3D mål är smartare

Detta är den första av tre artiklar om 3D-mål.  

Idéen om SMARTA mål lanserades i 1981 och 34 års forskning och utveckling har gett nya tankar om hur man åstadkommer förändring. 3D mål handlar om att arbeta på tre samstämmiga nivåer:

 • Rutiner – det man gör regelbundet.
 • Mål – det man uppnår.
 • Visioner – det som driver en.

Alla tre behövs, och måste vara i samklang. Även om man kan vara mera fokuserad på en eller två av dem vid en given tidpunkt.

Rutiner
Rutiner är de handlingar vi gör utan att tänka eller göra medvetna val. Upp till 40% av våra dagliga handlingar går på rutin, våra vanor är i stor utsträckning våra liv. De senaste 10 åren har forskning gett en mycket tydligare bild av har vanor bildas och ändras.

Vanor består av tre delar:
Utlösare. Något som sätter igång ett beteende. Det kan vara en tid på dagen, en plats, en känsla eller en tanke. När jag var VD lärde jag mig att det var tiden jag var på väg någonstans som var mitt utrymme för reflektion (detta var före mobiltelefonerna). Så fort jag kom utanför kontoret (utlösare) på väg någonstans letade jag i tanken reda på en olöst fråga och började tänka på den. Det blev med tiden helt automatiskt.

Det man gör när man möter utlösaren, t ex börja lösa problem.
Belöning. Det som gör rutinen uppskattat och som förstärker den. Till exempel tillfredsställelsen av att hitta en lösning. Belöningen är viktig för att skapa en ny rutin.

Vanor lagras rent fysiskt i våra hjärnbanor och kan inte tas bort när de väl har etablerats. Man kan däremot skapa nya vanor som ersätter de gamla, genom att man sätter in en annan rutin och en annan belöning. När man blir sugen på en cigarett tar man ett tuggummi istället.

För att skapa en ny vana krävs fem steg

 1. Beskriv rutinen som den är nu. Vad är det man gör som ska bli annorlunda?
 2. Experimentera med nya belöningar. Vad är det egentligen man vill uppnå med den nya vanan? Prova olika belöningar för att se vad som fungerar bäst.
 3. Identifiera utlösaren. Vad är det som sätter igång en? Det handlar som regel om en av fem faktorer: plats, tid, känslor, andra människor samt handlingar som kommer strax före.
 4. Formulera en plan. Beskriv den nya beteendeloopen, vad är utlösaren, vilken rutin sätter den igång, hur ser belöningen ut efteråt?
 5. Öva den nya planen tills den går på automatik.

Använda rutiner för förändring
Rutiner är annorlunda än mål. Att springa Lidingöloppet nästa år är ett mål, något man uppnår, bockar av, och går vidare. Att springa tre gånger i veckan är inte ett mål, det är en rutin, man etablerar den och låter den fortsätta så länge den ger de resultat man vill nå. I allt förändringsarbete behöver man tänka på vilka rutiner som kan föra fram till de resultat man önskar.

/Søren Holm
Søren Holm är en av författarna till boken Chefen som coach.

img.phpOm boken
Det här kan vara den viktigaste och mest användbara chefsboken någonsin för dig. Som chef finns det enorma vinster och möjligheter med att bli bra på att coacha dina medarbetare. Mest grundläggande är bättre resultat. Chefer använder coaching för att lyckas, det är själva syftet med coachande samtal. Forskning och erfarenhet visar många positiva effekter när chefer coachar.

Läs mer om boken
Bläddra i smakprov
Köp boken här

 

 

 

Facilitering

Ett ledarskap i utveckling

Facilitering har varit under utveckling i över 50 år. Det är en väl definierad ledarskapsterm som bygger på ordet facilie som betyder ”lätt att göra”. Idag talar man om Gruppfacilitatorer, som i möten hjälper gruppen att lösa en uppgift, fatta beslut och ta ansvar för resultatet; Facilitativa ledare, som skapar en kultur av samarbete där beslutsfattandet delegeras för att få de bästa idéerna från alla; Facilitativa lärare, som i klassrummet skapar en miljö där eleverna får stöd att inhämta kunskap och förvärva färdigheter meningsfulla för dem.

Read More

Förändring är (kanske) underbart!

Förändring – vad kul, det vill vi vara med om! Nya arbetsrutiner – det har vi längtat efter! Har du hört det förut? Förmodligen inte.

Varför får du oftast istället höra kommentarer som Nej inte nu igen, Det här initiativet kommer säkert att försvinna lika spårlöst som förra gången, Man har tagit in ett gäng konsulter igen. Att dom aldrig lär sig!?

Read More

Afternoon tea och coachträning – med författarna till årets ledarskapsbok!

Bli bättre på att coacha dina medarbetare under några timmar, tillsammans med kollegor och trevligt afternoon tea i centrala Stockholm och Västerås.

Vem vill inte ha ansvarsfulla medarbetare som hittar lösningar på sina problem och som trivs och mår bra? Det ger chefen tid att lyfta blicken, bli mer strategisk och slippa ständiga brandkårsutryckningar.

Det är coaching i ett nötskal: att hjälpa sina medarbetare att hitta egna lösningar och ta ansvar för dem. En mycket framgångsrik metod som blir allt viktigare för att bli effektivare och förbättra klimatet på arbetsplatsen.

Denna eftermiddag får du som är chef under några timmar träna tillsammans med kollegor på att coacha. Eftersom coaching är en färdighet blir det minimalt med teori och desto mer utrymme för praktiska övningar. Träningen bygger på boken ”Chefen som coach” (Liber förlag), som vann chefstidningen Positions pris som bästa ledarskapsbok 2014.

Liber Förlag medverkar och bidrar med tre exemplar av Chefen som coach för utlottning samt bokbord med aktuell ledarskapslitteratur.

Vad

 • Kort introduktion till coaching som ledarskapsverktyg.
 • Träna coaching med kollegor i riktiga coachsamtal med uppföljande feedback.
 • Gemensam diskussion av frågor och lärdomar om coachande ledarskap.
 • Hur använder jag coaching i min vardag?
 • Gott afternoon tea så att även kroppen får sitt.


Tid och plats
Tid: 15:00 – 17:00
31/3 Stockholm:  Chaikhana tearoom i Gamla Stan.
9/4 Västerås: Hotel Plaza

Ledare

Lena Sobel är civilingenjör och har arbetat som utvecklingsingenjör, förändringsledare och managementkonsult. Hon driver sedan 2000 företaget Sobel Utveckling. Lena är certifierad av International Coach Federation och har skrivit bästsäljarna ”Mentorn” och ”Chefen som coach”.

Søren Holm är beteendevetare och var 1997 en av de första att börja arbeta med coaching i Sverige och certifierad av International Coach Federation. Han driver företaget Mastercoach och har skrivit böckerna ”Läsebok för utveckling” och ”Chefen som coach”.

Kostnad

Introduktionspris: 395 kr per deltagare.

Anmälan

Antalet plaser är begränsat och tilldelas i den ordning anmälningar tas emot. Sista dag för anmälan är 19/3 i Stockholm, 27/3 i Västerås. Skicka anmälan till afternoontea@chefensomcoach.se.

Anmälan är bindande men du kan självklart skicka en kollega om du får förhinder. 

Frågor skickas till afternoontea@chefensomcoach.se eller lena.sobel@chefensomcoach.se eller soren.holm@chefensomcoach.se.

Vem är din förebild?

Handen på hjärtat, hur många förebilder har du och hur många av dem är kvinnor?

Förebilder har funnits i alla tider, de ger oss mod och inspiration. De kan få oss att utmana oss själva och ge oss modet att våga. En del av vår personliga utveckling är att ha förebilder att ta intryck av. Personer som vi beundrar, speglar oss i och hämtar kraft ur.

I vårt samhälle behövs det fler kvinnor som lyfts fram som förebilder, för att ge fler kvinnor kraft att göra den karriär som de strävar efter – och för att ge män ett alternativ. Och anledningen är lika enkel som självklar. En undersökning från World Economic Forum 2013 visar att tre av fyra svenska kvinnor är sysselsatta i arbete. Trots att Sverige därmed har högst andel arbetssysselsatta kvinnor i EU har vi lägst andel kvinnliga VD:ar (15 %, 2,4 % i börsnoterade bolag).

Read More
Sida 5 av 16« Första...34567...10...Sista »