Ny som chef – ny som ledare?

Sedan Libers bok ”Ny som chef” kom ut 2002, har det hänt en hel del som påverkar ledarskapsrollen. Ny teknologi, förändrade förväntningar från medarbetare, osäkra anställningsvillkor och tumultartade marknader har gjort att vi befinner oss i ett paradigmskifte där synen på arbete, ledning, styrning och kontroll har förändrats i grunden.

Äldre chefer går just nu i pension i en rasande fart, cirka 126 000 chefer under de närmaste tio åren, medan ungdomar inte vill ställa upp på dagens villkor för att vara chef. Det är andra frågor som är viktiga för nästa generations chefer. Det viktigaste för de nya cheferna verkar inte vara en tjänstebil, utan att lösa livspusslet, och att veta att arbetsgivaren är beredd att tillmötesgå deras behov. Det forskas mycket om detta inom ledarskapsutveckling, och det finns mycket inspiration att hämta ur dessa nya forskningsrön.

De nya ledare som är förändringsbara, kan leda sig själva, samt förstår sig på medarbetarna och hur de fungerar tillsammans med andra, kommer framöver att ha ett försprång när den internationella konkurrensen ökar och företagen vidtar fler åtgärder för att öka produktivitet och avkastning.

Det råder stor begreppsförvirring mellan vad är en chef och vad är en ledare. Du kan ha båda rollerna, vara ledare utan att vara chef, eller chef utan att vara ledare.

Är du anställd som chef, så har de ansvariga för verksamheten valt dig till en position som gör dig ansvarig för att leda en verksamhet, där både ekonomi och personalfrågor ingår. Men för att uppfylla rollen som ledare, och få arbetsflödet att fungera, måste du få ditt ledarskap legitimerat av de du ska leda. Ledarskap handlar om relationer: en ledare är ingen ledare om ingen följer.

Ledarfunktionen utan att vara chef med personalansvar har blivit allt vanligare. Listan på titlar kan göras lång, några exempel är: teamledare, arbetsledare, arbetslagsledare, projektledare, sektionsledare, koordinator och samordnare. Du kan också vara chef för en liten verksamhet utan anställda, men i samma ögonblick som du tar in frilansare eller extrapersonal förväntas du leda dessa.

Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta som chef och ledare. Att få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet och människor. Din ledarskapsutveckling kommer att gå hand i hand med dig som individ och den du är som person. Din förmåga att leda dig själv och andra. Grunden för att du ska må bra i rollen som chef och ledare är att du har balans i livet, på arbetet och på fritiden.

/ Carina Lätt

nysomchefnysomledare_120Nyfiken på mer?

Läs då Carina Lätts bok Ny som chef – ny som ledare. Boken fungerar som en handbok och som ett direkt stöd i vardagen för dig som är ny i rollen som chef eller ledare. Bokens upplägg följer den process som en ny ledare genomgår – från de första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en relativt trygg och etablerad position har uppnåtts.

 

Om författaren

Carina Lätt har mångårig erfarenhet inom ledarskapsområdet, som föreläsare, utbildare, konsult och arbetsledare inom personalområdet. Hon arbetar även som chefscoach och utvecklingsledare för chefer inom privat och offentlig sektor. I grunden är hon beteendevetare, och har vidareutbildat sig inom kognitiv beteendeterapi. Hon är också internationellt certifierad coach.

Carina Lätts första bok, ”Att coacha grupper”, gavs ut av Liber och blev nominerad till Årets HR-bok 2010. Hennes andra bok, ”69 tips på hur du blir en hållbar ledare”, säljs genom Pocketshop och Nordiska Bokgrossisten.

Läs ett smakprov här

Beställ boken här