Miljoner att spara på att förändra förändringsarbetet!

Backman_Alquist_VinklatMontage_206Förändringsarbete är svårt, och statistiken visar att två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas! Tidplanerna spricker, den ursprungliga budgeten håller inte och många projekt rinner ut i sanden utan att lämna spår i verksamheten. Bara i Sverige förvinner många hundra miljoner kronor per år genom misslyckade förändringsinitiativ. Det krävs ett radikalt skifte i hur förändringsprojekt drivs.

Vad är problemet? Alltför ofta saknar chefer och projektledning en genuin kunskap om förändringsarbetets kärna, om hur människor fungerar. Att leda ett förändringsprojekt handlar inte om att leda projekt utan om att leda människor i projekt! Om man inte vet hur personalen ska mötas i olika faser av projektet får man medarbetare att bli motarbetare.

Read More

3 tips inför start av e-handel

DanielLantz_Montage_206Om jag skulle starta en e-handel idag så skulle det framförallt kretsa kring Google. Vet du att vissa företag, som tidigare helt och hållet sysslade med sökoptimering på Google, har utvecklat sin affär till att förvärva företag som befinner sig på gränsen till konkurs, trots att de inte kan något om deras bransch. Varför gör de detta? Den enkla anledningen är att de kan sökpositionera företagen så pass bra på Google att det omedelbart driver deras försäljning i en positiv utveckling.

Read More

Chefen och chefens chefer

Leader and her team

Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa mera tid, lägga mera engagemang och vara mera tillgänglig för medarbetarna.

Kan man tänka sig att det är tvärtom, det vill säga att medarbetarna skulle trivas bättre om de fick större befogenheter, blev mer självgående och mindre beroende av sin chef ? Skulle de och företaget utvecklas snabbare?

Read More

Just a word

In January I made a New Year’s resolution to remove the word ’just’ from my vocabulary this year. Not the kind of ‘just’ meaning ‘fair’ as in “He is a just person”. I mean the kind of ‘just’ as in “I’ll just do that”.I’ll just do this first.” “I’ll just make that phone call then I’m ready” and so on. All those apparently small little things that we don’t think will take much of our time or energy.

Read More

Ökad medvetenhet med feedback och fokus

ff_feedbackloop_f

 Jag förstår hur viktigt det är med ökad medvetenhet, men hur upprätthåller man det?

Den frågan kom från en deltagare på en ledarutvecklingskurs nyligen. Under kursen hade hon verkligen upplevt att ökad medvetenhet är en nyckel till att utvecklas, som ledare och som människa. Hon hade märkt att när hon var mera medveten om hur hon mötte andra, så förstod hon mer om dem och ändrade sitt beteende, nästan utan att tänka på det. Nu var det sista kursträffen och hon undrade hur hon skulle kunna fortsätta sin utveckling.

Bra frågor är guld värda, det vet jag som coach. Jag insåg också att detta var en fråga som i allra högsta grad berör chefer som vill bli mera coachande. Coaching handlar mycket om lärande. Chefen som vill lära sig att coacha och medarbetare som vill lära sig nya färdigheter. Frågan hjälpte mig att i två enkla rubriker sammanfatta vad jag genom åren har lärt mig om medvetenhet: yttre feedback och inre fokus.

Read More

Sex principer när vuxna lär

adult_learner_notetaking

Jag stötte på Malcolm Knowles’ bok ”The Adult Learner”, och blev förtjust över hur hans principer stämmer så väl överens med tankar kring coaching. Vilket egentligen är självklart, coaching, förändring och lärande är intimt förknippade.

Vuxna lär effektivare när situationen är problembaserad och man hjälps åt, vilket ju också är precis det som kännetecknar ett coachande samtal. Medarbetaren kommer med ett problem som chefen hjälper henne att hitta sina egna lösningar på och ta ansvar för. Medarbetaren vill ha en förändring och behöver därmed oftast lära sig något nytt.

Read More

En reflektion i vardagen kring Myter, Fallgropar och Sugrörssyndrom

 

LarsAlmhem_Montage_206Skål. Ett skummande glas kallt öl är gott. Men den senaste klunken var i kyligaste laget och fastnade på resan ned i halsen. Det stolta, svenska bryggeriets tillika Svenskt Näringslivs ansikte utåt trampade med båda fossingarna i det beryktade klaveret. Då detta skedde i radio såg ingen vad det berodde på, nämligen att han hela tiden betraktade världen genom ett sugrör. Ett smalt dito.

Read More

Kommunikation öga mot öga – del 1

BirgittaAhltorp_VinklatMontage_206Chefer och ledare har minst tre huvuduppgifter. Att staka ut målen, samla gruppen inåt och företräda utåt. Samtliga måste skötas med olika typer av kommunikation, vilket kräver en förmåga att kommunicera på olika plan. Det gäller därmed för alla chefer och ledare att sortera ut vilka kommunikationssystem de ska använda för olika informationsinnehåll och för olika syften.

Read More

Konsten att se sin kompetens och sätta mål

Akesson-Kihlgren_VinklatMontage_206Är det dags för nästa steg i karriären? Arbetssökning, oavsett om du söker ett arbete internt eller externt, handlar om att söka rätt arbete. Frågan är dock vad som är rätt arbete för dig? För att hitta ditt nya arbete måste du inventera både dig själv och din omvärld.

Efter att i nära trettio år ha hjälpt tusentals män och kvinnor i deras strävan att hitta det rätta arbetet måste vi tyvärr konstatera att förvånansvärt många inte ser hela sin kompetens. Tänk så många möjligheter som på grund av detta faktiskt går till spillo!

Read More

De jobbiga människorna

MattiasLundberg_VinklatMontage_206Att arbetslivet blir allt tuffare är många överens om. Företag och offentliga verksamheter vidtar fler och fler åtgärder för att öka effektiviteten. Det finns dock ett område som man antingen inte ser, eller inte vill se, och som kostar miljoner i minskad produktivitet, nämligen de jobbiga människorna. De som man irriterar sig på, som smiter undan, som är negativa och som manipulerar.

De jobbiga människorna finns på alla arbetsplatser, men det är sällan man orkar göra något åt dem. Kanske beror det på att det kostar så mycket energi att ta fighten mot de jobbiga människorna att vi inte tycker det är värt det. Eller på att chefen helt enkelt inte vågar ta i frågan.

Read More
Sida 20 av 30« Första...10...1819202122...30...Sista »