Hur kan man beskriva effektiva team?

Där stod vi högst upp på prispallen. Etta! Det var uttagning till juniorlandslaget – mycket hade stått på spel. Vi var inte de bästa individerna – det fanns åtminstone 20 personer som var bättre än vi. Vi hade inte tränat ihop oss i åratal. Vi hade inte analyserat medlemmarna eller gjort någon särskilt team-building. Ändå vann vi. ”Varför då?”, undrade jag då och ganska länge.

Det har gått några år sedan jag var ung, energisk basketspelare men känslan sitter kvar. Vad är det som gör att ett team kan bli högpresterande, effektivt och uträtta mer än någon egentligen kan förvänta sig?
En som studerat detta är Jon R Katzenbach. Han fann att alla högpresterande team hade följande gemensamma nämnare: ”Ett team är ett litet antal människor med kompletterande färdigheter som är engagerade för ett gemensamt syfte och mål, som arbetar med ett gemensamt tillvägagångssätt och som känner ett ömsesidigt ansvar”

Tillräckligt litet antal
handlar om att medlemmarna ska kunna mötas enkelt och ofta. Att det ska finnas taltid till var och en och att diskussionerna ska kunna vara öppna. Hur många är ni?

Rätt nivå på kompletterande färdigheter
Att de förmågor – både faktakompetens, färdigheter och mellanmänskliga roller – som behövs finns, eller har potential att utvecklas. Att alla medlemmar är villiga att lära sig. Hur ser er rollbesättning ut?

Verkligen meningsfullt syfte
En djupare mening än kortsiktiga mål. Ett syfte för teamet, inte bara organisationen. Att alla förstår (och förstår samma sak), och kan engagerat förklara för andra. Ett syfte som engagerar och känns viktigt och spännande. Vad brinner ni för?

Tydliga mål
Framför allt att det är mål för teamet (inte medlemmarnas respektive enheters eller organisationens). Något som de ska uppnå som team. Mål som manar till teamarbete. Mål som alla förstår på samma sätt och där den inbördes prioriteringen är känd. Vad ska ni uppnå?

Tydligt tillvägagångssätt
Arbetssättet är tydligt och gemensamt för alla. Ett tillvägagångssätt som höjer kompetensen hos medlemmarna. Och som bidrar till en öppen kommunikation, faktabaserad problemlösning och resultatorienterad utvärdering. Hur arbetar ni?

Känsla av ömsesidigt ansvar
Kanske den svåraste och viktigaste punkten. Att alla känner ett såväl individuellt som kollektivt ansvar. Ingen har lyckats om en har misslyckats. Alla känner ansvar för mål och mätetal. Hur är det med ansvaret hos er?

Hur var det nu med basketlaget? Ja, i stort sett varje punkt var uppfylld. Ett litet antal, med både guard, forward och center, liksom pådrivare, spelevink och uppmuntrare. Vi ville utveckla Basketsverige, vårt team och oss själva. Vi ville verkligen besegra de bättre lagen och hade en framgångsrik idé om samarbete och generositet, kombinerad med hårt arbete och viljestyrka. Vi hjälptes åt och hitta dessutom på en del bus både på planen och utanför, och hade kul.

”Nobody’s perfect, but a team can be” M Belbin

Vill du veta mer om coaching och feedback, läs då boken “Chefen som coach” som du hittar här.

Lena Sobel
www.sobel.se | www.chefensomcoach.se

Toyota Kata internationell trend

”Toyota Kata” av Mike Rother är en av årets mest populära affärsböcker i Sverige. Och nu kan vi visa att det är en internationell trend. So far har den amerikanska originalboken getts ut i ytterligare 12 länder, eller på ytterligare 12 språk, utöver svenska även bl.a. portugisiska, tyska och kinesiska.

TK_covers

Är du intresserad av att läsa mer om boken ”Toyota Kata : lärande ledarskap, varje dag” eller köpa den?
Besök Libershop.se

Är alla förbättringar lika bra?

20131016_152305

Under många år har vårt Leanarbete med förbättringsgrupper varit fokuserat på att skapa intresse och delaktighet hos våra medarbetare. Dvs mer inriktat på att skapa många förbättringar utan fokus på vad som företaget eller verksamheten verkligen behöver. Visst har vi prioriterat bland de förslag som kommit fram men även denna prioritering har varit utifrån enskilda individers tyckande och många gånger helt skilt från verksamhetens behov.

Är det då inte bra att skapa engagemang och delaktighet?

Read More

Ekonomi för chefer

Carlson_Bernhardsson_VinkladMontage_206Pratar alla om EBIT och du vågar inte fråga vad det är? 

Du är inte ensam. I många av våra fina svenska industriföretag sitter chefer med en gnagande känsla av otillräcklighet. Du är kanske tekniker eller ingenjör. Du har kanske gått LHS (Livets Hårda Skola). Du har arbetat hårt och gjort karriär. Plötsligt har du blivit chef och fått ett ekonomiskt ansvar. Och med ekonomiskt ansvar följer ett helt nytt språk. Plötsligt är det budget, kassaflöde, kapitalbindning, bruttomarginal, operativt rörelsekapital och ledtider i projekten. Och så det där EBIT*.

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback, del I

Forfattare_ChefenSomCoach_Montage_206

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Enligt en ny studie av Simon Elvnäs, doktorand på KTH, där man studerat mer än hundra chefer inom en stor bredd av verksamheter och branscher, tror chefer att de ägnar kring 40 procent av sin tid åt att berätta för medarbetarna hur de utför sina jobb, vad som är bra och vad som kan förbättras, men sanningen är en annan: endast 0-2 procent av chefens tid ägnas åt feedback!

Detta ger problem, både för effektiviteten och för arbetsklimatet. Om chefen bestämmer, men kommunicerar otydligt, blir det fel, och medarbetarna blir vilsna och tappar sugen. I det sammanhanget vill vi lyfta fram coaching som ett utmärkt ledarverktyg och ett bra svar på behovet av tydlig kommunikation och feedback.

Read More

Hur känner man igen en psykopat?

Det är inte en helt ovanlig fråga från media. I TV-sofforna brukar det vara en inledningsfråga. Och mitt kanske något lakoniska svar brukar vara att det gör man inte. D.v.s. känner igen en psykopat när man möter en. För de är specialister på att gömma sig bakom en mänsklig mask.

Författaren Lars Olof Tunbrå har skrivit boken Psykopatiska chefer medverkar här i Aftonbladet-TV’s program Wellness. Lars Olof intervjuas ca 20 minuter in i programmet. 

Det första intrycket är oftast att de är charmiga, sympatiska och öppna. Men där bakom gömmer sig något annat. En person som strävar efter makt och att ta fullständig kontroll över dig. Det märker du först efter en tid. På en arbetsplats brukar det för medarbetare och kollegor ta några månader innan man upptäcker det motsägelsefulla beteendet. Och om man då inte spelar med kommer man att bli utsatt för såväl hot som aggressioner.

Read More
Sida 1 av 1012345...10...Sista »