Högre mål än ”näsan över vattenytan”

I vardagen uppstår ibland situationer, som då och då sätter förmågan att hantera livets svårigheter på prov och ger hög stress. Det kan handla om omorganisationer, konflikter, sjukdom och ibland plötslig död.

I svåra situationer behöver vi kunna se flera perspektiv, lösa problem, ta kloka beslut och hantera emotioner och känslor – både hos oss själva och andra. Samtidigt är risken stor att vi under hög stress drabbas av tunnelseende, missar viktig information och reagerar snabbt i stället för reflekterar över komplexiteten i situationen.

Vår hjärna är uppbyggd för att överleva hotsituationer genom snabba (reflexmässiga) beslut för överlevnad. Dagens snabba samhällsförändringar, oförutsägbarhet i marknader och förutsättningar och ibland motsägelsefull information gör det nödvändigt – men svårare – att se helhet och delarna som har betydelse för ett bra beslut.

Resiliens är ett begrepp som beskriver förmågan att göra det mesta och bästa av situationen under de omständigheter vi har. Resiliens innebär mer välbefinnande trots svårigheter och går att träna upp.

Resilienta ledare innebär god självkännedom och att förstå, hantera och reglera känslor (emotionell intelligens). Att medvetet skapa och bibehålla goda relationer ökar tillit. Resiliens handlar också om att se möjligheter i och vända motgångar till lärande för att minska problem i nuet och göra det som krävs. Att träna på flexibelt och strategiskt tänkande, kan förbättra gruppens förmåga att se olika perspektiv och främja kloka beslut i framtiden.

När du kan trivas som ledare är chansen god att medarbetare, grupp och företag ska trivas och må bättre, med högre målsättning än att bara ”hålla näsan över vattenytan”. Det gagnar även företaget ekonomiskt.

Om författaren
Kristina Bähr är barnläkare, har en MBA och arbetar sedan 2010 med chefshandledning. Resilient ledare är Kristinas fjärde bok.
https://kristinabahr.se
https://hjarnpodden.se
https://intagram.com/kristinabahr.exist

Resilient ledare

Läs mer och köp boken