Ekonomi i centrum för alla

Ibland hör man att ekonomi är tråkigt, och det kan man förstås tycka. Den vanligaste anledningen är dock att man inte förstår vad som sägs eller vad det innebär. På samma sätt hade jag för några år sedan en uppfattning att ishockey var tråkigt. Jag förstod det inte och kunde inga regler eller namn på spelare. Sedan lärde jag mig mera och blev biten. Man vet plötsligt vem som är skadad och vad det innebär för laget och dess chanser att vinna, och det är numera något jag följer intensivt.

Det är precis samma med ekonomi. Om man inte vet eller förstår så kan det upplevas tråkigt, men när man har kunskap är det istället något som blir mycket intressant och som man vill veta mera om. Nyligen sänkte Riksbanken räntan till 0 %. Vad innebär det för våra räntekostnader? Hur påverkar det våra möjligheter att investera? Kommer våra priser att påverkas eller kommer konkurrenterna att sänka sina? Vad händer med börsen nu? Är det bra eller dåligt?

Ekonomi är ständigt i rörelse och påverkar allt och alla. Till skillnad från ishockey så är det något som finns med i alla processer och beslut som både privatpersoner och företag ständigt arbetar med. Därför är konceptet ”ekonomi för icke-ekonomer” så viktigt. Både för att själv förstå, och för att kunna bidra till utvecklingen i det företag jag äger eller arbetar på. Om företaget går bra är det en säker arbetsplats med utrymme för löneökningar, och tvärtom blir ett olönsamt företag en riskfylld arbetsplats med begränsade möjligheter.

Så att kunna förstå och påverka är viktigt både för företaget och för den enskilde. Alla ingår i ett ”ekonomisk lag” som blir framgångsrikt om alla kan bidra. Jag skulle inte vilja möta en bilförare i trafiken utan körkort – och inte heller vilja anställa någon som inte förstår och intresserar sig för hur ekonomin kan påverkas av personens arbete. I vår konkurrensutsatta värld blir detta allt viktigare, så till skillnad från många nyheter som blir mindre viktiga över tiden, så är detta koncept något som fungerar tvärtom. Att förstå ekonomi, även om man inte är huvudansvarig för det, är en av våra viktigaste framtida investeringar. Frågan är om det finns något i vårt samhälle som berör så många? Jag tror inte det!

/Mikael Carlson

Om författaren
Mikael Carlson, civ ek DHS och tidigare revisor och lärare inom företagsekonomi, är sedan 1988 verksam som konsult och utbildare inom ekonomistyrning och affärsutveckling i det egna företaget Promik AB. Han har varit ordförande för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund samt för Nordic Accountant Federation. Han har skrivit flera böcker inom ekonomi, bl.a. ”Ekonomi för chefer” (tillsammans med Jonas Bernhardsson) och ”49 sätt att öka vinsten”, och arbetar sedan över 20 år med utbildning av icke-ekonomer på både små och stora företag i Sverige och utomlands. Läs mer på www.chefsutveckla.nu

4711643 Eko fšr icke eko omslag .inddNyfiken på mer?
Läs då “Ekonomi för icke-ekonomer – en handbok i ekonomins termer, regler och samband”. Boken har sedan den första upplagan gavs ut för mer än tio år sedan blivit något av ett standardverk för alla som vill förbättra sina kunskaper i ekonomi. I denna andra upplaga har innehållet och formen uppdaterats, men grundkonceptet, som har gjort boken så populär, är detsamma. Avsikten med boken är att orientera dig i hur företagets ekonomi fungerar. Den förmedlar ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här