Vägen till ditt nya arbete handlar om kyla, effektivitet och självförtroende

För drygt ett år sedan lanserades vår bok ”Vägen till ditt nya arbete – en handbok för jobbsökare”. Glädjande nog har vi fått mycket positiv respons från såväl recensenter som läsare.

Vad behöver man då tänka på för att hitta sitt nya arbete? Att söka ett nytt arbete, internt eller externt, kan mycket väl liknas vid ett schackspel. En bekant till författarna är sedan länge en skicklig schackspelare och enligt henne så behövs det tre ingredienser för att bli duktig på spelet. Dessa är kyla, effektivitet och självförtroende.

Kyla: Tänk verkligen till innan du börjar söka ett nytt arbete! Börja först med att fundera på vart du är på väg. Det kan handla om både intressanta branscher, potentiella arbetsgivare och tänkbara yrkesroller. Fundera sedan på hur oddsen ser ut för att du kommer att lyckas nå dina mål. Att få reda på sina odds kräver att du gör någon form av omvärldsanalys. En gedigen omvärldsanalys är ett mycket, mycket underskattat moment i all arbetssökning. Gör klart den innan du börjar söka ett nytt arbete. Det kommer ge resultat.

Effektivitet: Att söka ett nytt arbete kan ta mycket längre tid än många tror. En framgångsfaktor i all arbetssökning är därför vikten av att välja rätt sökvägar till det nya arbetet. Sökvägar kan vara allt från kontaktnät och bemanningsföretag till sociala medier och rekryteringsföretag. Vad som är det mest effektiva söksättet varierar självfallet mellan individer, arbetsgivare och branscher. Det kan handla om personlig fallenhet, konjunkturer, organisationskulturer och utbudet av arbetskraft inom just ditt område.

Självförtroende: En av de viktigaste faktorerna för att stärka sitt självförtroende är utan tvekan att se hela din kompetens! Börja därför med att inventera och dokumentera dina prestationer, resultat och de utmaningar som du bemästrat genom åren. Övningen kan tyckas trivial, men vår erfarenhet är att de flesta arbetssökande, internt eller externt, underskattar detta moment.

Kom alltid ihåg att du är så mycket mer än dina resultat. Dina drivkrafter kan därför vara en central del av din kompetens. Vilka är dessa? Nöjesprofilen Peter Settman nämnde i en intervju i Dagens Industri för några år sedan att han hade som mål ”att vara bland de fem bästa på allt jag gör”. Den drivkraften utgör troligen en stark beståndsdel i Settmans kompetens.

En annan central beståndsdel i din kompetens är dina transferkunskaper. Med det menar vi din överförbara kompetens som du kan ta med dig till din nya arbetsgivare eller bransch, exempelvis vana att arbeta i projekt, kunskap om särskilda processer, erfarenhet av lean eller att arbeta internationellt.

Lycka till!

Jörgen Kihlgren och Johan Åkesson

 

9147109351Nyfiken på mer?

Läs då Jörgen Kihlgrens och Johan Åkessons bok ”Vägen till ditt nya arbete: handbok och karriärguide för jobbsökare”.