Vägen till ditt nya arbete handlar om kyla, effektivitet och självförtroende

För drygt ett år sedan lanserades vår bok ”Vägen till ditt nya arbete – en handbok för jobbsökare”. Glädjande nog har vi fått mycket positiv respons från såväl recensenter som läsare.

Vad behöver man då tänka på för att hitta sitt nya arbete? Att söka ett nytt arbete, internt eller externt, kan mycket väl liknas vid ett schackspel. En bekant till författarna är sedan länge en skicklig schackspelare och enligt henne så behövs det tre ingredienser för att bli duktig på spelet. Dessa är kyla, effektivitet och självförtroende.

Read More

Förmågan att ställa rätt frågor

Forsberg_Karlsson_VinklatMontage_206Din framgång som mötesledare står och faller med hur pass skicklig du är på att använda frågor. Det är med frågor som du stimulerat tänkandet och väcker intresse hos mötesdeltagarna. Tillsammans med olika relevanta verktyg skapar du engagemang och delaktighet. Du utmanar gruppens samlade intelligens.

Det finns Ja- och Nej-frågor som ger Ja- och Nej-svar. Inget mer. Exempel: Är ni med på vad som ska göras? Om du är intresserad av mötesdeltagarnas åsikter (och det är du väl?) borde du istället fråga något i stil med: Vad tycker ni att vi ska göra – vad är er bild av vad vi ska åstadkomma idag?

Read More

Miljoner att spara på att förändra förändringsarbetet!

Backman_Alquist_VinklatMontage_206Förändringsarbete är svårt, och statistiken visar att två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas! Tidplanerna spricker, den ursprungliga budgeten håller inte och många projekt rinner ut i sanden utan att lämna spår i verksamheten. Bara i Sverige förvinner många hundra miljoner kronor per år genom misslyckade förändringsinitiativ. Det krävs ett radikalt skifte i hur förändringsprojekt drivs.

Vad är problemet? Alltför ofta saknar chefer och projektledning en genuin kunskap om förändringsarbetets kärna, om hur människor fungerar. Att leda ett förändringsprojekt handlar inte om att leda projekt utan om att leda människor i projekt! Om man inte vet hur personalen ska mötas i olika faser av projektet får man medarbetare att bli motarbetare.

Read More

Sex principer när vuxna lär

adult_learner_notetaking

Jag stötte på Malcolm Knowles’ bok ”The Adult Learner”, och blev förtjust över hur hans principer stämmer så väl överens med tankar kring coaching. Vilket egentligen är självklart, coaching, förändring och lärande är intimt förknippade.

Vuxna lär effektivare när situationen är problembaserad och man hjälps åt, vilket ju också är precis det som kännetecknar ett coachande samtal. Medarbetaren kommer med ett problem som chefen hjälper henne att hitta sina egna lösningar på och ta ansvar för. Medarbetaren vill ha en förändring och behöver därmed oftast lära sig något nytt.

Read More

Konsten att se sin kompetens och sätta mål

Akesson-Kihlgren_VinklatMontage_206Är det dags för nästa steg i karriären? Arbetssökning, oavsett om du söker ett arbete internt eller externt, handlar om att söka rätt arbete. Frågan är dock vad som är rätt arbete för dig? För att hitta ditt nya arbete måste du inventera både dig själv och din omvärld.

Efter att i nära trettio år ha hjälpt tusentals män och kvinnor i deras strävan att hitta det rätta arbetet måste vi tyvärr konstatera att förvånansvärt många inte ser hela sin kompetens. Tänk så många möjligheter som på grund av detta faktiskt går till spillo!

Read More

Attraktiv arbetsgivare – spelar det roll eller är det mer ett spel för gallerierna?

Att vara en attraktiv arbetsgivare över tid är en av de största konkurrensfördelarna för smarta företag. Direkta kostnader för att attrahera och behålla rätt medarbetare sätts sällan under lupp men när medarbetarnas hjärnor och motivation utgör upp till 80% av företagets värde är det nog dags att ta sig en funderare hur man kan jobba smartare med dessa frågor. Proud people perform  – dina egna ambassadörer.

Ofta har ledningsgruppen bättre koll på de bärbara datorernas avskrivningskostnader och storkundens uppfattning av en som leverantör – men vet inte om halva arbetsstyrkan aktivt söker sig bort från företaget eller hur man uppfattas som arbetsgivare utanför sin egen krets. Du känner säkert till dina kunders preferenser bättre än dina egna medarbetares – men det är ju de som ska leverera till kunden…

Read More
Sida 2 av 3123