Skaffa järnkoll på omvärlden

 

Organisationer behöver ha järnkoll på sin omvärld och ha förmågan att själva göra analyser och dra strategiska slutsatser. Det räcker inte längre med en övergripande omvärldsanalys i årsredovisningen, en mer långsiktig analys inför affärsplaneringen eller ostrukturerade diskussioner om utvecklingen. I en snabbrörlig omvärld krävs en gedigen och ständig beredskap för förändrade marknadsförutsättningar. Att själv äga kunskapen och ha en intern förståelse för hur förändringar i omvärlden påverkar spelplanen är avgörande för att snabbare kunna gå från ord till handling.

De flesta organisationer vi möter arbetar med Competitive Intelligence, men på olika sätt. Även inom samma organisation. Det är ofta ett tidskrävande arbete. Många gånger saknas en gemensam bild som grund inför viktiga beslut. Att bara veta hur man ska bevaka sin omvärld kan vara nog så svårt, vilka gränsdragningar ska göras, vad som är relevant och inte. Att sedan omvandla omvärldsbevakningen till intelligence och att hitta en struktur som stödjer olika intressenter inom organisationen, kan också vara knepigt. Men resan behöver genomföras. Det är från omvärlden de goda idéerna kommer som sedan blir en startpunkt för innovation, strategiskt viktiga satsningar och stärkt konkurrenskraft. Att nyttja organisationens egna medarbetare och löpande agera på möjligheter och hot blir allt mer kritiskt för framgång.

Att vara bäst på omvärldsanalys kommer i ökad utsträckning skilja agnarna från vetet.

/ Linda Genf & Johanna Laurent

Om författarna
Linda Genf och Johanna Laurent har under mer än femton års tid arbetat med omvärldsanalys och strategiskt utvecklingsarbete i företag, myndigheter och andra organisationer.

4711634_OmvŠrldsanalys omslag CS6.inddNyfiken på mer?

Läs då boken “Omvärldsanalys i praktiken” som ger konkret handledning kring hur man kan komma igång med eller vässa sitt eget omvärldsanalysarbete.

Beställ boken här
Läs ett smakprov här