Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång – coachande chefer skapar engagemanget

Screen Shot 2014-06-18 at 10.20.49

Ju mera engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat, nöjdare kunder, större lönsamhet och bättre dynamik i företaget. Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och det är med coachande metoder och förhållningssätt som chefer skapar engagemang.

Gallup, ett av världens största globala opinions- och konsultföretag, har sedan 2009 gjort flera världs­omspännande studier av medarbetarengagemang. De har mätt hur engagerade medarbetare är, hur de blir engagerade och vad engagemang får för resultat för företaget. Och de gör med 230 000 anställda i 142 länder. Deras resultat ger starka argument för varför chefer behöver bli bättre på att coacha sina medarbetare.

Läs hela artikeln av författarna till Chefen som Coach här

Vill du veta mer om coaching och feedback, läs då boken “Chefen som coach” som du hittar här.