Integrerad rapportering och ”scorecards”

Petri_Olve_VinklatMontage_206_NY

Decembernumret av Balans, revisorernas tidning, handlade om integrerad rapportering: tanken att extern redovisning ska ta sin utgångspunkt i företags affärsmodeller och förklara för omvärlden hur företagen lyckas förvalta sina sex kapital. Inte bara finansiella tillgångar och de materiella (tillverkade) ting som hittills fått vara med på balansräkningar. Nej, de behöver kompletteras. Inte bara med miljöhänsyn som fått dominera hållbarhetsredovisningar. Här handlar det om att även identifiera human- och relationskapital och några till som vart och ett kan visa sig avgörande. Alla kan de ha förbättrats eller försämrats sedan förra rapporttillfället.

Menar vi allvar med talet om informationssamhälle och nätverksekonomier så behöver investerare en rikare bild än den finansiella.

Read More

Ledarskapets kris och framtid

FolkeHasselmark_Montage_206Ibland verkar det som om tiden stått stilla. Professorn på MIT (Massachusetts Institute for Technology), Edgar Schein, berättar i en av sina böcker om en övning för handplockade elever i något som kallas Sloan Fellows Program. Grupper av 15 yngre personer fick till uppgift att skapa ett företag som producerade korta texter för gratulationskort. Hur gjorde man? Det visade sig att alla grupper började med att skapa en organisation med en rad chefer och till sist ett par copywriters. Bara efter en lång diskussion accepterade de att det är smartast att börja med 15 personer som skriver texter. De föll automatiskt in i en hierarkisk ordning som speglade den företagsvärld de kom ifrån.

Read More

Låt tiden ta lite mer tid under 2014

preview_COLOURBOX7332060
Idag ska det hinnas med väldigt mycket på kort tid. Många verkar vara oroade över att inte ständigt vara uppdaterade oavsett tid och rum, och det är en förändring som gått snabbt. För bara tjugo år sen levde vi utan de flesta av de kommunikationsvägar som idag är en vardag.

Ett genomsnittligt år enligt den kalender vi använder är 365,2425 dagar. Det är 27 sekunder mer per år än vad det tar för jorden att fullborda ett varv runt solen. En bagatell kan tyckas, men den som skulle föreslå att korta året med dessa 27 sekunder skulle förmodligen få en iPad i huvudet. På 27 sekunder hinner man ju i vart fall kolla sin RSS, twittra och lägga in en ny statusuppdatering på Facebook!

Read More

Två Liber-titlar nominerade till priset för Årets HR-bok

Juryn för Årets HR-bok, som arrangeras av Sveriges HR-förening och Personal & Ledarskap, har nu offentliggjort vilka tio böcker som nominerats till årets upplaga av utmärkelsen (vilken titel som vinner avslöjas i januari).

– Det har varit mycket att läsa i år, nästan 50 titlar har kvalificerat sig, och trycket i utgivningen har ökat påtagligt under årets sista kvartal, säger Stefan Vallerius, juryordförande.

Read More

I karriären kan nästan vad som helst hända!

Karriären är ett spännande ställe att vara i, för där kan nästan vad som helst hända. Och det enda man kan vara säker på är att den som vill mest vinner.

Jag är fullt medveten om att sådana krassa uttalande kan provocera förnuftiga och reflekterande människor och jag tar gärna en diskussion med chans att nyansera mig lite. Men jag kommer nog ändå att stå kvar i min grundtanke att det är din vilja som avgör var du hamnar i din karriär.

Jag håller många föredrag i ämnet och i dessa tuffa tider känner jag mig oerhört relevant. När människor som länge letat efter nycklarna till framgång i sin karriär får höra att de borde fokusera mer på vad de vill än vad de kan… så kan man nästan känna hur energin i rummet ökar. Jag pratar om vikten av att utveckla sig och i relation till en ständigt för­änder­lig omvärld, så blir slutsatsen självklar: Allt som inte är under utveckling är under avveckling!

Christer Olsson

Är du intresserad av att läsa mer om boken ”Vart är du på väg och vill du dit?” eller köpa den?
Besök Libershop.se

Kunskap om personliga lärstilar underlättar kommunikation och ledarskap – vilken lärstil har du?

En lärstil, även kallad intelligens, är hur en person lär nytt, tar in kunskap och information samt bearbetar denna information. I nya situationer och i förändringar samt när mål ska nås och arbete effektiviseras, är detta en hjälpande ”nyckel” att känna till. Dels för personen som lär, bearbetar information och jobbar mot ett mål, dels för de som samarbetar med och leder personen.

En persons lärstilar, vi har fler än en, påverkar hans eller hennes kommunikation och ledarskap. Är du musikalisk, analytisk, social, visuell eller kanske introvert? Oavsett så finns din lärstil med i din kommunikationsstil och därmed när du tar emot och ger information samt när du hanterar förändringar och lär dig nytt. För många är lärstilarna delvis eller helt omedvetna. När du lär dig mer om din egen lärstil ökar din självkännedom och förmåga att leda och kommunicera med andra människor. Du kan även bättre förstå dina medarbetare, kollegor, kunder och chefer. När du är observant på andras lärstilar stärks och effektiviseras din kommunikation och ditt ledarskap.

Read More
Sida 5 av 6« Första...23456