The secret’s in the sauce!

Odell_Bloggbild_v40_580

Häromdagen fick jag kommentaren att min nya bok ”Mänskligt Ledarskap – 10 budord för den (o)fullständige ledaren” kanske tilltalar kvinnor mer än män. Jag hade tidigare inte alls tänkt på det här perspektivet. Kanske huvudsakligen för att jag som ny författare inte visste om boken skulle tilltala någon överhuvudtaget. Men kommentaren fick mig att fundera och det slog mig att det faktiskt är fler kvinnor än män som deltar i de flesta av mina öppna kurser. Kanske är det så att kvinnor som är intresserade av ledarskap läser fler böcker och deltar i fler kurser än män. Kanske känner kvinnor att de måste studera mer för att kunna tävla med männen om de ledarjobb som finns. Och kanske är det också så att min syn på ledarskap är lite mer ”kvinnlig”, åtminstone sett utifrån de traditionella stereotyperna.

Read More

Ledarintelligens, en förutsättning för att skapa inre och yttre hållbarhet i ledarskapet

”Som vi sår idag får nästa generation skörda”

MarikaRonthy_VinkladMontage_206 I västvärlden råder en evig tro på den rationella och logiska människan där fokusering på prestation och det vi åstadkommer i det yttre är det eftersträvansvärda. Vi jagar ekonomisk tillväxt och ingen talar om mänsklig tillväxt.

Det talas idag en hel del om begreppet hållbarhet, dvs. något som ska hålla över flera generationer. För vi in begreppet hållbarhet i ledarskapet så förutsätter det en inre hållbarhet som består av självmedvetenhet, en etisk hållning och en förmåga att hantera egna och andras känslor.

När människans rationella logiska hjärna tonas ner för att ge större utrymme för den meningsskapande, insiktsfulla och medkännande människan talar vi om ledarintelligens. Ett annat sätt att uttrycka ledarintelligens på är när vi kan integrera ett inre varande med ett yttre görande. Detta tillsammans skapar ett hållbart ledarskap.

/Marika Ronthy

Ledarintelligens - omslag.inddNyfiken på mer?

I boken ”Ledarintelligens” lyfter Marika Ronthy fram förutsättningarna för ett hållbart ledarskap vilket kräver att du som chef har modet att utmana din komfortzon. Som ledare ska du leda människor och som chef ska du styra verksamheten. Dessa båda roller ska integreras.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång – coachande chefer skapar engagemanget

Screen Shot 2014-06-18 at 10.20.49

Ju mera engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat, nöjdare kunder, större lönsamhet och bättre dynamik i företaget. Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och det är med coachande metoder och förhållningssätt som chefer skapar engagemang.

Gallup, ett av världens största globala opinions- och konsultföretag, har sedan 2009 gjort flera världs­omspännande studier av medarbetarengagemang. De har mätt hur engagerade medarbetare är, hur de blir engagerade och vad engagemang får för resultat för företaget. Och de gör med 230 000 anställda i 142 länder. Deras resultat ger starka argument för varför chefer behöver bli bättre på att coacha sina medarbetare.

Läs hela artikeln av författarna till Chefen som Coach här

Vill du veta mer om coaching och feedback, läs då boken “Chefen som coach” som du hittar här.

Förmågan att ställa rätt frågor

Forsberg_Karlsson_VinklatMontage_206Din framgång som mötesledare står och faller med hur pass skicklig du är på att använda frågor. Det är med frågor som du stimulerat tänkandet och väcker intresse hos mötesdeltagarna. Tillsammans med olika relevanta verktyg skapar du engagemang och delaktighet. Du utmanar gruppens samlade intelligens.

Det finns Ja- och Nej-frågor som ger Ja- och Nej-svar. Inget mer. Exempel: Är ni med på vad som ska göras? Om du är intresserad av mötesdeltagarnas åsikter (och det är du väl?) borde du istället fråga något i stil med: Vad tycker ni att vi ska göra – vad är er bild av vad vi ska åstadkomma idag?

Read More

Chefen och chefens chefer

Leader and her team

Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa mera tid, lägga mera engagemang och vara mera tillgänglig för medarbetarna.

Kan man tänka sig att det är tvärtom, det vill säga att medarbetarna skulle trivas bättre om de fick större befogenheter, blev mer självgående och mindre beroende av sin chef ? Skulle de och företaget utvecklas snabbare?

Read More

Ökad medvetenhet med feedback och fokus

ff_feedbackloop_f

 Jag förstår hur viktigt det är med ökad medvetenhet, men hur upprätthåller man det?

Den frågan kom från en deltagare på en ledarutvecklingskurs nyligen. Under kursen hade hon verkligen upplevt att ökad medvetenhet är en nyckel till att utvecklas, som ledare och som människa. Hon hade märkt att när hon var mera medveten om hur hon mötte andra, så förstod hon mer om dem och ändrade sitt beteende, nästan utan att tänka på det. Nu var det sista kursträffen och hon undrade hur hon skulle kunna fortsätta sin utveckling.

Bra frågor är guld värda, det vet jag som coach. Jag insåg också att detta var en fråga som i allra högsta grad berör chefer som vill bli mera coachande. Coaching handlar mycket om lärande. Chefen som vill lära sig att coacha och medarbetare som vill lära sig nya färdigheter. Frågan hjälpte mig att i två enkla rubriker sammanfatta vad jag genom åren har lärt mig om medvetenhet: yttre feedback och inre fokus.

Read More
Sida 10 av 19« Första...89101112...Sista »