Generalist, javisst?


Det är ett mönster av upprepning som inte kan undvikas ens när du tycker att du uttömt alla detaljer. Du har specifikationen på arbete som ska utföras. Denna är skriven av en välrennommerad designbyrå och beskriver förfarandet ner till minsta skruv. Du känner dig trygg att ge klartecken till projektgruppen att påbörja arbetet. Då harklar sig en vanligtvis ganska tystlåten kollega. Med hes röst undrar han: Har ni tänkt bemöta de spanska lagkraven på att all text ska vara på spanska? Innan någon hinner besvara frågan, krafsar din kollega fram några anteckningar: Det var några saker till jag tänkte på. En halvtimme fylls med ett bombardemang av frågor från din kollega. Trots timid framtoning gör han schweizerost av designdokumentet genom att efterfråga tusen detaljer som utelämnats. I stum förvåning funderar du över hur komplett du trodde dokumentet var och över hur mycket som egentligen saknades. Du har blivit varse hur det är att arbeta med en specialist. 

Om du har ett svagt intresse för detaljer, men med en förmåga att få saker gjorda, är du antagligen en generalist. Generalisten resonerar som att det ordnar vi under resans gång. Specialisten är däremot mer som en ängslig 50-talist som provpackar sitt bagage långt innan det är dags för avresa. Fundera på skillnaden mellan dessa förhållningssätt till uppgifter. Generalisten förenklar, specialisten komplicerar.

Generalister och specialister är varandras yin och yang, de tillför vad den andra sidan saknar.När dessa synsätt möts skapas diskussioner, friktion och oenighet. Det skapar också en dynamik som är extremt värdefull. Som Generalist är din styrka att du både kan och vill bära många hattar. Du är rekryteraren som kan utbilda. Du är projektledaren som kan skriva kod. Författaren som kan agera redaktör.

En definition på en generalist är någon som kan kombinera idéer från spridda områden. Generalisten tänker horisontalt, specialisten vertikalt. En sarkastisk definition är att ”en generalist är någon som vet mer och mer om mindre och mindre tills hon inte vet någonting om allting”.

Specialister ser till att allt är med på resan (fokus: kvalitet). Generalisterna ser till att resan blir av (fokus: resultat). Specialisten finner obesvarade frågor i projekt. Generalisten finner en tydlig (ofta förenklad) stig genom projektet.

Specialisten är rädd för avvikelser men vanligtvis obekymrad om att hinna i tid (Kvalitet tar den tid som krävs). Generalisten värnar om tid men oroar sig inte för avvikelser (Vi kommer leverera något i tid).

Att vara en specialist är att tänka hela vägen ner till problemets centrum. Att vara en generalist är att titta på problem från många olika perspektiv. Båda formerna av problemlösning är effektiva i rätt sammanhang. Generalisten provar sig fram genom att göra fel och lära sig av varje klavertramp. Specialisten observerar, analyserar och gör sedan helt rätt redan första gången. Få en bild av vem du på skalan mellan specialist och generalist (kanske är du det ena, det andra eller rent av båda).

Vanligtvis finns båda sidor representerade, men de är numerärt väldigt olika. Finns det nio specialister och en generalist blir det en ensidig dominans. Speciellt inom it-säkerhetsfunktioner frodas specialister. Detta ger ofta en detaljerad och stelbent hantering av säkerhet som saknar generalistens pragmatiska bidrag. Genom en balans av specialister och generalister skapas däremot en kraftfull vågrörelse framåt.

När du sysslar med talent management är det viktigt att lära dig att se talang inom båda dessa grupper.

zp8497586rq