Byt till 2000-talets verktyg

Många av de verktyg som ledare och chefer använder i sina verksamheter kommer från USA.  Flera av de som används idag, kom till för ganska länge sedan. På 60-talet presenterade Albert Hymphrey sin SWOT modell, en förkortning av Streghths, Weeknesses, Opportunities,och Threats. Att analysverktyget fortfarande används flitigt inom privata företag och förvaltning beror på att SWOT fortfarande lärs ut på högskolor och beskrivs i många ledarskapslitteraturen samt att ledningen för företag och förvaltning ger direktiv om att verktyget ska användas.

Albert Hymphrey, som var en business and management konsult, ansåg att ledningen för de stora amerikanska företagen behövde ett analysverktyg när de gjorde sin strategiska planering. Att han valde styrkor, svagheter, möjligheter och hot i sin modell speglar den tiden synsätt där fokus låg på konkurrenter snare än kunder. Man hade ett ”militärstrategiskt synsätt”. Hoten kom framförallt från konkurrenterna. Vilka styrkor behövdes och vilka svagheter var till hinder för att slå konkurrenterna?

Read More

Hur känner man igen en psykopat?

Det är inte en helt ovanlig fråga från media. I TV-sofforna brukar det vara en inledningsfråga. Och mitt kanske något lakoniska svar brukar vara att det gör man inte. D.v.s. känner igen en psykopat när man möter en. För de är specialister på att gömma sig bakom en mänsklig mask.

Författaren Lars Olof Tunbrå har skrivit boken Psykopatiska chefer medverkar här i Aftonbladet-TV’s program Wellness. Lars Olof intervjuas ca 20 minuter in i programmet. 

Det första intrycket är oftast att de är charmiga, sympatiska och öppna. Men där bakom gömmer sig något annat. En person som strävar efter makt och att ta fullständig kontroll över dig. Det märker du först efter en tid. På en arbetsplats brukar det för medarbetare och kollegor ta några månader innan man upptäcker det motsägelsefulla beteendet. Och om man då inte spelar med kommer man att bli utsatt för såväl hot som aggressioner.

Read More

Mänsklig miljörörelse

work-stress-300x199Nu har det gått för långt!
Jag lider med alla chefer jag träffar som allt som oftast säger : Jag har inte tid, jag hinner inte, nej det finns det ingen tid till. Och vad det är det de inte hinner eller inte har tid med? De har inte tid för reflektion, de har inte tid till viktiga frågor som kräver eftertanke och de har inte heller tid att sitta ner tillsammans med sina medarbetare och samtala om viktiga frågor som t.ex om hur man kan uppnå god arbetskvalitet. Jag säger alltid ”ni har inte tid att inte ha tid”.

Allt ska idag ha ett numeriskt värde. Kvantitetsmått är viktigare än kvalitetsmått. Brandkårsutryckningar är vanligare än förebyggande arbete.

Read More

Lärande ledarskap, ett lite annorlunda sätt att se på ledarskapet!

Screen Shot 2013-10-15 at 10.06.23 AMVi har under en ganska lång tid nu jobbat med att implementera Lean i olika verksamheter, och med ytterst blandade resultat. Förklaringen kan delvis ligga i att vi försökt kopiera metoder från främst Toyota. Tesen som drivs i Toyota Kata är att vi försökt kopiera fel saker, det synliga i form av 5S, Kanban osv.

Inget fel i det, men för att komma till en lärande organisation som ständigt utvecklas och verkligen går mot operationell fulländning (fritt översatt från Operationell excellence) så måste ledarskapet organiseras för just lärande!

Read More

Ambassadörers delade upplevelser påverkar mer än reklam

BirgittaEdberg_VinkladMontage_206Allt fler människor börjar sin köpprocess med att googla och att fråga sitt sociala nätverk online om deras erfarenheter och rekommendationer. 8 av 10 tar in sin information digitalt och använder sociala filter för att slippa reklam. Sociala medier har förändrat förutsättningarna för traditionell kontrollerad kampanjmarknadsföring, ändå fortsätter företag med ”business as usual”.

Sociala medier, mobilitet, nätverkssamarbeten i molnet och lägre tillverkningskostnader är drivkrafter i den digitala evolutionen. Den förändrar marknadslogiken och utmanar företags sätt att göra affärer. Vårt agerande i organisationen och våra prioriteringar bygger på idéer och modeller anpassade till industrierans förutsättningar.

Read More

Två tredjedelar ledare och en tredjedel chef

Det skrivs mycket om ledarskap vilket är begripligt då alla barn och vuxna har ett behov av att ha förebilder. Vem vill vi ha som förebild? Vilka förmågor ska vår förebild ha. Hur ska denna förebild beskrivas? Och varför är det viktigt med förebilder?

VARFÖR är en central fråga i en människas liv så låt den även vara central i en människas arbetsliv.
Och för dig som chef.

Read More

Ledarskap inget quick-fix

100Ledare_Forfattarmontage_206Bland Sveriges 500 000 chefer finns det förstås både bra och dåliga exempel. Den stora avgörande skillnaden är att medan en sämre chef eller ledare riskerar att ”förlama” människorna i verksamheten så kan ett bra ledarskap istället ”förlösa” medarbetarnas inneboende kraft och potential.

Vi tror att de flesta chefer kan utveckla sitt ledarskap, att bli en ledare som ger istället för tar energi. Men vad är det då som utmärker ett bra ledarskap, finns det några gemensamma nämnare? För att hitta svaret valde vi ut 100 ledare från en mängd olika områden för att fånga deras lärdomar och tankar kring ledarskap. Vi reste land och rike runt och träffade personligheter som Pia Sundhage, Kay Pollak, Hans Stråberg, Per Strömberg, Anitra Steen, Karin Bodin och Pär Mårts. Vi letade inte efter sanningar, då vi tror att dessa är svårfunna i ledarskap. Att följa en ”quick fix”-lista fungerar inte heller, hur gärna vi än skulle vilja ha en. Vi letade istället efter gemensamma insikter för att inspirera andra, både existerande och blivande chefer.

Read More

Det goda bemötandet, forts.

Förra blogginlägget handlade om gott bemötande och nu skall vi titta på hur man skapar det.

Vad är ett gott bemötande? Det finns en hel del grundläggande faktorer som vi människor sätter värde på och behöver. Allt bottnar i bekräftelse. Vi tar och ger varandra bekräftelse på många olika sätt hela tiden, från att vi hälsar på varandra, möter varandras blick, uppträder artigt och iakttar kulturella spelregler.

Read More

Toyota Kata, är det något för dig?

Photo 2013-09-06 10 28 33Kata betyder ”mönster” eller ”inövat beteende”, ni som utövat olika former av kampsporter är väl bekanta med termen.

Kata står i vårt dagliga liv för rutinen, det mönster vi jobbar efter. Vi måste skapa en arbetsmiljö som är repeterbar, och repetitiv. I min värld står det förstnämnda för att vi bygger processer som är kapabla att vara repeterbara, och det sistnämnda för att vi ska lära oss att så långt det är möjligt repetera vårt arbetssätt, vår Kata.

Read More

Hur tjänar man pengar som frilansjournalist? Del 2

CamillaBjorkman_VinklatMontageDenna artikel är uppdelad i två delar. Detta är del två. Del 1 publicerades 29e augusti 2013 och kan läsas här.

… Det här var drivkraften till att jag skrev min bok ”Skriv, sälj & bli lönsam – så lyckas du som frilansjournalist”. Jag ville ge både blivande frilansar och de som är gamla i gemet verktygen till hur man driver ett lönsamt frilansföretag. Att skriva och rapportera är en sak, men hur gör man för att samtidigt kunna ta ut en rimlig lön varje månad? …

Read More
Sida 20 av 28« Första...10...1819202122...Sista »