Varför struntar företagen i lusten och passionen?

De flesta företag beskriver vad som skall göras i strategimaterial och affärsplaner. Men sällan står det något om den passion och de attityder som krävs. En uppskattning är att företag skulle kunna öka sin produktivitet med cirka 30 procent, genom att fokusera mer på attityd och passion än på siffror och oinspirerande planer.

 

I snabbväxande företag och i challengerföretag – sådana som vill förändra världen – måste alla vara med och driva. Det krävs självdrivande medarbetare, som agerar självständigt utifrån företagets övergripande mål och värderingar.

Då duger inte traditionellt ledarskap. Ingen självdrivande medarbetare motiveras av chefer som styr med detaljer. Istället behövs ett inkluderande ledarskap som skapar handlingsutrymme för den självdrivande medarbetare.Men även andra företag har mycket att vinna på att arbeta med passionen och attityden, det vill säga genomförandeförmågan.Ändå är det få som sätter denna typ av frågor i centrum. De högsta cheferna lägger mer tid på planer, siffror och bokstäver än på att utveckla attityder och människor.

Varför? Det finns en rad naturliga förklaringar – här är några av svaren:

• Tradition och utbildning

Många företag fungerar som i industrialismens barndom, då chefer tänkte och de anställda utförde vad ett fåtal chefer bestämt. Sådana traditioner lever också i dagens ledarutbildningar. De ledarna kan mer om budgetar och styrning än om engagemang och självdriv.

• Ställer högre krav

Tydlighet är ett honnörsord. En organisation med självdrivande medarbetare ställer högre krav på alla, och tydlighet om det egna ansvaret är ett måste. Transparens och tillit blir bränsle. Alla måste gå ”all in” i genomförandeförmågan. Men alla är inte bekväma med detta, därför får inte vem som helst vara med.

• Komfortzon

I en organisation med självdriv krävs att man går utanför sin komfortzon. Men det är lätt att halka tillbaka i det gamla. När det blåser hårdare, kraven och förväntningarna ökar, tenderar många att gå tillbaka till sin komfortzon – det vill säga göra som vi alltid gjort förut.

Det är inte lätt att ställa om. Men det är nödvändigt om man vill förändra världen.

Samtidigt pågår en utveckling där medarbetarna kräver mål och mening med det de gör. Allt fler ställer krav för att kunna engagera sig på arbetsplatsen. Utvecklingen är särskilt stark i Sverige. Enligt min mening har vi ett försprång här! Det talar för att Sverige kan ta ledningen i att utveckla morgondagens organisationer med självdrivande medarbetare och nå nya höjder – inte via tradition utan genom utveckling och passion!

Claes Knutson
Aktuell med boken: Har du attityden?

E-post: claes@txp.se

Hemsida: www.txp.se, www.claesknutson.se

zp8497586rq