Har du hört talas om Vested?

För några år sedan satt jag på en konferens och lyssnade på folk som talade om hur man kan lyckas göra bra affärer med kommersiella leverantörer, kunder och andra partners. Jag ville verkligen veta. Jag hade då och har fortfarande ett brinnande intresse för att förstå varför vissa företag lyckas göra affärer som blir explosivt bra. Till exempel när vissa kunder och leverantörer samarbetar på sätt som leder till sänkta kostnader, innovation och god lönsamhet för båda parter. Ta McDonald’s till exempel, sannolikt världens mest framgångsrika restaurangkedja. Nyckeln till McDonald’s framgång ligger i hur de gör affärer tillsammans med å ena sidan sina leverantörer och å andra sidan restaurangägarna. De gör explosivt bra affärer ihop.

Read More

Smarta organisationer och långsiktig framgång

 

Det går inte en dag utan att jag hör någon uttala sig om hur snabbt förändringen går i en viss bransch eller hur mycket ett visst företag jobbar för att bli förändringsbenäget. Få ord är förknippade med så många olika tolkningar som ”förändring” och få ord är så urholkade. Å ena sidan håller jag med om att världen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 25 år sedan. Å andra sidan skilde sig världen 1970 sannolikt väsentligt från världen 1945. Så vem försöker vi lura?

Nya förutsättningar har alltid påverkat organisationer. Nya maskiner, nya produkter eller nya marknader har blivit svar på en omvärlds förändringstryck. Ironiskt nog har dock sätten att leda företag i praktiken inte förändrats. Trots att alla organisationer är ense om att nytänkande och förändring är avgörande, och trots att organisationer är annorlunda idag, leds de allra flesta på samma sätt som för 100 år sedan. Det duger givetvis inte. Företag som tidigare lett utvecklingen går idag i konkurs. Kodak, ett av 1970-talets mest innovativa företag, är ett exempel av många.

Read More

Vad bör en styrkortsbok handla om 2014?

Petri_Olve_VinklatMontage_206_NYLiber har just gett ut två böcker om balanced scorecards (balanserad styrning, eller styrkort). En mest för praktiker, en för högskolestudier. De heter Strategibaserad styrning respektive Balanserad styrning och är båda skrivna av Carl-Johan Petri och mig.

Hur kom vi fram till att det behövdes en ny svensk bok om styrkort – ja till och med två? Det har gått 22 år sedan Kaplan och Norton skrev en uppmärksammad artikel där de lanserade tanken på scorecards. Sverige blev snabbt ett ledande land på området, men sedan vår egen bok Framgångsrikt styrkortsarbete (även den på Liber) har inte mycket nytt sagts. En del har nog trott att styrkort visat sig vara ett övergående mode.

Read More

Framgång byggs på att tänka till

MatsLindgren_Montage_206Daniel Kahneman, 2002 års nobelpristagare och författare till den globala bästsäljaren ”Tänka snabbt och långsamt”, konstaterar att när vi ställs inför nya och svåra problem så gäller det att tänka långsamt. Då fungerar inte längre det intuitiva och snabba tänkandet, av den enkla anledningen att erfarenhet och intuition leder oss på villovägar.

De flesta ledare idag lever ständigt sitt liv i just den typen av miljöer där den kunskap och beprövade erfarenhet som är lagrad i ryggmärgen inte längre är en tillgång, utan många gånger snarare en belastning. I en studie vi på Kairos Future nyligen genomförde i samarbete med Tieto konstaterar nära hälften av de nordiska toppcheferna att deras bransch 2020 kommer att ha väldigt lite att göra med hur den ser ut idag.

Read More

Integrerad rapportering och ”scorecards”

Petri_Olve_VinklatMontage_206_NY

Decembernumret av Balans, revisorernas tidning, handlade om integrerad rapportering: tanken att extern redovisning ska ta sin utgångspunkt i företags affärsmodeller och förklara för omvärlden hur företagen lyckas förvalta sina sex kapital. Inte bara finansiella tillgångar och de materiella (tillverkade) ting som hittills fått vara med på balansräkningar. Nej, de behöver kompletteras. Inte bara med miljöhänsyn som fått dominera hållbarhetsredovisningar. Här handlar det om att även identifiera human- och relationskapital och några till som vart och ett kan visa sig avgörande. Alla kan de ha förbättrats eller försämrats sedan förra rapporttillfället.

Menar vi allvar med talet om informationssamhälle och nätverksekonomier så behöver investerare en rikare bild än den finansiella.

Read More

Låt tiden ta lite mer tid under 2014

preview_COLOURBOX7332060
Idag ska det hinnas med väldigt mycket på kort tid. Många verkar vara oroade över att inte ständigt vara uppdaterade oavsett tid och rum, och det är en förändring som gått snabbt. För bara tjugo år sen levde vi utan de flesta av de kommunikationsvägar som idag är en vardag.

Ett genomsnittligt år enligt den kalender vi använder är 365,2425 dagar. Det är 27 sekunder mer per år än vad det tar för jorden att fullborda ett varv runt solen. En bagatell kan tyckas, men den som skulle föreslå att korta året med dessa 27 sekunder skulle förmodligen få en iPad i huvudet. På 27 sekunder hinner man ju i vart fall kolla sin RSS, twittra och lägga in en ny statusuppdatering på Facebook!

Read More
Sida 3 av 41234