En vägledning för att frigöra företagets fulla förmåga

En förutsättning för allt policyarbete är att man har kunskap om vad man vill åstadkomma med en viss policy och förstår hur den ska anpassas till organisationen. Dessutom behöver man veta vad som krävs av information och utbildning för att nå önskat resultat. Till sist krävs en insikt i att policyer behöver harmonisera med företagets verksamhetssystem och att de utgår från, och bidrar till att forma den kultur som är så avgörande för företagets framgång.

Ett alternativ till de dokument som föreslås är att genomföra en ISO-certifiering, kanske till någon standard för informationssäkerhet, miljö eller kvalitet. Införandet är vanligen en årslång process. Revisorer gör därefter årliga genomgång av att rutinerna upprätthålls. Det är en dyrbar process som starkt ingriper i företagets övriga verksamhet. Många är inte intresserade av att gå den vägen. De kan genom Policyhandboken få stöd och vägledning för att utveckla egna regelverk med likartat innehåll. Men behovet av information och utbildning är detsamma oberoende av om valet faller på certifiering eller införande av egna regelverk.

När frågan om certifiering kommer upp är det ett uttryck för att ledningen anser att det valda området ska vara i centrum för uppmärksamheten. Certifiering bygger på antagandet att beteende i organisationer kan styras med hjälp av standardiserade manualer, blanketter och information samt dokumentation av att rutinerna följs.

Det lyckas vanligen, men det är ofta en mödosam process innan de anställda verkligen tar till sig betydelsen av att leva upp till ambitionerna med certifieringen. De måste nämligen införliva dem med sina värderingar. Men de administrativa rutinerna står på många sätt i vägen för ett sådant införlivande. Det är först när idéerna inlemmats i värdegrunden som de får genomslag i organisationens beteende. Det paradoxala är emellertid att då behövs certifieringen inte längre annat än som bevis inför omgivningen att företaget har rutiner som lever upp till de krav som certifieringen ställer.

Resonemanget visar det centrala temat i boken, nämligen samspelet mellan styrande dokument i form av policyer, riktlinjer, anvisningar och instruktioner och den kultur eller värdegrund som finns i företaget samt hur de alla måste samverka med företagets verksamhetssystem.

Läs mer om Policyhandboken här >>

Om författaren
Författaren Gustaf Wettergren är civilekonom och har varit verksam inom bland annat Johnsonkoncernen, Marabou, Telia Mobile och Svenska Spel. Boken bygger på erfarenheter från ett långt yrkesliv som ekonomiansvarig i både stora och små företag.

Nu lanserar vi Ikarriären webbkurser!

Kompetensutveckling är viktigt för att utvecklas och komma vidare i ditt yrkesliv. För att du ska hitta något som passar just dig har vi nu utvecklat webbkurser med olika inriktningar. Webbkurserna är perfekta för dig som vill lära och inspireras i egen takt. Du kan välja att läsa kursen på datorn, i mobilen eller surfplattan, var du vill och när du vill. Om du vill veta mer om hur webbkurserna fungerar så klicka HÄR

De första fyra kurserna kan du läsa om nedan eller klicka HÄR för att komma direkt till butiken där du kan köpa din kurs.

Lycka till med din kompetensutveckling!

Afternoon tea och coachträning – med författarna till årets ledarskapsbok!

Bli bättre på att coacha dina medarbetare under några timmar, tillsammans med kollegor och trevligt afternoon tea i centrala Stockholm och Västerås.

Vem vill inte ha ansvarsfulla medarbetare som hittar lösningar på sina problem och som trivs och mår bra? Det ger chefen tid att lyfta blicken, bli mer strategisk och slippa ständiga brandkårsutryckningar.

Det är coaching i ett nötskal: att hjälpa sina medarbetare att hitta egna lösningar och ta ansvar för dem. En mycket framgångsrik metod som blir allt viktigare för att bli effektivare och förbättra klimatet på arbetsplatsen.

Denna eftermiddag får du som är chef under några timmar träna tillsammans med kollegor på att coacha. Eftersom coaching är en färdighet blir det minimalt med teori och desto mer utrymme för praktiska övningar. Träningen bygger på boken ”Chefen som coach” (Liber förlag), som vann chefstidningen Positions pris som bästa ledarskapsbok 2014.

Liber Förlag medverkar och bidrar med tre exemplar av Chefen som coach för utlottning samt bokbord med aktuell ledarskapslitteratur.

Vad

  • Kort introduktion till coaching som ledarskapsverktyg.
  • Träna coaching med kollegor i riktiga coachsamtal med uppföljande feedback.
  • Gemensam diskussion av frågor och lärdomar om coachande ledarskap.
  • Hur använder jag coaching i min vardag?
  • Gott afternoon tea så att även kroppen får sitt.


Tid och plats
Tid: 15:00 – 17:00
31/3 Stockholm:  Chaikhana tearoom i Gamla Stan.
9/4 Västerås: Hotel Plaza

Ledare

Lena Sobel är civilingenjör och har arbetat som utvecklingsingenjör, förändringsledare och managementkonsult. Hon driver sedan 2000 företaget Sobel Utveckling. Lena är certifierad av International Coach Federation och har skrivit bästsäljarna ”Mentorn” och ”Chefen som coach”.

Søren Holm är beteendevetare och var 1997 en av de första att börja arbeta med coaching i Sverige och certifierad av International Coach Federation. Han driver företaget Mastercoach och har skrivit böckerna ”Läsebok för utveckling” och ”Chefen som coach”.

Kostnad

Introduktionspris: 395 kr per deltagare.

Anmälan

Antalet plaser är begränsat och tilldelas i den ordning anmälningar tas emot. Sista dag för anmälan är 19/3 i Stockholm, 27/3 i Västerås. Skicka anmälan till afternoontea@chefensomcoach.se.

Anmälan är bindande men du kan självklart skicka en kollega om du får förhinder. 

Frågor skickas till afternoontea@chefensomcoach.se eller lena.sobel@chefensomcoach.se eller soren.holm@chefensomcoach.se.

Upphandling utan dialog ger sämre anbud

Är upphandling en dröm eller mardröm för dig? Oavsett vilken finns det alltid en förklaring till varför du hamnat där du är. Vilket scenario känner du igen dig i och hur har du kommit dit? 

Ser din dag ut så här…Läge A
Du är den lyckade upphandlaren som studsar upp ur sängen varje morgon av glädje för att ännu en ny dag få jobba med offentlig upphandling. Du har en självklar plats i ledningsgruppen och får gehör för de viktiga upphandlingsfrågorna. Tack vare e-faktureringssystem så vet du att alla fakturor betalas korrekt, och inte alls om de inte stämmer. Dina kollegor i verksamheten är intresserade av upphandling, eller den ”goda affären” som det normalt kallas på ditt jobb. Rätt personer engagerar sig när det är dags för upphandling, det vill säga rätt kompetenser samverkar både före, under och efter upphandlingen. De har tid för detta.

Read More