Ledarskap är en färskvara!

Det finns många böcker som riktar sig till erfarna chefer, men betydligt färre som vänder sig till nya chefer och ledare. Min ambition med min bok ”Ny som chef – Ny som ledare” är att den ska fylla det tomrummet.

Bokens vänder sig både till dig som är ny som chef och till dig som är ny som ledare. Med upplägget av boken har jag försökt efterlikna den process som en ledare genomgår – från de första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en relativt trygg och etablerad position som ledare har uppnåtts.

I boken får du bland annat:

  • Kunskap om skillnaden mellan att vara chef och ledare.
  • En rad handfasta råd om vad du behöver tänka på under den första tiden i ledarskapet.
  • Tips om hur du blir skickligare på att kommunicera både med styrelse och medarbetare.
  • Lära dig mer om vad som kännetecknar ett coachande och värdebaserat ledarskap.
  • Jobba med dig själv med allt från aktivt lyssnande till hur du blir en hållbar ledare.
  • Lära dig hantera gruppdynamik, konflikter och svåra samtal.
  • Veta mer om vad som krävs för att leda förändringsprocesser och skapa en tillåtande företagskultur som får människor att växa.
  • Handfasta tips kring vad du bör tänka på i samband med rekryteringar och neddragningar.
  • Mer information om vad du behöver kunna, när det gäller svensk arbetsrätt.
  • Veta mer om det som löper som en röd tråd i hela boken, hur du blir en framgångsrik ledare som får personalen med dig.

Du kommer aldrig att bli fullärd i rollen. Ledarskap är en färskvara som du måste underhålla och hela tiden utveckla. Att vara i process och se till att du utvecklas i rollen är något som är nödvändigt för att du i ledarskapsrollen ska kunna hålla dig uppdaterad och ligga i framkant på arbetsmarknaden.

För att få en överblick över vad som krävs för att du ska lyckas både i rollen som chef och ledare rekommenderar jag dig att först läsa hela boken. Det finns inte några genvägar till att bli framgångsrik som chef och ledare, därför finns det efter varje kapitel reflekterande frågor som hjälper dig att förflytta tanken från teorin till din praktiska verklighet. Längst bak i boken finns det också ett antal mallar och övningar som du kan ha nytta av vid exempelvis utvecklingssamtal och för att öka din självinsikt.

Efter genomläsning av boken kan du med fördel använda den som en uppslagsbok som du slår i när du behöver ta reda på mer om, exempelvis vad du bör tänka på vid en medlingssituation.

Bokens bilder är utformade utifrån ett hen-perspektiv, vilket innebär att du kan identifiera dig med bilderna oavsett om du är man, kvinna eller hen.

Det synsätt som präglar det tillämpade perspektiv har uppstått utifrån en omfattande erfarenhet av eget ledarskap och arbete med ledningsstöd till chefer. Under mer än 35 års tid har jag på olika sätt varit engagerad i ledarskapsfrågor. Det har handlat om eget chefsansvar och att som konsult vara delaktig i allt från anställning och coachning av nya chefer till att arbeta mer långsiktigt med ledarutveckling, i syfte att stärka individernas egen utveckling. Under arbetet med boken har jag fått möjlighet att fördjupa mig i ny forskning och vetenskap inom ledarskapsområdet, och samtidigt fått möjlighet att reflektera över mina egna erfarenheter från alla de år jag arbetat med dessa frågor.

Om du vill komplettera läsandet av boken med en muntlig framställning kan du kontakta företaget Diploma, som säljer mina streamade utbildningar ”Ny som chef” och ”Konflikthantering”. Vill du komma i direkt kontakt med mig, så finner du kontaktuppgifter på www.chefskonsulten.se.

Jag hoppas att boken ska vara till stor nytta för dig som läser på egen hand, men också i olika utbildningssammanhang.

/ Carina Lätt

nysomchefnysomledare_120Nyfiken på boken?

Läs ett smakprov här

Beställ den här