Det goda bemötandet

Förra blogginlägget handlade om dålig stämning på arbetsplatsen. Vi går nu vidare och resonerar kring hur man kan hantera detta – det goda bemötandet. Tidigare har vi konstaterat att det är viktigt att alla vet vad de skall göra, vem de skall rapportera till och vad de skall rapportera. Alla bör ha ett uppdrag formulerat för företagets totala utveckling om arbetet skall kännas meningsfullt. Framför allt skall man ha mycket att göra, då har man inte tid att bräka.

Chefernas egna beteenden är en viktig signal, de måste föregå med gott exempel i varje detalj, hela tiden. Om de gör sitt jobb rätt är de synliga i organisationen och kommer då att stöta på brister i bemötandet. Varje gång de stöter på sådana brister måste de agera och ge feedback till de som behöver det.

Read More

Jag följer dig!

Hur många medarbetare önskar att följa sina chefer? Är det rimligt att önska sig en chef som jag skulle vilja följa? Av vilken anledning skulle jag vilja följa henne eller honom?

Behöver vuxna människor förebilder? Och finns de på arbetsplatsen? Och måste det i så fall vara en chef?

Vart vill jag komma, tror du?

Jo, att en arbetsplats, en organisation eller ett företag inte kommer längre än medvetandegraden hos dess chefer och ledare. Medvetna chefer och ledare skapar miljöer och ger förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas tillsammans.

Vackert eller hur? Självklart för många och genomfört av få.

Varför?

Read More

Vad är våra mötesrum till för?

Komplexare arbetsuppgifter och nya arbetssätt medför att vi måste ha fler arbetsmöten, men dagens mötesrum saknar ofta de nödvändigaste praktiska förutsättningar för produktiva möten. Vanligtvis är mötesrummen exempel på där funktion och nytta får ge vika för snyggt profilerad design. Man skulle kunna tro att styrelserummet är förebilden för hur mötesrummen ska se ut – ett enda avlångt bord mitt i rummet som mötesdeltagarna samlas runt. Med den lösningen är det svårt att skapa ett bra möte där alla är med och bidrar till resultatet. Mest problematiskt blir det för mötesledaren som i sin roll även ska skapa engagemang och entusiasm hos deltagarna.

Hur mötesrummet ser ut påverkar som sagt i högsta grad mötesklimatet, vilket får negativa konsekvenser både för deltagarnas engagemang och för mötets resultat.

Varför ska vi då ha möten?

Read More

12 typer av arbetsgrupper

Få saker ligger så nära varandra som förväntningen och besvikelsen. Detta gäller inte minst inom arbetslivet och blir ofta väldigt tydligt inom arbetsgruppen, eller mellan arbetsgruppen och dess chef. Ju högre ställda förväntningar, desto lättare att bli besviken på varandra. Nu är det ju inte så enkelt. Snarare är det kanske så att vår förmåga att kommunicera ut förväntningen brister och att det därigenom uppstår missförstånd som i sin tur leder till besvikelser. Man kan tycka att det vore den enklaste saken i världen att kommunicera på ett sådant sätt att eventuell osäkerhet försvinner och risken för besvikelser likaså.

Read More

Att köpa psykologiska tjänster

Utbudet av psykologiska tjänster inom arbetslivet är stort. Konsult på konsult erbjuder utbildningar, chefsutveckling, kurser i konflikthantering, stresshanteringstekniker, och mycket annat. Ofta har de olika produkterna slagfärdiga namn, gärna på engelska som ska locka köparen att få en bild av metoden som seriös och internationell. Som köpare är det dock svårt att kunna göra en bedömning av en produkts effektivitet. Det är närmast omöjligt att kunna sålla mellan de olika stresshanteringskurserna och känna sig trygg på att man väljer den bästa, den som verkligen hjälper ens personal att varva ner. Konsulterna/försäljarna har ofta en hel del argument, som i sig låter bra och lockande, men som behöver synas i sömmarna. Här kommer ett urval och hur jag tycker ni bör bemöta dem:

Read More

Var är min flourtant? om Generation Y


Dagens skola är morgondagens regering

80-talets skola lärde påpassade barn att allting var en tävling. Något senare blev filosofin uppmjukad av velourpedagoger som inte tyckte att barn skulle tävla. Många 90-talister har fått guldstjärnan helt enkelt för att de varit med. Det som är det egentliga oket för generation Y är snarare en stor valfrihet.

Read More
Sida 4 av 512345