Efterlyses: tid för reflektion

Bloggbild_KommunikaLedarsk_v45_580

Reflektion, säger Percy Barnevik, är en bristvara som ofta efterfrågas men som också sällan tillämpas.

Anledningen till det sistnämnda är att andra pressande uppgifter tränger sig på; den tid man har avsatt för egen reflektion avbryts av brandkårsutryckningar i form av konflikter mellan medarbetare, problem som måste lösas direkt och personer som absolut måste ha en stund för att prata om något allvarligt.

Och visst måste man ibland skjuta på reflektionsstunden – idag gick det inte, andra saker var viktigare och ibland måste man bara hantera det akuta

Detta tenderar dock att bli ett mönster som styrs av prioriteringar – ”inte är väl min egen utveckling lika viktig som akuta problem som måste hanteras”, tänker man – och då skjuts reflektionen på framtiden. Nästa vecka blir det nog bättre, tänker man, men eftersom prioriteringsordningen är formulerad så blir det sällan så. Snart är det bara en from förhoppning om att reflektionen ska få utrymme nästa månad eller i varje fall före semestern (eller påsken eller julen).

Men att reflektera i dagens ledarskap kan bli en erfarenhet som stärker ens egen ledarroll, ger en grund för personlig mognad och kan utveckla ens egen förmåga att hantera viktiga situationer, både i arbetet och privat.

Vad behöver man då som ledare reflektera över? Det kan vara vad som har hänt den senaste veckan eller månaden, erfarenheter av kontakter med egna chefer, kolleger och medarbetare, planering inför den närmaste månaden eller året och den egna utvecklingen i rollen som ledare.

Man behöver via reflektion kort sagt lära av sina erfarenheter för att kunna bli mer effektiv och för att befästa och utveckla sina ledarfärdigheter och sina ledarroller. Kanske behöver man också tänka kring livets mål och mening.

Man kan reflektera på många sätt – egna anteckningar utifrån vardagliga erfarenheter, samtal med kolleger omkring viktiga händelser i arbetet eller bara genom att sitta och fundera eller ta en promenad (kanske också i bilen på väg till och från arbetet).

Ytterligare ett sätt är att utifrån en text eller en bok välja ut ett avsnitt, fundera över detta, skriva ner några tankar eller frågor och låta dem vara et utgångspunkt för en reflektion. En bra bok kan fungera som en sådan grund, varför inte Kommunikativt ledarskap, som tar upp ledarskap, grupprocesser och hur människor fungerar i sin vardag?

/Björn Nilsson, Jon Nilsson & Niclas Pettersson

Om författarna
Författarna har alla mångårig erfarenhet av grupp- och ledarutveckling, både i Sverige och utomlands (Europa, USA och Kina). De har också varit ledare inom olika verksamhetsområden. Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och har skrivit ett flertal böcker om grupper, kommunikation och socialpsykologi. Han har också erfarenheter av chefskap från industrin, försvaret och högskola/universitet. Jon Nilsson arbetar med ledarskapsutveckling inom ”talent management” på Volvo Car Group och har från de senaste 16 åren erfarenheter av grupp- och ledarutveckling inom olika delar av företaget. Jon är ABLC-certifierad coach. Niclas Pettersson arbetar med organisationsutveckling och förändringsledning inom Volvo Personvagnar och har under lång tid varit verksam med utveckling av individer, grupper och organisationer. Han är även certifierad GDQ- och ABLC-coach.

Kommunikativt ledarskap 4711654otNyfiken på mer?
Läs då boken “Kommunikativt ledarskap”. För att kunna vara en effektiv ledare gäller att man har goda kommunikativa färdigheter och en förståelse av hur människor och grupper fungerar. Ett gott ledarskap kräver även erfarenhet samt reflektion över det egna ledarskapet och vad man eventuellt behöver förändra i detta. I den här boken förmedlas ett socialpsykologiskt perspektiv på och ges en överblick över olika typer av ledarskap och det som ledare allra oftast har att hantera, nämligen grupper och individer.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här