Att bygga ett framgångsrikt företag – ett verk som bygger på tre aktiva roller!

AktivtAgarskap_Forfattarmontage_206Aktiva ägare förknippas ofta med handlingskraftiga män och kvinnor som arbetar både länge och hårt i den dagliga driften av sina verksamheter. Den operativa rollen, som detta kallas, räcker inte för att bygga ett långsiktigt företag, utan det krävs att fler roller både bemannas och spelas. De två viktigaste är styrelserollen och ägarrollen.

Att ett aktivt styrelsearbete medför en bättre tillväxt och högre lönsamhet finns det bland annat en stor dansk studie som bekräftar. Fler och fler ägare till SME (små och medelstora företag) visar intresse för styrelsefrågor jämfört med för några år sedan. Det märks inte minst i antalet deltagare i olika former av styrelseutbildningar.

Den tredje rollen – ägarrollen – är den som traditionellt har eftersatts. Det är nästan som om många entreprenörer som startat sina företag med en hög ambition, och som lagt tid och tanke på den önskade utvecklingen av sina företag, sedan inte orkat ta nästa steg – att arbeta med det aktiva ägarskapet.

I vår studie (Mistat 2014) kan vi se att en stor del av de ägare som har en klar tanke eller ambition för sina företags utveckling, inte dokumenterat den och kanske ännu allvarligare inte kommunicerat kring detta med styrelse och ledning för sina företag. Med fullt fokus på den dagliga driften av företagen kommer frågor som ägarkompetens, succession, att förebygga och lösa ägarkonflikter samt en fungerande kommunikation mellan ägarna på undantag.

Om detta inte finns på plats uppstår motsatsen – ett passivt ägarskap – vars enda aktiva beståndsdel är att det motverkar den önskade utvecklingen av företaget. I vissa fall kan den till och med leda till att stora värden går förlorade, kris och nedläggning av verksamheten.

En bra affärsidé, ägarnas operativa insatser och ett aktivt styrelsearbete bör kompletteras med ett Aktivt Ägarskap som i sin tur bygger på fyra områden: att ägarna formulerar och dokumenterar sina ambitioner i några styrande dokument, att ägarna tar ansvar för att företaget har rätt styrelse och ledning för att möta kommande utmaningar, att det finns en plan för succession och andra ägarförändringar samt att arbetet att skapa en fungerande kommunikation mellan ägarna får den tid och tanke som detta kräver.

Framgångsrika företag byggs av aktiva ägare som själva lagt grunden till framgången genom att börja med ägarskapet innan de ger sig i kast med de andra rollerna.

/Roland Dansell, Annika Hall & Satish Sen

 

aktivt-agarskap-grunden-for-framgangsrika-foretagNyfiken på mer?
Läs då handboken ”Aktivt ägarskap” som innehåller en rad verktyg för att öka samtalen mellan ägare och styrelse samt för att få fler ägare att prioritera ”ägarfrågorna”. Den lyfter också fram inspirerande exempel på vad ett aktivt ägarskap och en framgångsrik ägarstyrning innebär.

Boken beställer du här. Och här kan du läsa ett smakprov.