Ökad medvetenhet med feedback och fokus

ff_feedbackloop_f

 Jag förstår hur viktigt det är med ökad medvetenhet, men hur upprätthåller man det?

Den frågan kom från en deltagare på en ledarutvecklingskurs nyligen. Under kursen hade hon verkligen upplevt att ökad medvetenhet är en nyckel till att utvecklas, som ledare och som människa. Hon hade märkt att när hon var mera medveten om hur hon mötte andra, så förstod hon mer om dem och ändrade sitt beteende, nästan utan att tänka på det. Nu var det sista kursträffen och hon undrade hur hon skulle kunna fortsätta sin utveckling.

Bra frågor är guld värda, det vet jag som coach. Jag insåg också att detta var en fråga som i allra högsta grad berör chefer som vill bli mera coachande. Coaching handlar mycket om lärande. Chefen som vill lära sig att coacha och medarbetare som vill lära sig nya färdigheter. Frågan hjälpte mig att i två enkla rubriker sammanfatta vad jag genom åren har lärt mig om medvetenhet: yttre feedback och inre fokus.

Feedback
Grunden för ökad medvetenhet är feedback, alltså ökad information in i systemet. Det kan man uppnå genom att fokusera inåt eller utåt.

Yttre feedback
Om man vill öka sin medvetenhet om något så ska man öka inkommande feedback. Det kanske låter krångligare än vad det är. Vill ni bli bättre på kundvård? Skaffa er mera information om hur kunderna upplever er. Använd enkäter eller samtal eller observation. Ju mer feedback som kommer in, desto mer medveten och fokuserad blir ni på just kundvård.

Janne Karlsson använde detta för länge sedan på SAS. När SAS frågade resenärerna om vad de önskade sig för att få en bättre flygupplevelse, så svarade de till exempel: mer benutrymme eller rymligare förvaringsutrymme. Det var saker som inte gick att tillgodose, det var för dyrt att bygga om planen. Istället valde SAS att satsa på service, och att fråga kunderna om hur de upplevde servicen. Då började kunderna att uppmärksamma personalens service, de blev mera medvetna om det SAS ville att de skulle uppmärksamma. Och när servicen var god blev de nöjdare resenärer. Och de gav SAS feedback som användes för att förbättra servicen ytterligare, i en positiv spiral.

Så den första uppgiften för att bibehålla ökad medvetenhet är hur man kan öka informationsflödet utifrån. Be om feedback, organisera feedback och ta emot feedback.

Inre fokus
Det andra sättet att behålla medvetenhet är att öka sitt eget fokus. Att noga välja vad man ska uppmärksamma. Det upplever vi alla när vi till exempel funderar på att köpa ny bil. För att vi är fokuserade på ”bil” så ser vi plötsligt alla bilar runt oss mycket tydligare. Och om vi funderar på ett särskilt märke eller modell, så verkar gatorna med ens fyllda av just den. Eller ännu enklare, prova att uppmärksamma hur du sitter när du läser detta. När du gör det så ökar din upplevelse av stolen. Du sitter inte mer än du gjorde alldeles nyss, men du upplever det mer. Genom att välja sitt fokus så ökar medvetenheten och därmed upplevelsen. För att kunna behålla fokus gäller det att välja något som intresserar en. Man kan nog inte fortsätta att vara fullt fokuserad på stolen man sitter på särskilt länge.

Om man vill bli en bättre försäljare ska man välja en del av försäljningsprocessen som just nu är särskilt intressant för en och vara särskilt uppmärksam på den. Då ökar medvetenheten, man uppmärksammar mer, lär sig mer och slipper distraherande tankar.

Yttre och inre fokus samverkar
Om man väljer något att fokusera på som man är genuint intresserad av, och också hittar sätt att skaffa sig mera input om det, så blir det ett starkt stöd för ökad medvetenhet, närmast en garanti faktiskt. Någon vill bli en bättre chef. Hon bestämmer sig för att nästa steg är att leda mera inspirerande. Varje dag har hon fokus på hur hon kan vara inspirerande och hur inspirerande hon faktiskt är. Hon ber dessutom medarbetarna att ge henne feedback regelbundet på vad hon gör som inspirerar dem.

Tid och utrymme
Förutom feedback utifrån och inifrån, så behöver man tid för att kunna bibehålla en hög nivå av medvetenhet. Man behöver ta sig till att ta emot feedbacken, att bearbeta den, dra slutsatser och planera för deras konsekvenser. Alltså

  • Vad har jag upptäckt?
  • Vad tycker jag om det?
  • Vad vill jag göra med det?
  • Hur går jag vidare?

Det är särskilt viktigt att påpeka detta eftersom tid allt mer verkar bli en bristvara. Jag tror att alla chefer jag coachar brottas med detta. Med att de inte hinner tänka efter, inte hinner tänka framåt, utan fastnar i att reagera på det som händer. Vill man utvecklas med ökad medvetenhet så måste man röja tid för det, i almanackan och i huvudet. Det måste inte var långa sjok av tid. Det kan räcka med fem eller tio minuter i taget. Men man måste vara närvarande och ostörd då. Det går inte att tänka efter och samtidigt kolla mejl eller surfa på nyheter. För många verkar det fungera bäst att skaffa sig fasta, återkommande reflektionstider. I bilen på väg till jobbet, på promenaden, efter eftermiddagsfikat, sista 10 minuterna innan man går hem. För en del hjälper det att skriva ned sina tankar, medan andra tycker det blir för kravfyllt. Huvudsaken är att man hittar sätt som fungerar för en själv så det blir av att man ger sig tid att tänka att bevara sitt fokus.

Søren-BIld-FörfattargalleriSøren Holm 

E-post: soren@mastercoach.se
Telefon: 0708-94 24 06
Hemsida: www.mastercoach.se
Blogg: utveckling.mastercoach.se