En styrelse blir aldrig bättre än sin ordförande

I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på ett effektivt styrelsearbete i såväl stora som små verksamheter. Förändringsberedskapen måste vara stor och styrelsen måste aktivt bidra till att skapa värde i bolaget.


För att skapa värde i verksamheten, behöver styrelsen idag en styrelseordförande som fungerar som ledare för styrelseteamet, och som dessutom är spindeln i nätet för en rad andra intressenter i och kring bolaget – en kraftig förändring bort från den tidigare traditionella ordningsmannarollen. Att kunna hantera styrelseordföranderollen och dess ansvar i praktiken med god kunskap om teorin är nyckeln till en utveckling av verksamheten. Att våga göra styrelsen till en konkurrensfördel, inte en hämsko.

Read More

Det mest inspirerande jag hört

Jag, Linus Jonkman är en cyniker. Tveklöst kommer jag bli den där griniga gubben som bär byxorna löjligt högt och skriker på tv:n. Skeptisk är jag till sockerströdda påstående som  att ”alla är ämnade för stora saker”. Jag tuggar Werthers original och fnyser åt samtidsklyschor som att ”universum har en plan för oss alla”. Jag tror inte alls att det händer fantastiska ting automagiskt medan vi passivt väntar på utdelning från tur/ödet/postkodslotteriet. Nej, hårt arbete, tålamod, disciplin och engagemang är skeptikerns förklaring. Ingemar Stenmark sa det bra: ”Ju mer jag tränar desto mer ‘tur’ får jag”. Kanske är det en effekt av min uppväxt på sjuttiotalet men detta är min sotiga världsbild. Med det sagt, vill jag berätta om något som jag ovanligt nog finner vansinnigt inspirerande.

Read More

Varför struntar företagen i lusten och passionen?

De flesta företag beskriver vad som skall göras i strategimaterial och affärsplaner. Men sällan står det något om den passion och de attityder som krävs. En uppskattning är att företag skulle kunna öka sin produktivitet med cirka 30 procent, genom att fokusera mer på attityd och passion än på siffror och oinspirerande planer.

 

I snabbväxande företag och i challengerföretag – sådana som vill förändra världen – måste alla vara med och driva. Det krävs självdrivande medarbetare, som agerar självständigt utifrån företagets övergripande mål och värderingar.

Då duger inte traditionellt ledarskap. Ingen självdrivande medarbetare motiveras av chefer som styr med detaljer. Istället behövs ett inkluderande ledarskap som skapar handlingsutrymme för den självdrivande medarbetare.

Read More

Jämställdhetsarbetet förbättrade Ericssons effektivitet med nära 10 procent!

Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad innebär det för Sveriges konkurrenskraft?

I boken Genusmedvetet ledarskap, berättar vi om ett antal företags framgångsrika resa från ickefråga till tillväxtfråga. Där exempelvis Ericssonfabriken i Hudiksvall genom sitt jämställdhetsarbete synliggjort normer som hämmat verksamheten. Resultatet är ökad effektivitet och en attraktivare arbetsplatskultur. 

Read More

Dessa trender möter vi i affärskriget!

Vi kan spåra ett förändrat beteende hos professionella inköpare av kvalificerade produkter, varor och tjänster. Det som tidigare har varit inne har nu blivit ute, och tvärt om.

Från då till nu
Inköpsfunktionen har fått en ny och viktigare roll. Förändringarna har varit stora. Idag möter vi professionella inköpare som har helt nytt fokus. Så här kan det se ut:

 

Read More

Varför Value Selling? Det är väl bara att höja priset!

Under många år av affärskonsulting ute i företag har jag förvånats över hur mycket det satsas på utveckling och produktion av nya produkter/tjänster – och hur liten satsningen är på att verkligen få bra betalt för den kundnytta om skapas. Ändå vet vi alla hur stor betydelse priset har för företagets lönsamhet. En prishöjning ger ju effekt direkt på resultatet!

Value Selling är det som saknas när det gäller att få bra betalt för alla de kundvärden som leverantören lagt så höga framtagningskostnader på. Vid Value Selling sätts det ett kundunikt värde på varje faktor som påverkar kundens lönsamhet och kundens fokus flyttas från priset till lönsamhetspåverkan.

För att lyckas kräver Value Selling –

Read More

Leveranskartan – ett verktyg som alla kan tillämpa

Hur kan vi leverera något av värde, utan att veta vilken nyttan är för mottagaren? Leveranskartan ger chefer och medarbetarna en gemensam bild av verksamhetens viktigaste leveranser. Utan denna bild finns risk för att insatser används fel.

Leveranskartan är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera de närmaste intressenterna samt för att analysera vad som levereras och till vilken nytta. Leveranskartan använder du för att inom gruppen skapa en gemensam syn på verksamhetens leveranser och nyttan med de varor, de tjänster och den information som levereras.

Det finns ett flertal nyckelfrågor som du i ett arbetsmöte ställer till gruppen. Dessa hittar du under ovanstående exempel på leveranskarta. I leveranskartan ska endast de 6-7 viktigaste leveranserna finnas med. Sätt upp den färdiga leveranskartan väl synlig på arbetsplatsen.

En mer ingående beskrivning av hur du genomför leveransanalys finns i min bok Workshops och arbetsmöten.

Krister Forsberg
www.kristerforsberg.com

”Vad har du för kundnummer…”?

Förr gick man till den lokala handlaren och stod o tjittjattade lite efter sitt inköp, sen kom industrin och med den en större distans till kunden. På åttiotalet lärde oss ”SAS-Janne Carlzon” att ge bättre service. Sen dess har serviceresan i Sverige gått åt fel håll. När jag frågar efter goda exempel på service ser folk fundersamma ut och sen kommer dom – alla de dåliga exemplen.

Idag är den första frågan du får när du försökt tala om din frågeställning eller ditt problem: – ”Vad har du för kundnummer”?

Read More

När man inte behöver någon webbstrategi

Man klarar sig utmärkt utan en webbstrategi. Det enda man behöver ha koll på är tre enkla saker: alla digitala initiativ ska vara bra för företagets affär på något sätt, de ska fylla något verkligt behov hos kunderna och dessutom vara i takt med sin omvärld. 

Det första man behöver är att veta vad som vore bra för företagets affär. Behöver man höja intäkterna, sänka kostnaderna, stärka varumärket eller åstadkomma något helt annat? Det måste man ha bestämt, och man har också satt upp en tydlig målbild. Den är självklart mätbar så att det går att se hur bra det går. Man drivs inte så mycket av tyckande och magkänsla, utan det man ska göra och i vilken ordning är baserat på en analys av fakta och är nedtecknat i en handlingsplan. Och så arbetar företagets olika avdelningar givetvis koordinerat med den digitala närvaron så att deras olika initiativ inte motverkar varandra. Även om de olika avdelningarna har egna mål, så har alla alltid hela företagets bästa i fokus. För att diskutera den här typen av övergripande frågor har man också inrättat ett forum som träffas regelbundet.

Read More

Tre starka e-handelstrender under 2013

E-handel når ständigt nya höjder samtidigt som konkurrensen samt möjligheterna med e-handeln ökar. Med nya plattformar som läsplattor och smarta telefoner når vi konsumenterna under princip alla dygnets vakna timmar. Kampen mellan e-handeln och de fysiska butikerna tilltar och vi kommer få se nya sätt från e-handeln att ta ytterligare positioner.

Internationalisering
Vi ser idag allt fler e-handlare som har långsiktiga strategier med internationalisering som mål, att nå nya marknader, och just internationalisering är e-handels stora styrka.  Ju tidigare företag planerar för en internationell satsning desto lättare och bättre kan man förbereda sin organisation för ett sådant kliv. Det finns e-handelsföretag som lyckats genomföra internationella satsningar under sitt första år vilket tydligt visar den styrka e-handeln har när det kommer till expansion. En mycket liten organisation kan sitta centralt i Sverige och administrera e-handeln för många olika länder lika effektivt som att sitta på lokala kontor.

Read More
Sida 20 av 25« Första...10...1819202122...Sista »