Offentlig upphandling, är det så jäkla krångligt som alla säger…

Sett till framställningen i media, så måste offentlig upphandling vara en av det absolut mest komplicerade disciplinerna i Europa. Nästan alla instämmer i att det är alldeles för invecklat, nästan omöjligt. Det krångliga regelverket står i vägen för bra affärer, är en annan åsikt som ofta framförs.

Det är klart att det är svårt när man inte kan det. Precis som jag kan tycka att mandarin verkar svårt. De flesta som uttalar sig om svårigheterna i offentlig upphandling, är ofta personer som sannolikt inte besitter någon fördjupad kunskap i ämnet. Som exempel när det avslöjades att SÄPO haft en Bond-fest, så var det upprörande att den kostat sex miljoner, att den inte upphandlas på rätt sätt var sekundärt. Vissa proffstyckare kunde till och med förstå att man inte upphandlat festen eftersom det var alldeles för svårt, det där med offentlig upphandling. Eller som advokatsamfundets generalsekreterare,  A.Ramberg uttrycker på sin blogg: http://annerambergs.wordpress.com/2012/08/29/om-s-k-avslojanden-och-fakturajournalistik/Att det krångliga regelverket förhindar goda affärer brukar vara en parafras för den frustration upphandlare och leverantör kan uppleva när de på ett tidigt stadium kommit överens att göra affär, men inser att inköpet måste konkurrensutsättas.

Visst finns det enstaka frågor som fortfarande får anses som svåra eller frågor som inte fullt ut besvarats, men i det stora hela så är det inte svårt att genomföra en bra/effektiv offentlig upphandling.

Ett stort problem inom offentlig upphandling är att det genomförs inköp från kommun, stat och landsting där man medvetet struntar i att följa upphandlingslagarna. Detta är naturligtvis väldigt bekymmersamt eftersom de urholkar ett redan lågt förtroende för offentlig upphandling. Och spär på leverantörers upplevelse att man inte förstår hur reglerna är utformade samt inte fattar ändamålet med offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är inte så svårt. Men man kan ju göra det hur svårt som helst, genom att testa och laborera och se var gränsen för regelverket går./. Eller så genomför man upphandlingarna utan massa omsvep och lull-lull och vips är offentlig upphandling genast mycket lättare för alla…

Per Werling
http://oulexikon.se/
E-post: per.werling@mercell.se

zp8497586rq