Lev i nuet och ha mod att fatta beslut utifrån dina värderingar!

Ledarskapet har aldrig varit så viktigt som idag. Vi lever i ett samhälle där framgång till stor del handlar om att bygga en verksamhetskultur baserad på respekt, värdighet och omtanke. För att du verkligen ska sätta människan i centrum är dina relationer oerhört betydelsefulla. Kommunikation likaså.

Vill du lyckas med förändring måste du få medarbetarna att känna att de är involverade, de måste känna ”jag är med, jag är viktig och betydelsefull, jag gör skillnad”. Det är inte bara dags att tänka om, det är dags att gå från tanke till kommunikation, från ord till handling. Varje dag, hela tiden.

För mig är det helt naturligt att vi gör mycket bättre ifrån oss om vi blandar olikheter, om vi kan låta vår mångfald av erfarenheter och kompetenser mötas, om vi jobbar för att involvera så många som möjligt istället för att låta våra fördomar prägla våra beslut. Det finns inget annat sätt att möta framtiden.

Jag har inte lyckats genom tur. Tur finns inte. Det handlar om att hantera de förutsättningar som finns på ett bra sätt, att arbeta hårt och att ta vara på tillfälligheter som kommer. Det handlar om att leva i nuet och att ha mod att fatta beslut utifrån sina värderingar, att våga sticka ut och att vara annorlunda. Jag tror inte att jag är unik, jag vet att det är många i vårt land som har samma känsla som jag, med en ambition och en dröm.

Jag vill med min historia visa hur jag har lyckats. För om jag har lyckats kan du också lyckas. Ingenting är omöjligt.

/Azita

Azita Shariati berättar i sin bok, Hela bilden, om ett ledarskap styrt av värderingar och hur dessa har formats av hennes uppväxt och situationer som hon ställts inför. Det är en engagerande berättelse av en självklar ledare. Boken vänder sig till dig som vill ta del av ett inspirerande ledarskap som lockar till att tänka nytt om jämställdhet, mångfald och förändringsarbete. Azita berättar också om ett liv i barndomens Iran och om att bygga en tillvaro i Sverige. Det är en engagerande berättelse av en självklar ledare.

4712242otLäs mer om boken här

Om författaren
Azita Shariati kom till Sverige utan nätverk och utan att kunna språket. Idag är hon vd för Sodexo i Sverige, ett av världens ledande service managementföretag. Hon har blivit utsedd till Sveriges mäktigaste affärs kvinna av Veckans Affärer, Årets superkommunikatör av tidningen Resumé och vunnit Inspirational Role Model of the Year på European Diversity Awards. Hela bilden är hennes debutbok.

Hon har skrivit boken tillsammans med Fredrik Emdén.

Webbkurs i två delar: Mänskligt ledarskap

Det finns inga quick fix-lösningar för en bra ledare och därför duger inga gör så här-manualer. Framgång handlar inte om att vara perfekt och att alltid göra rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet och utgå ifrån ett antal sunda förhållningssätt. Då kan du nå verklig framgång. Och bli fullständig i din ofullständighet. Nu har du möjlighet att gå webbkurser i Mänskligt ledarskap som tar dig genom Kelly Odells 10 budord.

Skapa dig en bättre förståelse för den terräng du ska navigera i – men du måste själv välja målet och vägen dit. Framgång handlar inte om att vara perfekt och att alltid göra rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet och utgå ifrån ett antal sunda förhållningssätt. Då kan du nå verklig framgång. Och bli fullständig i din ofullständighet.

Innehållet i webbkurserna är upplagt runt 10 budord som ska ses som ett sätt att tänka, en riktning att följa. Det handlar mer om hur än vad – hur vi tänker runt människor, värderingar, motivation, makt och relationer. Om författaren Kelly Odell är amerikanen som efter prästutbildning i USA och ekonomutbildning i Sverige gjorde kometkarriär med positioner som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag arbetar Kelly som föreläsare och utbildare inom ledarskap, förändring och motivation. Utifrån sin egen erfarenhet och det bästa från forskningen ger han här en uppfriskande syn på ledarskap.

Följ Kelly Odell via kellyodell.se

ik_toppbild_webbkurser_nyttformat

 

Ledarskap och sunt förnuft

En av de största utmaningarna med att vara ledare och chef är att plocka ned sina goda idéer, tankar och visioner till praktik och aktivitet. Att i huvudet räkna ut hur stor en organisation borde vara, eller vilken ny marknad den borde befinna sig på, det är egentligen ingen stor övning. Det svåra är att få det att hända: Låt säga att vi bestämt oss för att växa. Vi behöver alltså sälja mer och anställa rätt antal människor. Det hänger ihop rätt väl och tar inte lång tid att komma på. Ditt uppdrag som chef är då inte att förlita dig på dina medarbetares sunda förnuft att de säkert själva kommer på hur de ska göra – du har ju målat upp de stora dragen. Nej, ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare definiera de aktiviteter och de beteenden som leder till de mål som satts upp.

Sunt förnuft finns inte. Att som ledare referera till dina medmänniskors sunda förnuft är att backa från ditt ansvar som chef. Du har otvivelaktigt kunskap och erfarenhet runt omkring dig, men icke desto mindre behöver dessa översättas till tydliga mål och aktiviteter. Det sunda förnuftet kommer alltid att vara subjektivt, det vill säga det som är självklart för dig är inte lika självklart för någon annan. Så vill du vara säker på att uppnå dina mål och visioner – strunta i förnuftet och kör på tydlighet istället!

Läs mer om boken Uppdrag mellanchef och köp den här.4712212ot

Om författaren

Helena Källerman har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag.

Ledarskap och misstag

Jag får frågan vilket misstag jag har lärt mig mest av. Och jag måste tänka till en stund. Det finns uppenbara misstag jag har gjort när det kommer till att ta för snabba beslut, eller för långsamma för den delen. Och det handlar om misstag kring prissättningar i en affär. Felprioriteringar. Men jag tror att jag till slut landar ned i två misstag som jag märker präglar mig, som jag verkligen tagit med mig – och som jag använder när jag pratar med andra ledare som eventuellt kan tänkas be mig om råd.

Det första misstaget handlar om att ge medarbetare för många chanser. Det kan låta hårt, men vi är generellt rädda för att ge konkret feedback när det gäller negativ kritik. Och vi är väldigt obenägna att flytta på en person som inte gör sitt jobb. Det är kortsiktigt väldigt skönt att slippa göra det, men långsiktigt som att kissa i brallan för att hålla sig varm. Att behålla en medarbetare som inte agerar enligt de värderingar som råder, eller inte gör sitt jobb, innebär bara merarbete för dig, förslösad energi – och inte minst sänder det signaler till dina medarbetare att de inte heller behöver ta itu med jobbiga arbetsuppgifter. Jag har några medarbetare som jag borde flyttat på mycket tidigare än vad jag gjorde.

Det andra misstaget handlar om att förbereda sig. Jag skriver om det i min bok, Uppdrag Mellanchef, där jag beskriver ett fruktansvärt samtal som jag själv helt och hållet var skapare till när jag skulle säga upp en medarbetare. Jag gjorde situationen omedelbart värre genom att inte vara förberedd. Jobbiga möten och samtal måste man vara förberedd inför: tydligt vad man vill uppnå, tydligt vad målet är med samtalet – samt ha ett medmänskligt och samtidigt tydligt budskap. Motsatsen gör bara situationen ännu värre. Believe me.

 

Läs mer om boken Uppdrag mellanchef och köp den här.4712212ot

Om författaren

Helena Källerman har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag.

Metrics, Matrix och New Public Management

New Public Management (NPM) har varit på tapeten länge och letade sig till och med in i regeringens budgetproposition för 2015. Civilminister Ardalan Shekarabi pekar på hur synsättet har lett till ökad administration och försvagning av de professionella rollerna. Förespråkarna för NPM menar istället att det leder till högre effektivitet och omsorg om resurser

Området management har nästan alltid handlat om effektivitet. När Fredrick Taylor i början på 1900-talet skrev sin bok Scientific Management var det effektivitetsproblemet i amerikansk industri han ville lösa:”[this book has been written] to point out, through a series of simple illustrations, the great loss which the whole country is suffering through inefficiency in almost all of our daily acts.”

Lösningen var ett ledarskap byggt på specialisering, entydig rapportering och funktionella strukturer där roller och ansvar är tydligt uppdelade. Jag kallar det i min bok för metrics management, andra talar om ett industriellt ledarskap. NPM kan betraktas som en förlängning av detta synsätt.

Metrics management har varit enormt framgångsrikt. Det har lagt grunden för industriell utveckling under hela förra seklet. Nya produkter, bättre lösningar och effektivare processer har gett framgång och skapat välstånd. Successivt har tankegångarna förts in i tjänstesektorn, och nu också i offentlig verksamhet. Metrics management har verkligen blivit ett inslag i ”almost all of our daily acts”.

Det är bra! Om problemet som skall lösas är just det som Taylor en gång började med, dvs att öka effektiveten.

Men om problemet är bristande innovationskraft, ett svagt samarbete över organisatoriska silos, att centrala frågor hamnar mellan stolarna, att ny kunskap inte sprids och nya insikter inte delas – då är inte metrics management den bästa lösningen.

Metrics management fungerar nämligen som bäst när vi vet vad vi skall göra, vi har sett problemen förut och vet att vi kan lösa dem. Ställd inför en omvärld som erbjuder komplexa frågor, med många möjliga lösningar och där kanske varken problem eller lösningsalternativ är från början särskilt väldefinierade, fungerar inte våra kända lösningar. Här möter vi frågor vi aldrig stött på tidigare, i sammanhang vi inte tidigare sett. Här handlar det inte om hur våra lösningar på kända problem fungerar, utan mer om vår förmåga att lära oss om förutsättningar för att lösa nya problem! Ett ledarskap som fokuserar på just detta kallar jag i min bok för matrix management, och det är det ledarskapet jag vill ge mer fokus.

När kritikerna menar att NPM tar bort flexibilitet, leder till ett närsynt agerande och sällan hjälper till att lösa de svåraste problemen, har de förmodligen helt rätt. Men kritiken är lite orättvis: den tradition som NPM bygger på, försöker ju inte i första hand lösa just de frågorna.

Samtidigt, när NPMs förespråkare pekar på de effektivitetsförluster som uppstår med en mindre strukturerad styrning och de suboptimeringar det leder till, har de också rätt. Men en ledning inriktad på inlärning och utbyte för att lösa mångdimensionella, komplexa och delvis okända problem kan inte enbart utvärderas med NPMs effektivitetskriterier.

I boken Matrismanifestet har jag försökt skriva om hur ett framgångsrikt metrics management kan kombineras med ett ledarskap som tar tillvara möjligheterna i mångdimensionalitet och komplexitet, och som löser problem ”som vi aldrig sett förut”. Varför matrisorganisationen – trots att den med rätta ofta kritiserats – ändå kan fungera och hur man leder en mångdimensionell organisation med utgångspunkt både i metrics och matrix management.

 

Läs mer om boken Matrismanifestet och köp boken här 4712221o


Om författaren

Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning.

 

Konsten att hitta framtidens ledare

7 av 10 koncernchefer ser den framtida ledarförsörjningen som företagets mest kritiska utmaning. ”Framtidens ledare” hjälper verksamheter att identifiera, finna och rekrytera framtidens ledare.

Boken beskriver de krav som finns på den framtida ledaren och hur man använder den kunskapen vid en professionell rekryteringsprocess – baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett avsnitt om Talent Management (TM) visar hur man rekryterar talanger med ledarpotential tidigt i deras karriär – för att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Framtidens ledare vänder sig till alla som arbetar med chefsrekrytering: konsulter, HR-personal och inte minst operativa chefer som har det yttersta ansvaret för att organisationen tillförs ledare som kan möta framtidens utmaningar. Boken lämpar sig också för utbildningar i HR och ledarskap vid universitet och högskolor.

– En icke fungerande chef kan fullständigt lamslå en organisation. En av de viktigaste uppgifterna i en verksamhet är därför att rekrytera rätt chefer/ledare – utifrån rätt profil. Framtidens ledare hjälper dig förstå vilka egenskaper och kompetenser du ska söka efter hos en ledare för att ditt företag ska kunna utvecklas på bästa sätt, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

Sagt om Framtidens ledare:

”Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixt- snabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation.” – Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB

”Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management-mumbo jumbo.” – Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

”Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap.” – Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören.

Vill du veta mer?
Här hittar du ”Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera” . I boken får du handfasta råd om hur du rekryterar ledare som kommer att fungera även i framtiden.

Om författarna:
Lars-Olof Tunbrå är civilingenjör och marknadsekonom. Har lång erfarenhet från olika chefspositioner inom näringslivet. Från mitten av 1990-talet chefsrekryterare vid International Search Partners AB. Författare till boken Psykopatiska Chefer. Lars-Olof Tunbrå är medlem i och auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Helena T Wennerhill är civilekonom och certifierad Mastercoach ICF (International Coach Federation). Arbetar som coach och organisationskonsult. Är en av de första professionella coacherna i Sverige och har i egen verksamhet, Viva Coaching AB, sedan slutet av 1990-talet utbildat chefer och ledare i coachande ledarskap.

Sida 3 av 1612345...10...Sista »