Twelve Pieces of Advice on Storytelling.

Hur ökar du din personliga genomslagskraft? Detta är de råd som Jesper Klit, en av våra grannländers mest framstående kommunikationsrådgivare, ger i sin nya bok med samma namn. För alla er som inte läser danska flytande bad vi Jesper skriva på engelska:

  1. Your story must be significant. The story about the nun and the sailor is fine as long as it is about nuns and sailors. Make sure that your story, anecdote, metaphor or allegory has a direct relation to your subject, preferably in an elegant way. In other words, your audience must experience it as a prototype. If your audience consists of managers, the hero of the story should be facing a managerial challenge.
Read More

Att träna medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap hänger nära samman. Det är chefer och medarbetare som tillsammans medverkar till att utföra en organisations uppdrag och nå dess mål och visioner. Det går inte att utöva ett funktionellt ledarskap om det inte finns medarbetare som på motsvarande sätt tar sina roller.

I vårt arbete som organisationskonsulter möter vi idag allt fler organisationer som ser värdet av att inte bara träna och utveckla sina ledare, utan även vill satsa på att utveckla medarbetarskapet. Sådan fördjupning omfattar mer än att bli skickligare på de egna arbetsuppgifterna. Det handlar också om att bli medveten hur man förhåller sig i olika sammanhang och hur man bidrar funktionellt på exempelvis arbetsplatsträffar eller planeringsdagar.

Read More

Innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling …

Innovation, Kvalitet och Verksamhetsutveckling … Tre begrepp som mycket väl sätter fingret på varför man väljer att ta till sig Lean som strategi för att nå verksamhetens kort- och långsiktiga övergripande mål. Orden är positivt laddade och var och en som befinner sig nära och i gränssnittet med verksamhetens ”kunder” har med sig att det inte handlar om något man gör sporadiskt vid enstaka tillfällen.

Read More

Är det lönt med lön?

Ett ämne som ofta diskuteras i media är betydelsen av lön och bonussystem. Blir du mer motiverad av en hög lön?

En VD ringde mig för några veckor sedan och yppade att det fanns ett problem med att tillsätta rätt kompetens i hans ledningsgrupper. Hans uppfattning var att det skulle behövas mycket högre löner för att locka in rätt styrelsemedlemmar. Detta är ett ganska traditionellt antagande, men står det sig fortfarande? Detta är vad som framkommit i studier kring belöningar:

Read More

360 analysen – Den dåliga chefens kryptonit

Vanligaste anledningen till att du byter jobb?
Svar: Chefen (Källa: Gallup)
Viktigaste faktorn till att du stannar?
Svar: Chefen (Källa: Yahoo Hotjobs)

Ett effektivt hjälpmedel för att finna bra eller dålig ledarskap är en såkallad 360-graders analys. Detta är en undersökning där medarbetare betygsätter sin chef. Det primära syftet är att belysa hur chefer hanterar sin personal.

Read More

Tre myter om kundrelationer?

Sveriges Marknadsförbund uppmärksammar här en intressant amerikansk studie om kundrelationer. Studien kommenteras vidare i ett blogginlägg på Harvard Business Review. Huvudpoängen är att många företag ofta har helt fel uppfattning om hur de bäst skapar varaktiga relationer med sina kunder.

Sammanfattningsvis konstateras följande:

1. Kunden vill ha en relation med ditt varumärke. Nej, faktiskt inte. Människor reserverar sina relationer för vänner, familj och kollegor. Man vill inte ha varumärken som familjemedlemmar.

2. Interaktion bygger relationer. Nej, det gör det inte. Delade värderingar är det som bygger en relation, där t.ex. Patagonias miljöengagemang eller Harley Davidssons mission att uppfylla människors drömmar är bra exempel.

3. Ju mer interaktion, desto bättre. Fel, det finns ingen korrelation mellan interaktion med kunden och sannolikheten att han eller hon kommer att genomföra ett köp, återköp eller rekommendera din produkt. För mycket kommunikation riskerar snarare att skrämma bort kunden.

Krig, svält och blockflöjt

Blockflöjten representerar allt som är fel med denna världen.
När jag gick på lågstadiet ville alla killar i klassen bli Paul Stanley. Han var sångare i glamrockbandet Kiss och hade svintohår, paljettkläder och spindelben. Dessutom sminkade han sig som en psykedelisk clown. När han inte juckade mot mikrofonstativet spelade han elgitarr som en Gud. Innan honom fanns ingen, men efter att jag hört ”Heavens on fire” för första gången var jag bortförd i dagdrömmar om spandex och hårdrock. Sen kom tredje klass där musikundervisning äntligen fanns med på schemat. Jag studsade till skolan i mina neon-converse, upprymd över chansen att byta in min luftgitarr mot ett riktigt instrument.

Read More

Är du konfliktkompetent?

Bara ordet ”konflikt” kan få många av oss att uppleva en klump i magen. De flesta människor ogillar oenigheter och vissa kan ta till vilka medel som helst för att undvika eller undkomma dem. Frågan är vilka nedbrytande konsekvenser detta beteende kan få, för personerna eller relationen ifråga och inte minst för företaget eller organisationen som de stridande befinner sig i?

Konflikthantering kan vara väldigt utvecklande om vi besitter rätt kunskaper. Vill du komma över din oro för meningsskiljaktigheter och bli expert på konstruktiva sammandrabbningar? Börja med att smaka på ordet konfliktkompetent.

Read More
Sida 28 av 30« Första...1020...2627282930