Förstå omvärlden och du slipper obehagliga överraskningar

Vad har Sepp Blatter och Sverker Martin-Löf gemensamt med Niklas Zennström och Daniel Ek? Jo, alla fyra har högst påtagligt, men på olika sätt, påverkats av omvärldshändelser. I Blatters och Marin-Löfs fall när de inte i tid uppmärksammade hur omvärldens värderingar ändrades. En korruptionskultur i FIFA och en vänskapskultur i SCA var inte länge okey och båda herrarna fick lämna sina positioner under mer eller mindre dramatiska former. För Zennström och Ek var det tvärtom. De uppmärksammade tidigt nya trender och mönster kring den digitala verkligheten och kunde med hjälp av Skype respektive Spotify dra nytta av sin omvärldskunskap och göra minst sagt goda affärer.

Alla verksamheter påverkas i större eller mindre utsträckning av vad som händer i världen utanför det egna företaget. Omvärldsbevakning borde därför vara en självklarhet, men så är ännu inte fallet. Visst ökar intresset, men fortfarande är mycket av det som kallas för omvärldsbevakning koncentrerat till det förväntade, dvs. kunder, konkurrenter och den egna marknaden. Dessa bevakningsområden är förvisso viktiga och måste följas, men det finns så mycket mer att uppmärksamma och dra slutsatser av.  Det finns ett tydligt försprång att hämta gentemot konkurrenter och andra aktörer om man tidigt kan identifiera och agera på oväntade omvärldssignaler i nya kombinationer. Ett konkret exempel är delningsekonomin – att folk inte längre är intresserade av att äga alla prylar utan det räcker med att kunna disponera. Ett annat exempel är de kroppsnära datorerna, med Apples Watch i spetsen. Ett tredje exempel av en annan karaktär och med mycket stor genomslagskraft i de flesta branscher, är den snabba urbaniseringen.

Det finns effektiva metoder och verktyg att tillgå för den som bestämmer sig för att använda det försprång som offensiv omvärldsanalys innebär. Enklast är att följa en process som börjar med val av sökord och bevakningsområden, fortsätter med materialinsamling, sortering och analys, samt avslutas med beslut och åtgärder. Mycket av den processen är numera kopplad till internet, vilket gör omvärldsbevakningen enklare och framför allt billigare. Samtidigt ska man vara medveten om att försprånget till stor del ligger i att upptäcka de oväntade kombinationerna och här krävs det mänsklig kreativitet och associationsförmåga, ett område där datorerna än så länge inte kan konkurrera.

Ytterligare en faktor som påverkar omvärldsanalysen är den egna organisationens kultur och historia. Se på Nokia, som inte i tid förstod att Apples iPhone var ett reellt hot mot den egna verksamheten. Den underskattningen berodde till stor del på att Nokias företagskultur mer fokuserade på teknik och funktion och mindre på design och nya användarmöjligheter, som musik.

Kommer du att hamna på vinnar- eller förlorarsidan när det gäller omvärlden? Du avgör själv, för det finns ett rejält och användbart försprång att hämta för den som är beredd att lära sig mer om omvärldsanalys i den nya digitala världen.

 

/Bengt Wahlström

 

forsprang4711685otNyfiken på mer?

Läs då Bengt Wahlström nya bok ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. I boken ger han konkreta svar och råd, inte bara om hur man på bästa sätt bevakar nya trender, kunder, konkurrenter och marknader utan även om hur man kan fånga upp det oväntade och navigera i den digitala världens stora utbud av information.

 

Om författaren

Bengt Wahlström är filosofie licentiat, civilekonom och författare, och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker har sålt i över 60 000 exemplar och han är en mycket anlitad rådgivare, utbildare och föredragshållare som varje år möter tusentals deltagare.

 

Läs ett smakprov här

 

Beställ boken här