Att släppa taget kan vara ditt livs bästa investering

Att släppa taget om sitt barn är en kombination av motsägelsefulla känslor. Allt ifrån nostalgi, stolthet, glädje och sedan ytterligare en diffus känsla man inte alltid pratar så högt om och som inte är så lätt att sätta fingret på…

Du är stolt över att din baby har vuxit upp och är redo för att guidas av nya människor för att kunna växa sig starkare. Du vet att du måste släppa taget för att ditt barn ska kunna ta nästa steg i livet. Själv kan du äntligen ägna dig åt alla de drömmar du aldrig har hunnit med att förverkliga. Plötsligt uppstår det en tomhet och en molande känsla av att något inte känns helt bra. Det är naturens gång, du ville ju det här, vad är det då som stör dig?

Att släppa taget om sitt företag till en extern VD är som att jämföra med samma känsla som när ens barn lämnar boet och ska stå på egna ben. I många fall kan det t.om vara så att du har varit förälder till din ”baby” i mer än 18 år, kanske 30 år. Du har varit vägvisaren, ledstjärnan i mörkret, den starka pelaren när det har stormat. Till dig har alla vänt sig med frågor och strålkastljuset har varit riktat på dig oavkortat. Du har ofta känt att det varit tufft och många gånger har du uttryckt att du gärna skulle vilja låta någon annan ta över rodret men samtidigt har timingen inte varit rätt och du har känt dig…. behövd. Där var ordet. Ordet som är starkt kopplat till känslan av att vi existerar och att vi känner oss sedda. Genom att vi känner oss behövda får vi en bekräftelse på att vi faktiskt lever och i allra värsta fall, att vi inte känner oss ensamma… Att som ägare inte känna sig behövd kan innebära att tappa fotfästet trots att det är detta man har sagt att man vill. ”Jag vill ta ett kliv tillbaka, jag vill spela golf, jag vill resa jorden runt”. Tar du som ägare in en extern VD står du helt plötsligt inte i centrum längre och samtidigt är det någon annan som ska komma att leda och utveckla din ”baby”. Du står helt plötsligt utan för din egen flock och det kan kännas både förvirrande och smärtsamt. Flera faktorer som är svåra att hantera för vilket ego som helst.

För att inte tala om känslan när man upptäcker att man är mer beroende av sitt företag än vad företaget är av dig.

Har man byggt upp hela sitt liv runt företaget och inte börjat odla andra intressen, intressen som är viktiga på riktigt för dig och som du inte blir uttråkad av efter några veckor, ja, då blir det tufft att lämna vd stolen.

Beslutet är dock taget och verkställt. En extern VD har rekryterats med bästa möjliga cv, bra track reckord, personkemin stämmer, allt känns rätt. Ändå kan tvivel infinna sig. Tänk om den externa Vd:n inte går i den riktning du tycker är bäst för företaget? Eller tänk om hon gör det och det t.om går ännu bättre än vad du någonsin hade kunnat föreställa dig? Hur hanterar du det då? Känner du dig lycklig eller känner du dig misslyckad?

Många ägare lägger mycket tid i urvalsprocessen och att vederbörande har rätt kompetens och hur den nya vd:n ska fasas in. Men vem förbereder ägaren på hur denne ska fasas ut? Finns det rekryterare som tar hand om den delen också och som förstår alla känslomässiga kval en företagsledare har?

Och om det inte finns någon utfasningsplan utan ägaren tänker sig att denne kan vara kvar som bollplank bör varningssignalerna börja blinka lika kraftigt som saftblandaren på en ambulans. Att erbjuda sig att vara bollplank är snabbaste sättet att glida in i skidspåret igen, spåret som leder direkt tillbaka till VD stolen. Och den är redan upptagen.

Har man alltså som ägare inte funderat igenom vad man vill göra den dagen man släpper taget och förberett detta noga är risken stor att man utvecklar en identitetskris och ej heller agerar rationellt på den nya Vd:ns framgångsrika förändringsförslag. Att släppa taget underlättar troligtvis en hel del om man har en djup självinsikt samt stor självdistans men handen på hjärtat, hur många företagsledare har den personlighetsbeskrivningen i Sverige om vi skulle göra ett Myers Briggs personlighetstest?

Att lyckas med en extern VD kräver en hel del av den tillträdande vd:n men också en hel del känslomässiga funderingar och mod ifrån ägaren. Där modet till stor del handlar om att möta sig själv. Risken är annars stor att man som ägare har svårt att hålla sig borta från den trygghetszon man så framgångsrikt befunnit sig i under många år nämligen i rollen som VD. Samtidigt blir det väldigt trångt om ni blir två personer på samma stol. Väldigt trångt. Och det är både energikrävande, kostsamt och framförallt onödigt när det bara kan finnas en VD i förarsätet.

Två vd:ar i ett förarsäte gör dessutom personalen högst förvirrad. Ska de lyssna på ägaren som de har följt under många år och som dessutom har den ultimata makten genom just sitt ägande. Eller ska de följa den nya Vd:n som formellt är anställd att leda företaget? Oddsen för att den externa Vd:n ska lyckas är tyvärr ganska låga. Och den stora förloraren är företaget och därmed du som ägare.

Så våga vara modig och lägg tid på att planera din utfasningsplan. Ta professionell hjälp hur det kommer att kännas när du lämnar VD stolen, de flesta ägare går igenom samma mentala resa som du. Tro mig, du kommer inte att nöja dig att vara varken bollplank, golfproffs eller globetrotter. Att släppa taget är ingen ”quick fix” men ha förtröstan. Den goda nyheten är att det går. Med insikter, kunskap och noga förberedelser kan en extern vd vara den viktiga pusselbiten som behövs för att din ”baby” ska få leva sitt liv i sin sanna och fulla potential. Och du också.


/Agneta Olsson,
driver idag företaget Chair AB där hon operativt hjälper ägare att släppa taget och är författare till boken, ”Extern VD – så lyckas du”.

 

Läs mer om boken Extern VD – så lyckas du här4712231ot

Om författarna

Agneta Olsson har arbetat som extern vd i ägarledda företag. Hon driver idag ett företag som hjälper ägare att ”släppa taget” och att framgångsrikt ta in extern vd för att ta ett företag till nästa nivå.

Annika Hall är docent i företagsekonomi med fokus på ägarskiften och ledarskiften i ägarledda bolag. Hon arbetar idag som rådgivare på Grant Thornton med inriktning generationsskiften.

101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare

Pauline Grindvall har intervjuat några av Sveriges mest framgångsrika unga entreprenörer. Närmare bestämt 100 stycken. I boken ”101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare” har Pauline sammanställt intervjuerna.

Nedan kan du läsa Pauline Grindvalls egna tankar kring arbetet med boken och hur hon har inspirerats av dessa driftiga personer som alla är generation Y – födda på 80- och 90- talet.

”Att ha någon form av bollplank, stöd och skyddsnät runt sig är den enskilt största gemensamma nämnaren. Hela 75 % har idag en mentor eller rådgivare kring sig när det kommer till att bolla företagsfrågor och affärsutveckling. De allra flesta nöjer sig heller inte med en enskild person utan bygger starka nätverk av olika kompetenser att ta stöd och råd ifrån beroende på situation.

Få av de intervjuade, endast 35 %, har tagit in lån eller extern finansiering för att starta sitt bolag. Den här generationen har ett helt annat lösningsfokus när det kommer till finansiering. Att gå med ”mössan i hand” till banken är sällan den lösning som ligger först på listan. Bootstrapping, crowdfunding och organisk tillväxt är begrepp som nämns fler än en gång när det kommer till hur entreprenörerna finansierade sin uppstart.

Oavsett om de intervjuade drivs av tanken på att bygga landets främsta tillväxtbolag eller om affärsidén är inriktad på socialt företagande i tredje världen så jobbar merparten på något sätt med CSR-frågor och hållbarhet. Nya affärsmodeller arbetas fram och traditionella bolagsstrukturer utmanas. Kartan ritas om för hur företag kan byggas och nya yrken skapas på vägen.

De 101 entreprenörerna har förstås sina egna, individuella syften och drivkrafter med sitt företagande, men två saker har de definitivt alla gemensamt: hundratals timmar av hårt arbete och en genuin passion för det de gör.

Mycket kan göras för att uppmuntra fler, unga, driftiga personer till att skapa sina egna jobb i framtiden. Förenklad administration, sänkta skatter och avgifter under uppstarten samt ett ännu större fokus på entreprenörskap i skolan är några exempel.”

Nyfiken på mer?
Läs då ”101 unga entreprenörer – drömmar och drivkrafter hos framtidens företagsledare” av Pauline Grindvall. I boken porträtteras några av Sveriges främsta entreprenörer såsom Linnea Söderling (Smiling Cashew), Rickard Lyko (Lyko.se), Navid Modiri (samhällsentreprenör), Mai-Li Hammargren (Mutewatch), Niklas Adalbarth (Klarna), Ida Backlund (Rapunzel of Sweden) och Carl Waldekranz (Tictail). Boken är tänkt som en inspirationskälla för alla som drömmer om att starta eget eller växla upp sin verksamhet. Den innehåller också ett manifest med sju konkreta förslag för att underlätta för framtidens entreprenörer. ”101 unga entreprenörer” ger en unik inblick i hur det är att vara ung företagare i Sverige i dag och riktar sig därmed även till politiker och beslutsfattare.

Om författaren
Pauline Grindvall är född 1986 och driver idag e-handelsbolaget My Perfect Day AB. Hon arbetar även som frilansjournalist, författare och föreläsare och har tidigare släppt boken ”Ta steget till eget – handbok för unga entreprenörer”. Pauline är av Tillväxtverket utsedd till ”Ambassadör för kvinnors företagande”.

 

Konsten att hitta framtidens ledare

7 av 10 koncernchefer ser den framtida ledarförsörjningen som företagets mest kritiska utmaning. ”Framtidens ledare” hjälper verksamheter att identifiera, finna och rekrytera framtidens ledare.

Boken beskriver de krav som finns på den framtida ledaren och hur man använder den kunskapen vid en professionell rekryteringsprocess – baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett avsnitt om Talent Management (TM) visar hur man rekryterar talanger med ledarpotential tidigt i deras karriär – för att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Framtidens ledare vänder sig till alla som arbetar med chefsrekrytering: konsulter, HR-personal och inte minst operativa chefer som har det yttersta ansvaret för att organisationen tillförs ledare som kan möta framtidens utmaningar. Boken lämpar sig också för utbildningar i HR och ledarskap vid universitet och högskolor.

– En icke fungerande chef kan fullständigt lamslå en organisation. En av de viktigaste uppgifterna i en verksamhet är därför att rekrytera rätt chefer/ledare – utifrån rätt profil. Framtidens ledare hjälper dig förstå vilka egenskaper och kompetenser du ska söka efter hos en ledare för att ditt företag ska kunna utvecklas på bästa sätt, säger Helga Laurin, förläggare på Liber.

Sagt om Framtidens ledare:

”Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixt- snabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation.” – Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB

”Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management-mumbo jumbo.” – Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

”Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap.” – Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören.

Vill du veta mer?
Här hittar du ”Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera” . I boken får du handfasta råd om hur du rekryterar ledare som kommer att fungera även i framtiden.

Om författarna:
Lars-Olof Tunbrå är civilingenjör och marknadsekonom. Har lång erfarenhet från olika chefspositioner inom näringslivet. Från mitten av 1990-talet chefsrekryterare vid International Search Partners AB. Författare till boken Psykopatiska Chefer. Lars-Olof Tunbrå är medlem i och auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Helena T Wennerhill är civilekonom och certifierad Mastercoach ICF (International Coach Federation). Arbetar som coach och organisationskonsult. Är en av de första professionella coacherna i Sverige och har i egen verksamhet, Viva Coaching AB, sedan slutet av 1990-talet utbildat chefer och ledare i coachande ledarskap.

Hur blir man en framgångsrik konsult?

Du kan bli framgångsrik genom att fokusera på dina egenskaper och kompetenser. För några år sedan gjorde jag en omfattande studie där jag bland annat rankade framgångsfaktorer hos framgångsrika konsulter och konsultföretag som presenterades i boken ”Framgångsrik Konsult”. Sedan dess har många konsulter använt den som en självskattning av hur de står sig gentemot topplistan. Nu har jag tagit fram en uppdaterad ranking-lista över framgångsfaktorer:

Topp 10-faktorer för framgång:

  1. Förmågan att skapa förtroende
  2. Förmågan att kommunicera
  3. Förmågan att lyssna
  4. Problemlösningsförmåga
  5. Självständig – att kunna leda sig själv
  6. Social förmåga
  7. Erfarenhet
  8. Förändringsbenägenhet
  9. Vilja lära sig nya saker och utvecklas
  10. Bra självförtroende

Vilken är din främsta framgångsfaktor och varför? Min har alltid varit att kommunicera, skapa förtroende och förmågan att leda mig själv. Ofta bygger vår framgång som konsulter och konsultföretag på en kombination av faktorer. Vad är du bäst på och vad kan du utvecklas inom för att bli en ännu bättre konsult?

Read More

Tusenkonstnärer – javisst!

Ibland undrar jag över begreppet ”småföretagare”. Antingen är man väl företagare eller också inte? De som jobbar i större företag saknar ofta den överblick, superkompetens och flexibilitet som den så kallade småföretagaren måste ha för att över huvud taget överleva (i professionell bemärkelse).

Min långa erfarenhet säger mig att personer kläckta ur storföretagsvärlden ibland beter sig som nykläckta kycklingar, det vill säga förvirrat, när de av någon anledning ska starta eget företag och upptäcker allt de inte kan.

Med viss ömhet tänker jag på den före detta finansexpert som med stor möda byggt upp ett ”småföretag” och säljer hantverksmässigt tillverkade inredningsdetaljer. Han säger att om han bara hade förstått hur mycket man måste kunna för att möta alla dagens olika företagarfrågor och problem så är det tveksamt om han hade gett sig i kast med det hela. Han har också den svåra vägen lärt sig betydelsen av att lyssna på sina kunder och att kunna sälja – något som han överhuvudtaget inte funderade på i sin tidigare karriär och som nu blivit avgörande för hans framgång, liksom för flertalet andra.

Read More
Sida 2 av 3123