Beslutsunderlag med osäker grund

Linde-Lundberg_Montage_206Marknadsundersökningar är ett bra redskap när de används på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Rätt utförda kan de skapa djupare kunskap om både marknad och kunder, och vara ett verktyg för att följa hur företagets marknadsföringsaktiviteter påverkar kundernas beteende, medvetenhet och attityder. De kan helt enkelt vara ovärderliga som guide till verkligheten, men hur nära sanningen kommer de egentligen?

Sanningen finns där ute”, brukade agent Fox Mulder säga i den klassiska TV-serien Arkiv X. Och det verkar vara en vanlig uppfattning att det är så. Att det faktiskt finns en ”rätt” och ”sann” bild ”där ute”. Att det finns ”en verklighet” att kartlägga. Att man genom statistik och undersökningar enkelt kan koka ned och destillera fram entydiga fakta ur verklighetens förvirrande komplexitet. Och därför betraktas statistik som fakta som man ”upptäcker” snarare än som siffror som man skapar. Så är det inte.

Read More

Welcome to Sweden

Cross-cultural differences are always interesting, sometimes frustrating and often funny. It’s the humour of cultural differences that is the basis for the TV4 series “Welcome to Sweden”.

welcome-to-sweden-mipcom

As I’ve been following the adventures of Bruce in his new homeland, it has reminded me of my own experiences of cultural differences when I first moved to Sweden. I recognise a lot of Bruce’s experiences though I was not a ‘love import’. I was more of a ‘job refugee’. I came to Sweden to work for a year as a time out from a job I had in London, never planning to stay. More than twenty five years later I’m still here…

Read More

Miljoner att spara på att förändra förändringsarbetet!

Backman_Alquist_VinklatMontage_206Förändringsarbete är svårt, och statistiken visar att två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas! Tidplanerna spricker, den ursprungliga budgeten håller inte och många projekt rinner ut i sanden utan att lämna spår i verksamheten. Bara i Sverige förvinner många hundra miljoner kronor per år genom misslyckade förändringsinitiativ. Det krävs ett radikalt skifte i hur förändringsprojekt drivs.

Vad är problemet? Alltför ofta saknar chefer och projektledning en genuin kunskap om förändringsarbetets kärna, om hur människor fungerar. Att leda ett förändringsprojekt handlar inte om att leda projekt utan om att leda människor i projekt! Om man inte vet hur personalen ska mötas i olika faser av projektet får man medarbetare att bli motarbetare.

Read More

3 tips inför start av e-handel

DanielLantz_Montage_206Om jag skulle starta en e-handel idag så skulle det framförallt kretsa kring Google. Vet du att vissa företag, som tidigare helt och hållet sysslade med sökoptimering på Google, har utvecklat sin affär till att förvärva företag som befinner sig på gränsen till konkurs, trots att de inte kan något om deras bransch. Varför gör de detta? Den enkla anledningen är att de kan sökpositionera företagen så pass bra på Google att det omedelbart driver deras försäljning i en positiv utveckling.

Read More

Chefen och chefens chefer

Leader and her team

Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa mera tid, lägga mera engagemang och vara mera tillgänglig för medarbetarna.

Kan man tänka sig att det är tvärtom, det vill säga att medarbetarna skulle trivas bättre om de fick större befogenheter, blev mer självgående och mindre beroende av sin chef ? Skulle de och företaget utvecklas snabbare?

Read More

Just a word

In January I made a New Year’s resolution to remove the word ’just’ from my vocabulary this year. Not the kind of ‘just’ meaning ‘fair’ as in “He is a just person”. I mean the kind of ‘just’ as in “I’ll just do that”.I’ll just do this first.” “I’ll just make that phone call then I’m ready” and so on. All those apparently small little things that we don’t think will take much of our time or energy.

Read More
Sida 3 av 612345...Sista »