careers, or alter organizations?

Anmälan sker till magnus.zetterberg@outlook.com senast den 16 januari. OBS! Antalet platser är begränsat.

Datum/tid: 21 januari 2013, kl. 17.30-19.45.

Plats: Fortum, Lidingövägen 115, Stockholm

Program: 17.30-18.00: Registering; 18.00-19.45: Bill Fischer & Pekka A. Viljakainen (följs av mingel/sponsrad buffé)

zp8497586rq

Behovet av effektiv problemlösning har aldrig varit större

Behovet av effektiv problemlösning finns i alla miljöer, alltifrån styrelserummet till fabriksgolvet. Chefer som arbetar i den traditionella industrin förstår att konsekvenserna blir allvarliga, om problem inte blir lösta i tid. De har som regel fått grundläggande kunskaper om metoder för systematisk problemlösning.

I takt med att alltfler arbetar i komplexa miljöer, som ständigt förändras, har behovet av effektiv problemlösning ökat markant. Problemen har inte blivit mindre och de har heller inte blivit enklare att lösa i dagens komplexa och multikulturella miljöer. Hur många chefer i dessa milj

Upphandling utan dialog ger sämre anbud

Är upphandling en dröm eller mardröm för dig? Oavsett vilken finns det alltid en förklaring till varför du hamnat där du är. Vilket scenario känner du igen dig i och hur har du kommit dit? 

Ser din dag ut så här…Läge A
Du är den lyckade upphandlaren som studsar upp ur sängen varje morgon av glädje för att ännu en ny dag få jobba med offentlig upphandling. Du har en självklar plats i ledningsgruppen och får gehör för de viktiga upphandlingsfrågorna. Tack vare e-faktureringssystem så vet du att alla fakturor betalas korrekt, och inte alls om de inte stämmer. Dina kollegor i verksamheten är intresserade av upphandling, eller den ”goda affären” som det normalt kallas på ditt jobb. Rätt personer engagerar sig när det är dags för upphandling, det vill säga rätt kompetenser samverkar både före, under och efter upphandlingen. De har tid för detta.

Read More

Offentlig upphandling, är det så jäkla krångligt som alla säger…

Sett till framställningen i media, så måste offentlig upphandling vara en av det absolut mest komplicerade disciplinerna i Europa. Nästan alla instämmer i att det är alldeles för invecklat, nästan omöjligt. Det krångliga regelverket står i vägen för bra affärer, är en annan åsikt som ofta framförs.

Det är klart att det är svårt när man inte kan det. Precis som jag kan tycka att mandarin verkar svårt. De flesta som uttalar sig om svårigheterna i offentlig upphandling, är ofta personer som sannolikt inte besitter någon fördjupad kunskap i ämnet. Som exempel när det avslöjades att SÄPO haft en Bond-fest, så var det upprörande att den kostat sex miljoner, att den inte upphandlas på rätt sätt var sekundärt. Vissa proffstyckare kunde till och med förstå att man inte upphandlat festen eftersom det var alldeles för svårt, det där med offentlig upphandling. Eller som advokatsamfundets generalsekreterare,  A.Ramberg uttrycker på sin blogg: http://annerambergs.wordpress.com/2012/08/29/om-s-k-avslojanden-och-fakturajournalistik/

Read More

Förbättringsarbete, engagemang och delaktighet!

Finns svaret i belöningssystemet? Läs Mikael Cäkers reflektioner…
Vad får oss, var och en, att vilja bidra i förbättringsarbetet? Denna fråga väcker genast motsatsfrågan; vad får oss att inte vilja bidra?

Frågan kring engagemang, att engagera och vara engagerad, är central i själva tankesättet bakom det praktiska förbättringsarbetet. Nyligen hade jag deltagare i en workshop som fick mig att reflerktera  ytterligare kring vad som skapar engagemang. Gruppen bestod av deltagare som även omfattade några vi inte mött tidigare. Intressant var att notera skillnaden mellan deltagarna. De som undrade hur de kunde skapa engagemang bland medarbetarna och de som undrade hur de skulle ta hand om allt engagemang.

Read More
Sida 20 av 26« Första...10...1819202122...Sista »