Hur blir man en framgångsrik konsult?

Du kan bli framgångsrik genom att fokusera på dina egenskaper och kompetenser. För några år sedan gjorde jag en omfattande studie där jag bland annat rankade framgångsfaktorer hos framgångsrika konsulter och konsultföretag som presenterades i boken ”Framgångsrik Konsult”. Sedan dess har många konsulter använt den som en självskattning av hur de står sig gentemot topplistan. Nu har jag tagit fram en uppdaterad ranking-lista över framgångsfaktorer:

Topp 10-faktorer för framgång:

  1. Förmågan att skapa förtroende
  2. Förmågan att kommunicera
  3. Förmågan att lyssna
  4. Problemlösningsförmåga
  5. Självständig – att kunna leda sig själv
  6. Social förmåga
  7. Erfarenhet
  8. Förändringsbenägenhet
  9. Vilja lära sig nya saker och utvecklas
  10. Bra självförtroende

Vilken är din främsta framgångsfaktor och varför? Min har alltid varit att kommunicera, skapa förtroende och förmågan att leda mig själv. Ofta bygger vår framgång som konsulter och konsultföretag på en kombination av faktorer. Vad är du bäst på och vad kan du utvecklas inom för att bli en ännu bättre konsult?

Read More

Ekonomi i centrum för alla

Ibland hör man att ekonomi är tråkigt, och det kan man förstås tycka. Den vanligaste anledningen är dock att man inte förstår vad som sägs eller vad det innebär. På samma sätt hade jag för några år sedan en uppfattning att ishockey var tråkigt. Jag förstod det inte och kunde inga regler eller namn på spelare. Sedan lärde jag mig mera och blev biten. Man vet plötsligt vem som är skadad och vad det innebär för laget och dess chanser att vinna, och det är numera något jag följer intensivt.

Det är precis samma med ekonomi. Om man inte vet eller förstår så kan det upplevas tråkigt, men när man har kunskap är det istället något som blir mycket intressant och som man vill veta mera om. Nyligen sänkte Riksbanken räntan till 0 %. Vad innebär det för våra räntekostnader? Hur påverkar det våra möjligheter att investera? Kommer våra priser att påverkas eller kommer konkurrenterna att sänka sina? Vad händer med börsen nu? Är det bra eller dåligt?

Read More
Sida 2 av 212