Meningsfulla Möten – finns de?

Flitiga som bin” brukar var det vanligaste svaret från mina kursdeltagare när jag frågar vad de associerar till i bokomslaget. Det handlar om att du som mötesledare ska lära dig att använda rätt verktyg som hjälper mötesdeltagarna att ta rätt beslut på ett strukturerat sätt. ”Bikupan” är bara ett av många verktyg för att skapa engagemang och delaktighet i mötet. Nu till min första fråga: Är det en tydlig trend att delta i fler arbetsmöten? Om JA, utveckla ditt svar.

Från mina kursdeltagare får jag höra mötena på deras arbetsplatser har låg kvalité. De känns inte meningsfulla. Sällan får jag höra att ledningen tar tag i den egna möteskulturen. Ge mig ett namn på den organisation som har en uttalad mötesstrategi. I det senast numret av tidningen Position finns att läsa ”På svenska företag ägnas minst 20 % eller en dag per vecka åt möten. Chefer har dubbelt så många möten”. Då kommer jag till min andra fråga: Vad är orsaken till att så få tar till vara, en så stor potential, som effektiva och meningsfulla mötet utgör?

Läs gärna mer här: http://www.kristerforsberg.com/facilitering/index.html

Krister Forsberg

Våga utmana möteskulturen

Enkätundersökning visar att ca 80 % av mötesdeltagare upplever att mötena har låg kvalitet och sällan känns meningsfulla. Anmärkningsvärt är att ledningen oavsett organisation fortfarande inte ser detta som något större problem. Kan det bero på att högre chefer ägnar större delen av sin tid i möten? Enlig Wall Street Journal ägnar de högre cheferna 8 timmar om dagen i möten. Svårt att klandra cheferna, som försöker vara närvarande vid alla möten och samtidigt försöker sköta sitt arbete med hjälp av smarta telefoner och laptops.

Genom mina kurser får jag höra från kursdeltagarna, att möteskvaliteten stadigt försämras och att mycket lite görs för att ändra på den dåliga möteskulturen, Det uppskattas att ca 30 % av en verksamhets hela resurser åtgår till möten av olika slag. Det senaste årtiondet har en omfattande effektivisering genomförts inom näringsliv och förvaltning. Hur kan den stora potential till förbättring, som det effektiva och meningsfulla mötet utgör, undgått alla effektivitetsprogram?

Read More
Sida 3 av 3123