Libers författare

Hyllade forskare, framgångsrika ledare och välkända experter. I detta författargalleri får du möta flera av våra författare och se vilka böcker de har gett ut på Liber.

 

 


Mats Agurén

Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning och är författare till boken Matrismanifestet.

 

 

 


Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström

Elin Alsiok är magister i upplevelseproduktion. Hon driver idag Stolthetsbyrån AB som strävar efter positiva förändringsprocesser med stolthet i förgrund. Hon har skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström.

Caroline Stenbacka Nordström ekonomie doktor med en humanistisk syn på ekonomi och organisationsutveckling. Hon är även diplomerad gestaltterapeut med organisationsinriktning. Hon har skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Elin Alsiok.

 


Sverker Alänge

Sverker Alänge är docent vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskningsintresse är hållbara innovations- och förändringsprocesser inom företag och innovationssystem, entreprenörskap och hållbar affärsutveckling. Sverker har tillsammans med Annika Steiber skrivit boken Silicon valley-modellen.

 

 


Eva Bloch

Eva Bloch har mer än 25 års samlad erfarenhet från tjänsteintensiva branscher (hotell, underhållning, persontransport, träning & hälsa) inom ledning, försäljning och service. Idag arbetar hon som interimschef, konsult och föreläsare, med inriktning mot kundfokusutveckling. Hon har skrivit boken Kundfokus tillsammans med Adéle (Ada) Elmgart.

 

 

 


Margareta Boström

Margareta Boström är expert inom konsumentbeteende och arbetar som affärsutvecklare och insightansvarig på en internationellt framgångsrik detaljhandelskedja. Hon har en bakgrund inom projektledning, butikskommunikation och marknadsföring både inom detaljhandeln, den akademiska världen och IT-branschen. Tillsammans med Stefan Friberg har hon skrivit boken Kundresan.

 

 


Michael Carlson

Mikael Carlson, civ ek DHS och tidigare revisor och lärare inom företagsekonomi, är sedan 1988 verksam som konsult och utbildare inom ekonomistyrning och affärsutveckling i det egna företaget Promik AB. Han har varit ordförande för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund samt för Nordic Accountant Federation. Han har skrivit flera böcker, bland annat Ekonomi för chefer, Ekonomi för icke-ekonomer och Driva Eget: 49 sätt att öka vinsten.

 

 


Robert Cialdini

Robert Cialdini är Regents’ Professor of Psychology and Marketing vid Arizona State University och en av världens främsta experter inom konsten att påverka. Han har skrivit succéböckerna Påverkan (Influence) och För-påverkan (Pre-Suasion).

 

 

 


Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och specialiserad på djupanalys av talade och skrivna budskap. Hon är även mental tränare och har under snart tio år hjälpt drabbade att reparera sina skador efter att ha varit i klorna på psykopater. Christina har skrivit boken Har du en psykopat på jobbet.

 

 

 


Cecilia Duberg

Cecilia Duberg är legitimerad psykolog, specialiserad i hälsopsykologi, ledarskap och mental träning. Hon har arbetat med vetenskapliga metoder ur flera perspektiv: som forskarassistent, universitetslärare, terapeut, rekryterare, ledarskapscoach, teamutvecklare och mental tränare. Hon är författare till boken Lejonagendan som är hennes debutbok.

 

 

 


Ada Elmgart

Adéle (Ada) Elmgart har en universitetsexamen i tjänste- och relationsmarknadsföring samt mångårig yrkeserfarenhet inom varierande branscher, exempelvis besöksnäring och handel. Ada har även internationell erfarenhet av att arbeta med kunden i fokus, som frilansande fotograf, i Asien, USA och Mellanöstern. Idag arbetar Ada som föreläsare, utbildare och konsult. Hon har skrivit boken Kundfokus tillsammans med Eva Bloch.

 

 


Peter Erikson

Peter Erikson är en av Sveriges mest erfarna kommunikationschefer, med erfarenhet från bland annat TCO och Telenor. Han har också drivit flera av Sveriges största PR-konsultföretag som vd och delägare. Idag arbetar han som konsult inom strategi, ledarskap och förändringsprocesser. Han är ofta anlitad föreläsare och seminarieledare. Han är författare till boken Planerad kommunikation.

 

 


Knut Fahlén

Knut Fahlén är verksam som managementkonsult på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Han är även författare till boken Beyond budgeting.

 

 

 


Roger Fisher

Roger Fisher har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med William Ury och Bruce Patton. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 


Krister Forsberg

Krister Forsberg är kurslärare, föreläsare, författare och facilitator. Han har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i ledningsgrupper. Krister har skrivit ett flertal böcker, bland annat Målbaserat ledarskap, Leda genom mål samt Workshops och arbetsmöten.

 

 

 


Stefan Friberg

Stefan Friberg har lång erfarenhet av försäljning, företagande och entreprenörskap. Han driver en konsultverksamhet med fokus på att få företag att tänka tillsammans med kunden i sina service- och försäljningsintensiva processer. Tillsammans med Margareta Boström har han skrivit boken Kundresan.

 

 

 


Maria Gerlofson

Maria Gerlofson är journalist, ekonom, konsult och ledarcoach. Hon har länge arbetat med och skrivit om ledarskap och psykologi i flera tidningar och magasin. Sedan 2012 driver hon företaget Act and Grow, som utvecklar individer, grupper och chefer. Maria är också bokredaktör för tidningen Chef. Hon har skrivit böckerna Coachboken och Drömchef eller stressmakare.

 

 


Per Grankvist

Per Grankvist är samtidsanalytiker och författare med fokus på hur företag kan jobba med hållbarhet. Han räknas som en av de mest inflytelserika experterna på området i Skandinavien. Per är också fristående kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och skriver om etik i Resumé. Han är författare till boken CSR i praktiken.

 


Runar Heggen

Runar Heggen har etablerat och byggt upp ett av Norges största konsultföretag inom karriärvägledning och förändringsprocesser. Han har under 20 år arbetat med att hjälpa individer och grupper att hitta sina personliga resurser och ta dessa i bruk i arbete och fritid. Han har tillsammans med Stefan Tengblad och Johan Velten skrivit boken Medarbetarskap.

 


Viveka Holm

Viveka Holm är personalvetare och driver rekryteringsföretaget Holm Rekrytering. Hon har mer än femton års erfarenhet av att rekrytera till tjänster på medarbetar- och chefsnivå. Viveka är författare till boken Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi.

 

 

 


Søren Holm

Søren Holm är beteendevetare och certifierad coach. Som en av en av Sveriges första coacher har han lång erfarenhet av att utveckla team samt utbilda chefer i coachande ledarskap. Han är författare till boken Chefen som coach tillsammans med Lena Sobel.

 


Mikael Johansson

Mikael Johansson är forskare, innovationsrådgivare och föredragshållare inom innovationsledning. Hans specialområde är hur man skapar innovationsteam som tar ansvar för, och aktivt arbetar självständigt med att utveckla produkter och tjänster inom den organisation de arbetar. Mikael har skrivit boken Högpresterande innovationsteam.

 

 

 


Ulf Johanson

Ulf Johanson är professor emeritus i företagsekonomi, anknuten till Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han har skrivit många vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel, ensam eller tillsammans med andra. Han har tillsammans med Anders Johrén skrivit boken Personalekonomi idag.

 


Anders Johrén

Anders Johrén är föreläsare, utredare och analytiker på Nyckeltalsinstitutet. Han är medförfattare till flera böcker inom ämnet ekonomi. Han har tillsammans med Ulf Johanson skrivit Personalekonomi idag.

 


Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél har en omfattande utbildning inom kommunikation och ledarskap utöver B.Sc. i Computer Science vid Stockholms universitet. I rollen som assessor har hon bedömt närmare 250 kandidater som velat certifiera sin projektledningserfarenhet enligt internationell oberoende standard. Hon är författare till böckerna Projektkommunikation och Effektiv projektkommunikation

 

 


Jehoshua Kaufman

Jehoshua Kaufman är leg psykolog och VD på företagen Mental Tool Box och Malmö Familjekonsulter. Han har skrivit flera böcker, bland andra I huvudet på en chef, tillsammans med Richard Hagtorn och Mobbning och kränkande särbehandling.

 

 

 


Chan Kim & Renée Mauborgne 

Chan Kim är direktör vid INSEAD Blue Ocean Strategy Institute och innehar Boston Consulting Group Bruce D. Henderson-professuren i Strategy and International Management vid INSEAD i Frankrike. Han är författare till boken Blue Ocean Strategy tillsammans med Renée Mauborgne.

Renée Mauborgne är Distinguished Fellow och professor i strategi vid INSEAD. Hon är också direktör vid the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute. Hon är författare till boken Blue Ocean Strategy tillsammans med W. Chan Kim.

 


Helena Källerman

Helena Källerman (numera Liljegren) har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag. Hon är författare till boken Uppdrag mellanchef.

 

 

 


Christina Lagnelius

Christina Lagnelius är en av Sveriges mest anlitade coacher. Hon har ägnat de senaste femton åren åt att lära ut professionell coaching och det coachande ledarskapet. Som vd i sitt eget bolag – CoachCompanion – coachar hon sina medarbetare regelbundet. Propellermodellen™ är hennes egen modell som beskriver hur man kombinerar rollerna chef, ledare och coach. Hon har skrivit boken Coachande ledarskap i praktiken: Propellermodellen™.

 

 


Frederic Laloux

Frederic Laloux arbetar som rådgivare och coach för företagsledare i flera länder. Han är författare till den internationellt mycket omtalade boken Reinventing Organizations.

 


Rufus Lidman

Rufus Lidman är en av Europas ledande digitalstrateger. Han har varit verksam som strategikonsult inom digital marknadsföring och försäljning för några av världens mest kända varumärken, som Samsung, Mercedes, IKEA, Electrolux, Telia och SEB. I dag är han digital rådgivare på Sveriges Annonsörer. Han har skrivit boken Så blir du bäst på digital marknadsföring.

 


Jan Lundberg

Jan Lundberg är grundare av JL Leadership, en konsultbyrå med inriktning på ledarskapsutveckling, mentorskap och coachning. Han arbetar med kunder som Skansen, Siba, Nordea och Melker Andersson, F12-gruppen. Han har skrivit boken Egna vägens ledarskap.

 

 

 


Bernard Marr

Bernard Marr är en av världens mest respekterade röster när det gäller data i affärer. Han har skrivit boken Big data.

 


Åsa Meland

Åsa Meland har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och förändringsledning däribland kaizen och lean. Hon har arbetet med stora och små företag, offentliga förvaltningar och privata företag. Hennes styrka är implementering, att införa, förverkliga och levandegöra förbättringsinsatser i verksamheten. Åsa är författare till boken Lean är bara ett namn.

 

 


Kelly Odell

Kelly Odell är amerikanen som efter prästutbildning i USA och ekonomutbildning i Sverige gjorde kometkarriär med positioner som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag arbetar Kelly som föreläsare och utbildare inom ledarskap, förändring och motivation. Han har skrivit boken Mänskligt ledarskap.

 

 


Magnus Ohlsson

Magnus Ohlsson har tjugo års erfarenhet från handeln inom ledning, marknad och försäljning inom en mängd branscher. Han arbetar idag som interimschef och styrelseordförande och har skrivit Butiksboken tillsammans med Helena Schmidt.

 


Christer Olsson

Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Han startade 1991 Utveck­lingspoolen. Idag är han ägare till Christer Olsson Group, Kandidata, Act to Perform och en av grundarna till Awesome Group. Han är en av Nordens mest anlitade föreläsare och har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling. Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare. Han har skrivit boken Vart är du påväg – och vill du dit?

 

 


Annmarie Palm

Annmarie Palm är kommunikationsstrateg på företaget Relationista som erbjuder djupintervjuer, föreläsningar och workshops på temat business behavior. Förutom att vara utbildad journalist har hon över tjugo års erfarenhet av marknadsföring, affärsutveckling och relationsbyggande kommunikation. Annmarie är författare till boken Business behavior.

 

 

 


Bruce Patton

Bruce Patton har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med Roger Fisher och William Ury. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 


Emma Pihl

Emma Pihl är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och har skrivit flera böcker på temat ledarskap och personlig utveckling. Hon har också coachat tusentals chefer i hur de kan bli bättre på att leda generation Y, födda på 1980- och 90-talet, och om vad som gör en arbetsgivare attraktiv i framtiden. Emma är författare till böckerna Konfliktkompetent ledarskap, Att leda nästa generation och Framtidsrusta ditt ledarskap.

 

 


Erik Ringertz

 

 

 

 

 


Inger Roos

Inger Roos är docent i företagsekonomi vid CTF, Karlstad universitet och konsult vid I & H Roos Ab Oy, Finland. Hon är författare till boken Lojala kunder.

 

 

 


Sara Roos

Sara Roos har en bakgrund som konsult inom hotell- och restaurangbranschen. Hennes fokus har legat på strategi, styrning och förändringsarbete samt på hur individer och organisationer hanterar oförutsedda störningar. Sara är idag verksam inom yrkeshögskolan med inriktning mot affärsutveckling och kvalitetsarbete. Hon har skrivit boken Målstyrning genom utvecklingssamtal.

 

 


Helena Schmidth

Helena Schmidt är affärsstrateg och marknadsförare med mångårig och internationell erfarenhet av detaljhandeln som ledare, styrelseledamot och rådgivare. Hon har skrivit Ledarskap i butik och Butiksboken tillsammans med Magnus Ohlsson.

 


Peter Siljerud

Peter Siljerud har i tio år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat tiotusentals personer. Peter har utsetts till en av Sveriges mest kreativa personer av mediehuset IDG och hans första bok, 100 trender – din guide till framtiden, nominerades till Årets marknadsföringsbok. Han är författare till boken Bryt normerna.

 

 


Azita Shariati

Azita Shariati är vd för Sodexo i Sverige, ett av världens ledande service managementföretag. Hon har blivit utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna av Veckans Affärer, Årets superkommunikatör av tidningen Resumé och vunnit Inspirational Role Model of the Year på European Diversity Awards. Azita har tillsammans med Fredrik Emdén skrivit sin debutbok Hela bilden.

 

 


Lena Sobel

Lena Sobel är civilingenjör och certifierad coach. Sedan många år arbetar hon med att utveckla ledare, team och arbetsflöden. Hon är författare till boken Chefen som coach tillsammans med Søren Holm.

 

 

 


Annika Steiber

Annika Steiber är tekn.dr från Chalmers tekniska högskola. Hon har 18 års erfarenhet av att leda såväl startup-företag som större företag inom high-tech-sektorn. Idag är hon Managing Director på Berkeley Research Group samt grundare av och vd för svenska bolaget Innoway, ett företag med missionen att utveckla ny vetenskap inom området Management och Organisation. Annika har tillsammans med Sverker Alänge skrivit boken Silicon valley-modellen.

 

 

 


Anna-Lena Sundlin

Anna-Lena Sundlin är leg. psykolog och organisationskonsult. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer, med fokus på ledarskapsträning, grupprocesser och medarbetarskap. Tillsammans med Paul Sundlin driver hon företaget Sandahl Partners Gotland AB och har skrivit boken Ta din roll på jobbet!.

 

 

 


Paul Sundlin

Paul Sundlin är leg. psykolog och organisationskonsult. Han har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer, med fokus på ledarskapsträning, grupprocesser och medarbetarskap. Tillsammans men Anna-Lena Sundlin driver han företaget Sandahl Partners Gotland AB och har skrivit boken Ta din roll på jobbet!.

 

 

 


Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och har studerat medarbetarskap sedan millennieskiftet. Han har tillsammans med Runar Heggen och Johan Velten skrivit boken Medarbetarskap

 

 

 


Ulla-Lisa Thordén

Ulla-Lisa Thordén är en av Sveriges mest anlitade coacher och föreläsare inom sälj- och kundkommunikation. Hon har skrivit ett flertal bästsäljare, bland annat Sälj dig själv och ta betalt, Luspank och idérik, 22 sätt att sälja bättre samt Möt kunden öga mot öga. Ulla-Lisa var en av nio EU ambassadörer för kvinnors företagande utsedda av Tillväxtverket, 2009–2013.

 

 


Anna Tufvesson

Anna Tufvesson har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i mer än femton år. Hon delar sin arbetstid mellan att vara konsult på Effect Management och att jobba som organisationskonsult i Karlstads kommun. Anna har skrivit flera böcker om ledarskap, bland annat Kommunikation som verktyg och Aktivt medarbetarskap.

 

 

 


William Ury

William Ury har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med Roger Fisher och Bruce Patton. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 

 

 


Johan Velten

Johan Velten har arbetat som organisationskonsult under 35 år, de senaste 15 åren med huvudfokus på arbetsglädje och medarbetarnas betydelse för resultaten och arbetsmiljön. Han har tillsammans med Runar Heggen och Stefan Tengblad skrivit boken Medarbetarskap.

 


Gustaf Wettergren

Gustaf Wettergren är civilekonom och har varit verksam inom bland annat Johnsonkoncernen, Marabou, Telia Mobile och Svenska Spel. Han är författare till Policyhandboken som bygger på erfarenheter från ett långt yrkesliv som ekonomiansvarig i både stora och små företag.

 

 

 


Karin Zingmark

Karin Zingmark har över tjugo års erfarenhet av att driva förändring inom området kommunikation från bl.a. Microsoft, Viasat och MTG. Hon är en flitigt anlitad rådgivare och föredragshållare inom digital kommunikation och ledarskap. Karin är författare till boken Maxa snacket som är hennes debutbok.

 

 

 


Gunilla Östberg & Gunilla Forsmark Karlsson

Gunilla Östberg, konsult i hållbar utveckling, har lång erfarenhet av att från företagsledande roller driva hållbarhetsfrågor ur ett kommersiellt perspektiv och hur man praktiskt ställer om både företag och städer. Hon är tillsammans med Gunilla Forsmark Karlsson författare till boken Hållbara affärer.

Gunilla Forsmark Karlsson är konsult, bloggar och har uppdrag i flera styrelser. Hon verkade i finansbranschen i över 30 år bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv. Hon är tillsammans med Gunilla Östberg författare till boken Hållbara affärer.