Ledarskap inget quick-fix

100Ledare_Forfattarmontage_206Bland Sveriges 500 000 chefer finns det förstås både bra och dåliga exempel. Den stora avgörande skillnaden är att medan en sämre chef eller ledare riskerar att ”förlama” människorna i verksamheten så kan ett bra ledarskap istället ”förlösa” medarbetarnas inneboende kraft och potential.

Vi tror att de flesta chefer kan utveckla sitt ledarskap, att bli en ledare som ger istället för tar energi. Men vad är det då som utmärker ett bra ledarskap, finns det några gemensamma nämnare? För att hitta svaret valde vi ut 100 ledare från en mängd olika områden för att fånga deras lärdomar och tankar kring ledarskap. Vi reste land och rike runt och träffade personligheter som Pia Sundhage, Kay Pollak, Hans Stråberg, Per Strömberg, Anitra Steen, Karin Bodin och Pär Mårts. Vi letade inte efter sanningar, då vi tror att dessa är svårfunna i ledarskap. Att följa en ”quick fix”-lista fungerar inte heller, hur gärna vi än skulle vilja ha en. Vi letade istället efter gemensamma insikter för att inspirera andra, både existerande och blivande chefer.

Read More

Toyota Kata, är det något för dig?

Photo 2013-09-06 10 28 33Kata betyder ”mönster” eller ”inövat beteende”, ni som utövat olika former av kampsporter är väl bekanta med termen.

Kata står i vårt dagliga liv för rutinen, det mönster vi jobbar efter. Vi måste skapa en arbetsmiljö som är repeterbar, och repetitiv. I min värld står det förstnämnda för att vi bygger processer som är kapabla att vara repeterbara, och det sistnämnda för att vi ska lära oss att så långt det är möjligt repetera vårt arbetssätt, vår Kata.

Read More

Dålig stämning? Men är det så för alla?

Ibland kan man få intrycket av att hela gruppen eller avdelningen eller enheten är arga , upprörda och missnöjda. Men är det verkligen så? Många gånger är det de missnöjda som låter högst.

De som inte är så missnöjda eller kanske tom positiva till situationen är vanligtvis betydligt tystare. Konsekvensen av detta är att alla medarbetarna dvs även de som inte är överens med de missnöjda, kan få en överdriven bild av problemen. Man hör ju bara de missnöjda och kan då få för dig att alla utom man själv tycker så, vilket i sin tur innebär att man blir ännu tystare. Ingen vill ju betraktas som en avvikare.

Read More

Kunskap om personliga lärstilar underlättar kommunikation och ledarskap – vilken lärstil har du?

En lärstil, även kallad intelligens, är hur en person lär nytt, tar in kunskap och information samt bearbetar denna information. I nya situationer och i förändringar samt när mål ska nås och arbete effektiviseras, är detta en hjälpande ”nyckel” att känna till. Dels för personen som lär, bearbetar information och jobbar mot ett mål, dels för de som samarbetar med och leder personen.

En persons lärstilar, vi har fler än en, påverkar hans eller hennes kommunikation och ledarskap. Är du musikalisk, analytisk, social, visuell eller kanske introvert? Oavsett så finns din lärstil med i din kommunikationsstil och därmed när du tar emot och ger information samt när du hanterar förändringar och lär dig nytt. För många är lärstilarna delvis eller helt omedvetna. När du lär dig mer om din egen lärstil ökar din självkännedom och förmåga att leda och kommunicera med andra människor. Du kan även bättre förstå dina medarbetare, kollegor, kunder och chefer. När du är observant på andras lärstilar stärks och effektiviseras din kommunikation och ditt ledarskap.

Read More

Den här boken borde min chef läsa!

Reaktionen är vanlig när jag visar boken ”Livbåt för ledare – en guide till coaching i företag”. Vad är det de vill att cheferna ska lära sig? ”Vägen till studenternas jobb går via hjärtat” läser jag i en bilaga till dagens (10/6) SvD. Det är inte bara studenter som resonerar så! Efter att ha coachat både chefer och medarbetare under många år har en enhetlig bild trätt fram. Medarbetare vill arbeta i organisationer där inte bara hjärnan utan också hjärtat får plats. De vill arbeta i organisationer med värderingar som de kan vara stolta över.

Read More

Det goda bemötandet

Förra blogginlägget handlade om dålig stämning på arbetsplatsen. Vi går nu vidare och resonerar kring hur man kan hantera detta – det goda bemötandet. Tidigare har vi konstaterat att det är viktigt att alla vet vad de skall göra, vem de skall rapportera till och vad de skall rapportera. Alla bör ha ett uppdrag formulerat för företagets totala utveckling om arbetet skall kännas meningsfullt. Framför allt skall man ha mycket att göra, då har man inte tid att bräka.

Chefernas egna beteenden är en viktig signal, de måste föregå med gott exempel i varje detalj, hela tiden. Om de gör sitt jobb rätt är de synliga i organisationen och kommer då att stöta på brister i bemötandet. Varje gång de stöter på sådana brister måste de agera och ge feedback till de som behöver det.

Read More
Sida 10 av 16« Första...89101112...Sista »