Tillitsbaserat ledarskap – varför och hur?

Det pratas mycket om tillit. Allt fler tar till sig att misstroende, kontroll och detaljstyrning inte är vägen till framgång för offentlig sektor och privat företagande. I stället handlar det om att utveckla medarbetarskapet och att visa tillit till medarbetarna. Standardlösningarnas tid är på många sätt förbi i vår komplexa och föränderliga värld. Det krävs ett större handlingsutrymme för att klara att tillgodose medborgarnas och kundernas behov.
Men det är inte bara att plocka bort kontrollen, något annat måste också växa fram för att en tillitsbaserad kultur ska utvecklas. En vilja att samarbeta och att ta gemensamt ansvar. Verksamhetsnära ledares viktigaste uppgift är att skapa en gemensam förståelse och riktiga förutsättningar för gemensamt lärande och innovation. Inte kontroll - men desto mer gemensam koll.

Det är en sak att förstå något, en annan sak att omsätta det i vardagen. Många ledare vill gå i den här riktningen men tycker att det är svårt att veta vad de konkret ska göra annorlunda. Denna bok, Tillitsbaserat ledarskap - handbok för chefer och medarbetare, är ett stöd för alla som vill göra verkstad av den tillitsbaserade styr- och ledningsfilosofin. Den ger konkreta exempel och metoder för hur chefer och medarbetare kan genomföra en kulturförflyttning som frigör kollektiv kapacitet och bidra till ökad effektivitet. Först när chefer och medarbetare tränar på att göra på ett annat sätt kommer den tillitsbaserade kulturen att uppstå. Genom hela boken ges stöd i vad ni behöver göra annorlunda och hur ni gör det.

Om författaren
Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult och har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom såväl privata som offentligt finansierade verksamheter. Hon arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat många organisationer att ställa om till en verksamhet med tillit som grund.

 

Charlotta driver företaget Proredo AB i Göteborg och är en del av Tillitspsykologerna.

Tillitsbaserat ledarskap 

Läs mer om boken