Toyota Kata internationell trend

”Toyota Kata” av Mike Rother är en av årets mest populära affärsböcker i Sverige. Och nu kan vi visa att det är en internationell trend. So far har den amerikanska originalboken getts ut i ytterligare 12 länder, eller på ytterligare 12 språk, utöver svenska även bl.a. portugisiska, tyska och kinesiska.

TK_covers

Är du intresserad av att läsa mer om boken ”Toyota Kata : lärande ledarskap, varje dag” eller köpa den?
Besök Libershop.se

Är alla förbättringar lika bra?

20131016_152305

Under många år har vårt Leanarbete med förbättringsgrupper varit fokuserat på att skapa intresse och delaktighet hos våra medarbetare. Dvs mer inriktat på att skapa många förbättringar utan fokus på vad som företaget eller verksamheten verkligen behöver. Visst har vi prioriterat bland de förslag som kommit fram men även denna prioritering har varit utifrån enskilda individers tyckande och många gånger helt skilt från verksamhetens behov.

Är det då inte bra att skapa engagemang och delaktighet?

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback, del I

Forfattare_ChefenSomCoach_Montage_206

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Enligt en ny studie av Simon Elvnäs, doktorand på KTH, där man studerat mer än hundra chefer inom en stor bredd av verksamheter och branscher, tror chefer att de ägnar kring 40 procent av sin tid åt att berätta för medarbetarna hur de utför sina jobb, vad som är bra och vad som kan förbättras, men sanningen är en annan: endast 0-2 procent av chefens tid ägnas åt feedback!

Detta ger problem, både för effektiviteten och för arbetsklimatet. Om chefen bestämmer, men kommunicerar otydligt, blir det fel, och medarbetarna blir vilsna och tappar sugen. I det sammanhanget vill vi lyfta fram coaching som ett utmärkt ledarverktyg och ett bra svar på behovet av tydlig kommunikation och feedback.

Read More

Byt till 2000-talets verktyg

Många av de verktyg som ledare och chefer använder i sina verksamheter kommer från USA.  Flera av de som används idag, kom till för ganska länge sedan. På 60-talet presenterade Albert Hymphrey sin SWOT modell, en förkortning av Streghths, Weeknesses, Opportunities,och Threats. Att analysverktyget fortfarande används flitigt inom privata företag och förvaltning beror på att SWOT fortfarande lärs ut på högskolor och beskrivs i många ledarskapslitteraturen samt att ledningen för företag och förvaltning ger direktiv om att verktyget ska användas.

Albert Hymphrey, som var en business and management konsult, ansåg att ledningen för de stora amerikanska företagen behövde ett analysverktyg när de gjorde sin strategiska planering. Att han valde styrkor, svagheter, möjligheter och hot i sin modell speglar den tiden synsätt där fokus låg på konkurrenter snare än kunder. Man hade ett ”militärstrategiskt synsätt”. Hoten kom framförallt från konkurrenterna. Vilka styrkor behövdes och vilka svagheter var till hinder för att slå konkurrenterna?

Read More

Mänsklig miljörörelse

work-stress-300x199Nu har det gått för långt!
Jag lider med alla chefer jag träffar som allt som oftast säger : Jag har inte tid, jag hinner inte, nej det finns det ingen tid till. Och vad det är det de inte hinner eller inte har tid med? De har inte tid för reflektion, de har inte tid till viktiga frågor som kräver eftertanke och de har inte heller tid att sitta ner tillsammans med sina medarbetare och samtala om viktiga frågor som t.ex om hur man kan uppnå god arbetskvalitet. Jag säger alltid ”ni har inte tid att inte ha tid”.

Allt ska idag ha ett numeriskt värde. Kvantitetsmått är viktigare än kvalitetsmått. Brandkårsutryckningar är vanligare än förebyggande arbete.

Read More

Lärande ledarskap, ett lite annorlunda sätt att se på ledarskapet!

Screen Shot 2013-10-15 at 10.06.23 AMVi har under en ganska lång tid nu jobbat med att implementera Lean i olika verksamheter, och med ytterst blandade resultat. Förklaringen kan delvis ligga i att vi försökt kopiera metoder från främst Toyota. Tesen som drivs i Toyota Kata är att vi försökt kopiera fel saker, det synliga i form av 5S, Kanban osv.

Inget fel i det, men för att komma till en lärande organisation som ständigt utvecklas och verkligen går mot operationell fulländning (fritt översatt från Operationell excellence) så måste ledarskapet organiseras för just lärande!

Read More
Sida 10 av 17« Första...89101112...Sista »