Uppmärksamma de osynliga kunderna

Tove Jansson skrev om det osynliga barnet – om flickan som, när hon blev uppmärksammad av Muminfamiljen, blev synlig bit för bit. Till glädje både för henne och för omgivningen i stort.

I marknadssammanhang har vi gott om osynliga kunder – som, om vi uppmärksammar dem, kan bli synliga bit för bit – till glädje både för dem själva och för marknaden i stort. För ofta är det ju så att det finns en värld alldeles framför oss som vi inte ser för vi inte har tittat. Jag tänker i första hand på två grupper: kvinnor och 50+are. Två grupper med stor köpkraft som marknaden inte vill eller vågar se. För det kan så lätt bli fel.

I den gamla marknadsföringsvärlden med, företrädesvis, män som pratade om vad som ”gick hem i stugorna” var de här grupperna avfärdade som penningsvaga och därför ointressanta. Kvinnor jobbar deltid i vården och tjänar ingenting, det vet ju alla. Och pensionärer är fattiga och äter kattmat. Nej, dem struntar vi i.

Men fakta i målet är att kvinnor utgör jordens största konsumentgrupp, och fattar 80 procent av alla köpbeslut i hemmet. Kvinnor är ingen nischmarknad, säger innovationsgurun Tom Peters – kvinnor är själva marknaden. Män är en nischmarknad.

I Sverige idag äger folk över femtio år 80% av den samlade förmögenheten. Att dagens äldre är friskare, rikare och en större konsumentgrupp än någonsin förr borde inte ha undgått någon. Inte ens marknadsförarna. Men att alla vill tilltalas som om de vore kring de 20, stämmer sällan.

Den allra viktigaste kunden att marknadsföra konsumentvaror till är också den allra mest osynliga: kvinnan över 50. Hon som konstant skannar marknaden efter saker åt sig själv och sin partner. Och varor och tjänster till sina gamla föräldrar. Och till sina utflugna barn. Och – i förekommande fall – till sina barnbarn. Vilken guldgruva för marknadsförare! En all-inclusive one-stop-shop.

I boken LASS is more finns handfasta steg-för-steg tips om hur företag kan öka sin lönsamhet genom att uppmärksamma de osynliga kunderna, prata med dem, lösa deras problem och sälja sina varor och tjänster till dem.

Boken är en hjälp till att göra dessa kunder synliga bit för bit, till glädje både för dem och företagens resultaträkning.

 

Lass is more

Läs mer om boken här