Våga utmana möteskulturen

Enkätundersökning visar att ca 80 % av mötesdeltagare upplever att mötena har låg kvalitet och sällan känns meningsfulla. Anmärkningsvärt är att ledningen oavsett organisation fortfarande inte ser detta som något större problem. Kan det bero på att högre chefer ägnar större delen av sin tid i möten? Enlig Wall Street Journal ägnar de högre cheferna 8 timmar om dagen i möten. Svårt att klandra cheferna, som försöker vara närvarande vid alla möten och samtidigt försöker sköta sitt arbete med hjälp av smarta telefoner och laptops.

Genom mina kurser får jag höra från kursdeltagarna, att möteskvaliteten stadigt försämras och att mycket lite görs för att ändra på den dåliga möteskulturen, Det uppskattas att ca 30 % av en verksamhets hela resurser åtgår till möten av olika slag. Det senaste årtiondet har en omfattande effektivisering genomförts inom näringsliv och förvaltning. Hur kan den stora potential till förbättring, som det effektiva och meningsfulla mötet utgör, undgått alla effektivitetsprogram?

Read More