The secret’s in the sauce!

Odell_Bloggbild_v40_580

Häromdagen fick jag kommentaren att min nya bok ”Mänskligt Ledarskap – 10 budord för den (o)fullständige ledaren” kanske tilltalar kvinnor mer än män. Jag hade tidigare inte alls tänkt på det här perspektivet. Kanske huvudsakligen för att jag som ny författare inte visste om boken skulle tilltala någon överhuvudtaget. Men kommentaren fick mig att fundera och det slog mig att det faktiskt är fler kvinnor än män som deltar i de flesta av mina öppna kurser. Kanske är det så att kvinnor som är intresserade av ledarskap läser fler böcker och deltar i fler kurser än män. Kanske känner kvinnor att de måste studera mer för att kunna tävla med männen om de ledarjobb som finns. Och kanske är det också så att min syn på ledarskap är lite mer ”kvinnlig”, åtminstone sett utifrån de traditionella stereotyperna.

Read More

Skaffa järnkoll på omvärlden

 

Organisationer behöver ha järnkoll på sin omvärld och ha förmågan att själva göra analyser och dra strategiska slutsatser. Det räcker inte längre med en övergripande omvärldsanalys i årsredovisningen, en mer långsiktig analys inför affärsplaneringen eller ostrukturerade diskussioner om utvecklingen. I en snabbrörlig omvärld krävs en gedigen och ständig beredskap för förändrade marknadsförutsättningar. Att själv äga kunskapen och ha en intern förståelse för hur förändringar i omvärlden påverkar spelplanen är avgörande för att snabbare kunna gå från ord till handling.

Read More

Alla har ett potentiellt möte i fickan!

ViruellaMoten_Bloggbild_v38_NY_580

Virtuella möten har varit ett löfte länge. Men det är först nu det verkligen har exploderat, och trenden växer! Bakom lyftet står förstås tekniska genombrott. Med en smart telefon eller en platta, så har vi alla idag ett potentiellt möte med oss i fickan. Dessutom finns det så många vinster att göra, dels de vanliga med miljö, pengar och tid, dels ökad flexibilitet och effektivitet

Virtuella möten blir oftast kortare och mer fokuserade än vanliga fysiska möten, därför kan de bli mer effektiva. Det är det enkla svaret. Men det finns också många fler fördelar. Virtuella möten är exempelvis mer flexibla.

Read More

Ledarintelligens, en förutsättning för att skapa inre och yttre hållbarhet i ledarskapet

”Som vi sår idag får nästa generation skörda”

MarikaRonthy_VinkladMontage_206 I västvärlden råder en evig tro på den rationella och logiska människan där fokusering på prestation och det vi åstadkommer i det yttre är det eftersträvansvärda. Vi jagar ekonomisk tillväxt och ingen talar om mänsklig tillväxt.

Det talas idag en hel del om begreppet hållbarhet, dvs. något som ska hålla över flera generationer. För vi in begreppet hållbarhet i ledarskapet så förutsätter det en inre hållbarhet som består av självmedvetenhet, en etisk hållning och en förmåga att hantera egna och andras känslor.

När människans rationella logiska hjärna tonas ner för att ge större utrymme för den meningsskapande, insiktsfulla och medkännande människan talar vi om ledarintelligens. Ett annat sätt att uttrycka ledarintelligens på är när vi kan integrera ett inre varande med ett yttre görande. Detta tillsammans skapar ett hållbart ledarskap.

/Marika Ronthy

Ledarintelligens - omslag.inddNyfiken på mer?

I boken ”Ledarintelligens” lyfter Marika Ronthy fram förutsättningarna för ett hållbart ledarskap vilket kräver att du som chef har modet att utmana din komfortzon. Som ledare ska du leda människor och som chef ska du styra verksamheten. Dessa båda roller ska integreras.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här

Smarta organisationer och långsiktig framgång

 

Det går inte en dag utan att jag hör någon uttala sig om hur snabbt förändringen går i en viss bransch eller hur mycket ett visst företag jobbar för att bli förändringsbenäget. Få ord är förknippade med så många olika tolkningar som ”förändring” och få ord är så urholkade. Å ena sidan håller jag med om att världen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 25 år sedan. Å andra sidan skilde sig världen 1970 sannolikt väsentligt från världen 1945. Så vem försöker vi lura?

Nya förutsättningar har alltid påverkat organisationer. Nya maskiner, nya produkter eller nya marknader har blivit svar på en omvärlds förändringstryck. Ironiskt nog har dock sätten att leda företag i praktiken inte förändrats. Trots att alla organisationer är ense om att nytänkande och förändring är avgörande, och trots att organisationer är annorlunda idag, leds de allra flesta på samma sätt som för 100 år sedan. Det duger givetvis inte. Företag som tidigare lett utvecklingen går idag i konkurs. Kodak, ett av 1970-talets mest innovativa företag, är ett exempel av många.

Read More

Den offentliga tjänstefabriken

Tjanstelogik_v36_580

Varför har det blivit viktigt för vårdcentraler att ”producera” så många diagnoser som möjligt? Varför tvingas den som besöker Arbetsförmedlingen att återberätta sin historia för ständigt nya personer? Och varför går det inte att ringa tillbaka till samma person på Försäkringskassans Kundcenter?

Absurditeter som dessa skylls ofta på managementrenden New Public Management (NPM). De kan också sägas vara ett resultat av att offentlig verksamhet styrs enligt en industriell fabrikslogik. Så har det blivit eftersom många människor – och chefer inom offentlig förvaltning – faktiskt har fabriken, och det löpande bandet, som sinnebild av effektiv verksamhet. Men fabrikslogiken ger många oönskade konsekvenser när den tillämpas på offentlig verksamhet.

Read More
Sida 15 av 16« Första...1213141516