Improve the world with small talk

AllieEdwardsson_Montage_206With around seven billion people on the planet, plus all the social media, you’d think the last problem we have is loneliness. But you’d be wrong. And loneliness isn’t just a psychological problem. It’s actually bad for your health.

American TV personality and magazine owner Oprah Winfrey started a campaign earlier this year to improve the world one hello at a time. Research shows that loneliness and the feeling of being excluded triggers the same regions in the brain that register physical pain. Feeling more connected to others is good for our health. Studies at the University of California showed that levels of cortisol go down when we are “known by name”, even if it’s just at the local café.

Read More

Kunden sitter på svaret

Loopa_Forfattarmontage_206Varje dag kläcks miljoner idéer, men få av dem utvecklas till nya värden på marknaden. Det finns alltså ingen brist på idéer och inte heller saknas det drivna och kreativa människor. Utmaningen för de flesta entreprenörer, oavsett om man vill starta eget eller utveckla nytt i befintlig verksamhet, är att man saknar en tydlig strategi och en effektiv metod för att ta något ogripbart som en första idé till något konkret av värde att sätta i händerna på en kund.

Under lång tid har normen varit att affärsidéer utvecklas genom affärsplaner som skrivs av entreprenören själv på kammaren eller tillsammans med kollegor i något konferensrum. Inte sällan investeras massor med tid, en hel del pengar och framför allt mängder med engagemang och känslor i den processen. Problemet är att ju större investeringar (tidsmässiga, ekonomiska eller känslomässiga) som görs i den här fasen, desto svårare blir det att ändra den.

Read More

Vad bör en styrkortsbok handla om 2014?

Petri_Olve_VinklatMontage_206_NYLiber har just gett ut två böcker om balanced scorecards (balanserad styrning, eller styrkort). En mest för praktiker, en för högskolestudier. De heter Strategibaserad styrning respektive Balanserad styrning och är båda skrivna av Carl-Johan Petri och mig.

Hur kom vi fram till att det behövdes en ny svensk bok om styrkort – ja till och med två? Det har gått 22 år sedan Kaplan och Norton skrev en uppmärksammad artikel där de lanserade tanken på scorecards. Sverige blev snabbt ett ledande land på området, men sedan vår egen bok Framgångsrikt styrkortsarbete (även den på Liber) har inte mycket nytt sagts. En del har nog trott att styrkort visat sig vara ett övergående mode.

Read More

Framgång byggs på att tänka till

MatsLindgren_Montage_206Daniel Kahneman, 2002 års nobelpristagare och författare till den globala bästsäljaren ”Tänka snabbt och långsamt”, konstaterar att när vi ställs inför nya och svåra problem så gäller det att tänka långsamt. Då fungerar inte längre det intuitiva och snabba tänkandet, av den enkla anledningen att erfarenhet och intuition leder oss på villovägar.

De flesta ledare idag lever ständigt sitt liv i just den typen av miljöer där den kunskap och beprövade erfarenhet som är lagrad i ryggmärgen inte längre är en tillgång, utan många gånger snarare en belastning. I en studie vi på Kairos Future nyligen genomförde i samarbete med Tieto konstaterar nära hälften av de nordiska toppcheferna att deras bransch 2020 kommer att ha väldigt lite att göra med hur den ser ut idag.

Read More

Handlar redovisning om pengar?

Petri_Olve_VinklatMontage_206_NYSjälvklart gör den det! Men inte bara. Alla lärde vi oss en gång att ekonomi betyder hushållningslära. I en marknadsekonomi är pengar självklart viktiga att hushålla med. Men poängen med organisationer är att göra något som marknaden inte klarar av. Internt i ett företag gäller det att tillsammans åstadkomma något som marknadens otrohet inte lämpar sig för, det lärde oss den i fjor bortgångne Nobelpristagaren Ronald Coase. Samverkan inom ett företag – eller för den delen en myndighet – kräver därför åtaganden och avstämningar där ett annat språk behövs. Också – finansiella mått på en organisationsenhets prestationer är förstås bra att ha. Men vänta dig inte att de ska säga hela sanningen om hur det går.

Read More

Bra självförtroende hinder för försäljning

ChristianMeincke_Montage_206Det största misstaget en B2B-säljare kan göra är att ha för bra självförtroende. Att tro för mycket om sin produkt eller tjänst, om sitt varumärke. Att ta sig själv för given.

Självfallet ska man tro på sig själv och det man erbjuder, men om det handlar om en ny relation hjälper det föga. B2B-affärer bygger på förtroende och om kundföretaget inte känner dig och ditt företag, ja då blir det jobbigt. Det gäller att odla sina relationer och bygga sitt varumärke, och det gör man genom en långsiktig och professionell kundkommunikation.

Read More
Sida 2 av 612345...Sista »