Varför Value Selling? Det är väl bara att höja priset!

Under många år av affärskonsulting ute i företag har jag förvånats över hur mycket det satsas på utveckling och produktion av nya produkter/tjänster – och hur liten satsningen är på att verkligen få bra betalt för den kundnytta om skapas. Ändå vet vi alla hur stor betydelse priset har för företagets lönsamhet. En prishöjning ger ju effekt direkt på resultatet!

Value Selling är det som saknas när det gäller att få bra betalt för alla de kundvärden som leverantören lagt så höga framtagningskostnader på. Vid Value Selling sätts det ett kundunikt värde på varje faktor som påverkar kundens lönsamhet och kundens fokus flyttas från priset till lönsamhetspåverkan.

För att lyckas kräver Value Selling –

Read More

Leveranskartan – ett verktyg som alla kan tillämpa

Hur kan vi leverera något av värde, utan att veta vilken nyttan är för mottagaren? Leveranskartan ger chefer och medarbetarna en gemensam bild av verksamhetens viktigaste leveranser. Utan denna bild finns risk för att insatser används fel.

Leveranskartan är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera de närmaste intressenterna samt för att analysera vad som levereras och till vilken nytta. Leveranskartan använder du för att inom gruppen skapa en gemensam syn på verksamhetens leveranser och nyttan med de varor, de tjänster och den information som levereras.

Det finns ett flertal nyckelfrågor som du i ett arbetsmöte ställer till gruppen. Dessa hittar du under ovanstående exempel på leveranskarta. I leveranskartan ska endast de 6-7 viktigaste leveranserna finnas med. Sätt upp den färdiga leveranskartan väl synlig på arbetsplatsen.

En mer ingående beskrivning av hur du genomför leveransanalys finns i min bok Workshops och arbetsmöten.

Krister Forsberg
www.kristerforsberg.com

”Vad har du för kundnummer…”?

Förr gick man till den lokala handlaren och stod o tjittjattade lite efter sitt inköp, sen kom industrin och med den en större distans till kunden. På åttiotalet lärde oss ”SAS-Janne Carlzon” att ge bättre service. Sen dess har serviceresan i Sverige gått åt fel håll. När jag frågar efter goda exempel på service ser folk fundersamma ut och sen kommer dom – alla de dåliga exemplen.

Idag är den första frågan du får när du försökt tala om din frågeställning eller ditt problem: – ”Vad har du för kundnummer”?

Read More

När man inte behöver någon webbstrategi

Man klarar sig utmärkt utan en webbstrategi. Det enda man behöver ha koll på är tre enkla saker: alla digitala initiativ ska vara bra för företagets affär på något sätt, de ska fylla något verkligt behov hos kunderna och dessutom vara i takt med sin omvärld. 

Det första man behöver är att veta vad som vore bra för företagets affär. Behöver man höja intäkterna, sänka kostnaderna, stärka varumärket eller åstadkomma något helt annat? Det måste man ha bestämt, och man har också satt upp en tydlig målbild. Den är självklart mätbar så att det går att se hur bra det går. Man drivs inte så mycket av tyckande och magkänsla, utan det man ska göra och i vilken ordning är baserat på en analys av fakta och är nedtecknat i en handlingsplan. Och så arbetar företagets olika avdelningar givetvis koordinerat med den digitala närvaron så att deras olika initiativ inte motverkar varandra. Även om de olika avdelningarna har egna mål, så har alla alltid hela företagets bästa i fokus. För att diskutera den här typen av övergripande frågor har man också inrättat ett forum som träffas regelbundet.

Read More

Tre starka e-handelstrender under 2013

E-handel når ständigt nya höjder samtidigt som konkurrensen samt möjligheterna med e-handeln ökar. Med nya plattformar som läsplattor och smarta telefoner når vi konsumenterna under princip alla dygnets vakna timmar. Kampen mellan e-handeln och de fysiska butikerna tilltar och vi kommer få se nya sätt från e-handeln att ta ytterligare positioner.

Internationalisering
Vi ser idag allt fler e-handlare som har långsiktiga strategier med internationalisering som mål, att nå nya marknader, och just internationalisering är e-handels stora styrka.  Ju tidigare företag planerar för en internationell satsning desto lättare och bättre kan man förbereda sin organisation för ett sådant kliv. Det finns e-handelsföretag som lyckats genomföra internationella satsningar under sitt första år vilket tydligt visar den styrka e-handeln har när det kommer till expansion. En mycket liten organisation kan sitta centralt i Sverige och administrera e-handeln för många olika länder lika effektivt som att sitta på lokala kontor.

Read More

Vad är egentligen avskrivningstiden på en kommunikationsinvestering?

Om det finns en tydlig trend inom reklam och PR idag så är det denna: kommunikationen blir allt mer strategisk och kommunikatörerna därmed en viktigare maktfaktor för företagets framgång. Men med denna makt kommer ett stort ansvar. Som kommunikatörer måste vi stå till svars för vad vi producerar, och det innebär att vi måste börja anpassa vårt arbete efter konkreta och affärsmässiga nyckeltal. För marknadskommunikation är inget självändamål! Den ska ge effekt. Den ska sälja. Den ska bidra till företagets övergripande affärsmål.  I korthet betyder det att vi som kommunikatörer måste inrätta våra ansträngningar i ett system där vi kan mäta hur bra kommunikationen fungerar.

Read More

Varumärket Orrefors Kosta Boda – vad händer med det nu?

Intervju med Tomas Conradi i Eftermiddag i P4
– Du kan lyssna på hela inslaget här

Tomas Conradi, välkänd varumärkesexpert, välkommen till oss! Hur påverkas bilden av Orrefors Kosta Boda av alla krisrubriker, nedskärningar och nedläggningar? Hur mycket kan Torsten Jansson skära ner innan han har skadat Orrefors varumärke på ett sätt som kanske inte går att reparera? Men först bara, väldigt basic; vad är ett varumärke egentligen? Det är ett ord som dominerat våra sändningar ett par dagar här nu. Vi måste ju veta vad vi pratar om.

Read More

Vad är egentligen friidrotts-SM i stafett värt?

Vem bryr sig? – undrar sannolikt de allra flesta, men med ännu större sannolikhet vill jag hävda att nära nog allt har ett värde för åtminstone någon.
Jag läser i vår lokala morgontidning att det idag på IP (Idrottsplatsen alltså) är stafett-SM i friidrott. Fart och spänning utlovas, men sen står det inte så mycket mer. Eftersom jag själv är en gammal stjärna (man minns det man vill) och eftersom jag bor så nära, tänker jag att “det vore trevligt att kolla upp”. På Internet hittar jag fakta om tider, startlistor och … biljettpriser. “Kostar det!?”, reagerar jag.

Read More

Meningsfulla Möten – finns de?

Flitiga som bin” brukar var det vanligaste svaret från mina kursdeltagare när jag frågar vad de associerar till i bokomslaget. Det handlar om att du som mötesledare ska lära dig att använda rätt verktyg som hjälper mötesdeltagarna att ta rätt beslut på ett strukturerat sätt. ”Bikupan” är bara ett av många verktyg för att skapa engagemang och delaktighet i mötet. Nu till min första fråga: Är det en tydlig trend att delta i fler arbetsmöten? Om JA, utveckla ditt svar.

Från mina kursdeltagare får jag höra mötena på deras arbetsplatser har låg kvalité. De känns inte meningsfulla. Sällan får jag höra att ledningen tar tag i den egna möteskulturen. Ge mig ett namn på den organisation som har en uttalad mötesstrategi. I det senast numret av tidningen Position finns att läsa ”På svenska företag ägnas minst 20 % eller en dag per vecka åt möten. Chefer har dubbelt så många möten”. Då kommer jag till min andra fråga: Vad är orsaken till att så få tar till vara, en så stor potential, som effektiva och meningsfulla mötet utgör?

Läs gärna mer här: http://www.kristerforsberg.com/facilitering/index.html

Krister Forsberg

Sida 25 av 30« Första...1020...2324252627...30...Sista »