Ökad medvetenhet med feedback och fokus

ff_feedbackloop_f

 Jag förstår hur viktigt det är med ökad medvetenhet, men hur upprätthåller man det?

Den frågan kom från en deltagare på en ledarutvecklingskurs nyligen. Under kursen hade hon verkligen upplevt att ökad medvetenhet är en nyckel till att utvecklas, som ledare och som människa. Hon hade märkt att när hon var mera medveten om hur hon mötte andra, så förstod hon mer om dem och ändrade sitt beteende, nästan utan att tänka på det. Nu var det sista kursträffen och hon undrade hur hon skulle kunna fortsätta sin utveckling.

Bra frågor är guld värda, det vet jag som coach. Jag insåg också att detta var en fråga som i allra högsta grad berör chefer som vill bli mera coachande. Coaching handlar mycket om lärande. Chefen som vill lära sig att coacha och medarbetare som vill lära sig nya färdigheter. Frågan hjälpte mig att i två enkla rubriker sammanfatta vad jag genom åren har lärt mig om medvetenhet: yttre feedback och inre fokus.

Read More

Kommunikation öga mot öga – del 1

BirgittaAhltorp_VinklatMontage_206Chefer och ledare har minst tre huvuduppgifter. Att staka ut målen, samla gruppen inåt och företräda utåt. Samtliga måste skötas med olika typer av kommunikation, vilket kräver en förmåga att kommunicera på olika plan. Det gäller därmed för alla chefer och ledare att sortera ut vilka kommunikationssystem de ska använda för olika informationsinnehåll och för olika syften.

Read More

Coachande chefer ger bättre feedback, del I

Forfattare_ChefenSomCoach_Montage_206

Svenska chefer är påtagligt dåliga på att ge feedback. Enligt en ny studie av Simon Elvnäs, doktorand på KTH, där man studerat mer än hundra chefer inom en stor bredd av verksamheter och branscher, tror chefer att de ägnar kring 40 procent av sin tid åt att berätta för medarbetarna hur de utför sina jobb, vad som är bra och vad som kan förbättras, men sanningen är en annan: endast 0-2 procent av chefens tid ägnas åt feedback!

Detta ger problem, både för effektiviteten och för arbetsklimatet. Om chefen bestämmer, men kommunicerar otydligt, blir det fel, och medarbetarna blir vilsna och tappar sugen. I det sammanhanget vill vi lyfta fram coaching som ett utmärkt ledarverktyg och ett bra svar på behovet av tydlig kommunikation och feedback.

Read More

Ambassadörers delade upplevelser påverkar mer än reklam

BirgittaEdberg_VinkladMontage_206Allt fler människor börjar sin köpprocess med att googla och att fråga sitt sociala nätverk online om deras erfarenheter och rekommendationer. 8 av 10 tar in sin information digitalt och använder sociala filter för att slippa reklam. Sociala medier har förändrat förutsättningarna för traditionell kontrollerad kampanjmarknadsföring, ändå fortsätter företag med ”business as usual”.

Sociala medier, mobilitet, nätverkssamarbeten i molnet och lägre tillverkningskostnader är drivkrafter i den digitala evolutionen. Den förändrar marknadslogiken och utmanar företags sätt att göra affärer. Vårt agerande i organisationen och våra prioriteringar bygger på idéer och modeller anpassade till industrierans förutsättningar.

Read More

Kunskap om personliga lärstilar underlättar kommunikation och ledarskap – vilken lärstil har du?

En lärstil, även kallad intelligens, är hur en person lär nytt, tar in kunskap och information samt bearbetar denna information. I nya situationer och i förändringar samt när mål ska nås och arbete effektiviseras, är detta en hjälpande ”nyckel” att känna till. Dels för personen som lär, bearbetar information och jobbar mot ett mål, dels för de som samarbetar med och leder personen.

En persons lärstilar, vi har fler än en, påverkar hans eller hennes kommunikation och ledarskap. Är du musikalisk, analytisk, social, visuell eller kanske introvert? Oavsett så finns din lärstil med i din kommunikationsstil och därmed när du tar emot och ger information samt när du hanterar förändringar och lär dig nytt. För många är lärstilarna delvis eller helt omedvetna. När du lär dig mer om din egen lärstil ökar din självkännedom och förmåga att leda och kommunicera med andra människor. Du kan även bättre förstå dina medarbetare, kollegor, kunder och chefer. När du är observant på andras lärstilar stärks och effektiviseras din kommunikation och ditt ledarskap.

Read More

Hur får du folk att se på det du erbjuder och säga ”Det där vill jag ha!”?

Är det här spam eller?

När man sysslar med e-postmarknadsföring är detta en fråga som man får räkna med. Vissa ställer den provocerande och andra ställer den genuint frågande men kontentan är – detta är något som folk undrar över.

Svaret är helt enkelt – Nej. E-postmarknadsföring är starkt reglerad i lag. Här står vem man får skicka till, hur man får skicka och vad man får skicka. Det är alltså inget mystiskt eller udda med e-postmarknadsföring. Den går under samma lagar som all övrig marknadsföring. Så enkelt är det.

TV-serien ”Mad Men” – funkar det verkligen så?

Inom branschen för direktreklam finns det gott om etiska rekommendationer som marknadsförare gör klokt i att följa. Varför? Jo, för att marknadsföring idag inte ser ut som på 50-talet. Då satt privilegierade, vita män med cigarrer och whiskey (alla har vi väl sett TV-serien Mad Men) och bestämde vad vi skulle tycka om, handla och göra.

Idag ser verkligheten annorlunda ut. Idag har vi välinformerade, kritiska konsumenter med begränsad lojalitet och lågt intresse som kan välja och vraka mellan tusentals produkter, tjänster och företag. Och som inte är särskilt intresserade av vad just du har att säga.

Hur sur vill du göra din mottagare?

Så det sista du vill, är att göra denna ointresserade, olojala, välinformerade och kommunikativa person förbannad.

Read More
Sida 6 av 9« Första...45678...Sista »