Sverige behöver fler konfliktmodiga chefer

I min bok "När samarbetet skaver," tar jag med dig på en resa genom världen av konflikthantering. Som en av Sveriges främsta konflikthanterare delar jag med mig av djupgående insikter om varför det är så viktigt för dig som ledare att ha kunskap om hur du kan förebygga och hantera konflikter på din arbetsplats.

Boken ger dig praktiska råd och redskap
I boken utforskar jag hur konflikter kan påverka dynamiken i arbetsgrupper; produktiviteten och den övergripande arbetsmiljön. Genom konkreta exempel ger jag dig verktyg som hjälper till att upptäcka tidiga tecken på konflikter. Du kommer att ta del av hur du bygger och upprätthåller positiva arbetsrelationer, något som har en direkt inverkan på ditt teams prestationer. Du får också praktiska redskap för att hantera konflikter och problematiska beteenden på arbetsplatsen.

Konflikter kan vara nyckeln till utveckling
När en konfliktsituation löser sig och människor går från låsta positioner, rädda sinnen och spända kroppar så spirar istället något nytt, något positivt. Lösta konflikter kan stärka relationer och samarbeten och därmed lägga en grund för bättre arbetsresultat. För paradoxalt nog kan konflikter – eller snarare det som sker när vi tar itu med dem – vara en nyckel till utveckling.

Vill du bli konfliktmodig?
Är du chef eller jobbar med HR och strävar efter att utveckla en hållbar och framgångsrik arbetsmiljö? Då är "När samarbetet skaver" den perfekta handboken för dig. Ta del av min kunskap och erfarenhet och få kontroll över din arbetsplats konflikthantering för att leda ditt företag mot en mer hållbar och produktiv framtid.

Om författaren
Tamara Maškovic Wängborg, från Eskilstuna, bor idag i Stockholm, är specialist på konflikthantering, internationellt ackrediterad medlare, författare samt föreläsare. Hon är medgrundare av Medlingscentrum och har även varit verksam internationellt på Balkan och i södra Afrika. Aktuell med boken När samarbetet skaver, utgiven av Liber.

När samarbetet skaver

Läs mer och köp boken