Är du konfliktkompetent?

Bara ordet ”konflikt” kan få många av oss att uppleva en klump i magen. De flesta människor ogillar oenigheter och vissa kan ta till vilka medel som helst för att undvika eller undkomma dem. Frågan är vilka nedbrytande konsekvenser detta beteende kan få, för personerna eller relationen ifråga och inte minst för företaget eller organisationen som de stridande befinner sig i?

Konflikthantering kan vara väldigt utvecklande om vi besitter rätt kunskaper. Vill du komma över din oro för meningsskiljaktigheter och bli expert på konstruktiva sammandrabbningar? Börja med att smaka på ordet konfliktkompetent.

En kommentar som uppfattas som syrlig, en något för hård smäll i en dörr eller ett par armar i kors över bröstet är exempel på företeelser vi kan uppfatta som uttryck för missbelåtenhet. Och att behöva samspela med människor som uttrycker sitt missnöje är en mardröm för många, särskilt om mottagaren i fråga är personligt involverad i sakfrågan. Istället för att gå till rationella kunskaper om jaget och omvärlden som vi brukar vid behov av problemlösning tenderar obehaget att få oss agera ologiskt inför de fantasifoster känslan för med sig.

I Sverige, med en kultur som i allra högsta grad är jantelagsstyrd och konsensuspräglad, är benägenheten till konflikträdsla djupt rotad. Att till exempel höja rösten bland folk, det gör man inte – även om vi verkligen skulle vilja eller det i situationen verkligen skulle ha fyllt ett konstruktivt behov.

Detta eviga undvikande av konflikter är kostsamt genom att arbetsgivare aldrig får skörda frukten av potentiellt utvecklande friktioner där oliktänkandes åsikter sopas under mattan i rädsla för vad som komma skall. Dessutom stjäl konflikter, och undvikandet av dem, tid och energi från det som vi egentligen ska göra. De kan också skapa inre konflikter hos den enskilde genom att ”luften inte rensas” och verkliga åsikter inte får komma fram.

Konfliktkompetent ledarskap är ett förhållningssätt för den som på djupet vill förstå varför exempelvis du och dina medarbetare hamnar i konflikt, trots god vilja och goda intentioner. Där ingår förståelse för konfliktens grundstenar och kunskap om vilka strukturella orsaker som kan komma att påverka hur du och din omvärld agerar i given situation. Genom att utveckla din konfliktkompetens blir du vägledande i det kaos av känslor som konflikter skapar. Du ökar din förståelse inför för vad som generar dem och hur du kan förebygga och hantera slitningar, inre som yttre. Syftet är att använda konflikter som en möjlighet till utveckling för individen och gruppen genom självkännedom och nya, kreativa lösningar.

Två bra tips att ta med sig:
1)      Ha helikopterperspektiv på konflikter för att hjälpa dig att skilja på sak och person.
2)      Tänk på att alla människor har olika sanningar, erfarenheter, perspektiv, värderingar etc som de skapar sina ”rätta” beteenden utifrån. Ta reda på vilken sanning som har fostrat det beteende som hamnar i konflikt med dina beteenden.

Emma Pihl
http://inspirera.nu/
emma@inspirera.nu