Libers författare

Hyllade forskare, framgångsrika ledare och välkända experter. I detta författargalleri får du möta flera av våra författare och se vilka böcker de har gett ut på Liber.

 

 


Mats Agurén

Mats Agurén har mångårig erfarenhet av chefspositioner i såväl näringsliv som ideella organisationer. Han doktorerade 2014 med en avhandling om matrisstrukturer och mångdimensionell problemlösning och är författare till boken Matrismanifestet.

 


Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström

Elin Alsiok är magister i upplevelseproduktion. Hon driver idag Stolthetsbyrån AB som strävar efter positiva förändringsprocesser med stolthet i förgrund. Hon har skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström.

Caroline Stenbacka Nordström ekonomie doktor med en humanistisk syn på ekonomi och organisationsutveckling. Hon är även diplomerad gestaltterapeut med organisationsinriktning. Hon har skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Elin Alsiok.

 


Sverker Alänge

Sverker Alänge är docent vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskningsintresse är hållbara innovations- och förändringsprocesser inom företag och innovationssystem, entreprenörskap och hållbar affärsutveckling. Sverker har tillsammans med Annika Steiber skrivit boken Silicon valley-modellen.

 


Maria Appelquist

Maria Appelquist (tv) är doktor i sociologi och en av pionjärerna inom professionell coaching i Sverige. Tillsammans med Desirée Rova har hon skrivit Motiverad!.

 


Hélène Barnekow

Hélène Barnekow är vd för Microsoft Sverige med många års erfarenhet av ledarskap inom IT, mobil, och telekom, tidigare bl.a. vd Telia Sverige. Hélène har uppmärksammats för sin passion för kunder, teknik, mänskligt beteende och är en övertygad anhängare av att hållbar förändring kommer från ett stabilt och äkta ledarskap. Hon har skrivit Re:start tillsammans med Nina Pettersson.

 


Maria ben Salem Dynehäll

Mariah ben Salem Dynehäll är vd för Drivhuset Göteborg. Hon har i många år fört människor och grupper från idéer till hållbara affärsmodeller, tränat dem i värdeskapande processer och genomfört utvecklings- och innovationslabb i vitt skilda sammanhang. Mariah ben Salem Dynehäll har skrivit tre böcker: Loopa (tillsammans med Anna Lärk Stålberg), Tookig (tillsammans med Leif Denti) samt Vadå agilt? (tillsammans med Leif Denti och Anna Lärk Stålberg).

 


Kristina Bexelius

Kristina Bexelius är journalistutbildad statsvetare och har en bakgrund från bok- och tidningsförlag. Hon har arbetat som PR- och kommunikationschef på ett utbildningsföretag på både strategisk och operativ nivå. Hon är idag affärscoach och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att facilitera workshops inom bland annat visions- och värderingsarbete. Hon har skrivit boken Human up! tillsammans med Pia Lanneberg.

 


Urban Björn

Urban Björn har lång erfarenhet av att driva arbetet för ökad mångfald och inkludering i stora företag, bland annat i rollen som ansvarig för Diversity & Inclusion på Swedbank Group. Boken bygger också på lärdomar från 15 år som chef och ledare inom investment- och corporate banking. Han har skrivit boken Business as equals.

 


Eva Bloch

Eva Bloch har mer än 25 års samlad erfarenhet från tjänsteintensiva branscher (hotell, underhållning, persontransport, träning & hälsa) inom ledning, försäljning och service. Idag arbetar hon som interimschef, konsult och föreläsare, med inriktning mot kundfokusutveckling. Hon har skrivit boken Kundfokus tillsammans med Adéle (Ada) Elmgart.

 


Margareta Boström

Margareta Boström är expert inom konsumentbeteende och arbetar som affärsutvecklare och insightansvarig på en internationellt framgångsrik detaljhandelskedja. Hon har en bakgrund inom projektledning, butikskommunikation och marknadsföring både inom detaljhandeln, den akademiska världen och IT-branschen. Tillsammans med Stefan Friberg har hon skrivit boken Kundresan.

 


Mikael Botnen Diamant

Mikael Botnen Diamant utbildar och föreläser för företag, organisationer och myndigheter i hålbarhetsomställning. Han deltog i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda korset och Sida. Tillsammans med Carl-Johan Schultz har han skrivit boken Hållbariseringen.

 


AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin

AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin utbildar chefer på alla nivåer och i alla branscher i lönesättning och ledarskap. AnnCharlotte är ledarskapsutvecklare och löneexpert på Tidningen Chef. Johan är verksam som konsult och har mångårig erfarenhet av lönefrågan bland annat som chef, förhandlare och löneexpert. Tillsammans har de skrivit boken Lön och motivation.

 


Tatiana Butovitsch Temm och Camilla Tonnqvist Palmertz

Tatiana Butovitsch Temm är journalist och kommunikationsstrateg och arbetar med kommunikations- och innovationsfrågor i och med industrin. Camilla Tonnqvist Palmertz är civilingenjör inom maskinteknik från Chalmers och produktutvecklare med mångårig bakgrund i bilindustrin. Tillsammans har de skrivit boken LASS is more.

 


Mikael Carlson

Mikael Carlson, civ ek DHS och tidigare revisor och lärare inom företagsekonomi, är sedan 1988 verksam som konsult och utbildare inom ekonomistyrning och affärsutveckling i det egna företaget Promik AB. Han har varit ordförande för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund samt för Nordic Accountant Federation. Han har skrivit flera böcker, bland annat Ekonomi för chefer, Ekonomi för icke-ekonomer och Driva Eget: 49 sätt att öka vinsten.

 


Robert Cialdini

Robert Cialdini är Regents’ Professor of Psychology and Marketing vid Arizona State University och en av världens främsta experter inom konsten att påverka. Han har skrivit succéböckerna Påverkan (Influence) och För-påverkan (Pre-Suasion).

 


Susanne Dahlman

Susanne Dahlman Susanne Dahlman är vd i konsultbolaget Dahlman Kommunikation AB och har lång erfarenhet av att utbilda, föreläsa och arbeta nära ledare och kommunikatörer i både privata och offentliga organisationer. Hon har tillsammans med Mats Heide skrivit boken Strategisk intern kommunikation.

 


Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och specialiserad på djupanalys av talade och skrivna budskap. Hon är även mental tränare och har under snart tio år hjälpt drabbade att reparera sina skador efter att ha varit i klorna på psykopater. Christina har skrivit boken Har du en psykopat på jobbet.

 


Niklas Delmar, Emma Egnell, Johan Book

Niklas Delmar har lång erfarenhet av kraften i ett ansvarstagande medarbetarskap och ledarskap. Johan Book har arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och förändringsledning i många år. Emma Egnell är kommunikationsexpert med fokus på medarbetarkommunikation. Tillsammans har författarna startat organisationen Hej Engagemang.

 


Leif Denti

Leif Denti är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2013 med en avhandling som handlade om ledares roll för innovationsförmåga – Leadership and Innovation in R&D teams. Sedan dess har han forskat på förändring och innovation i både den privata och den offentliga sektorn. Leif Denti har skrivit Tookig tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll. Samt Vadå agilt? tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll och Anna Lärk Stålberg.

 


Louise D’Oliwa

Louise D’Oliwa är advokat och driver Advokatbyrån D’Oliwa. Louise företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga situationer vid till exempel förhandlingar och tvister. Louise har skrivit boken Arbetsmiljö i praktiken och har mångårig erfarenhet som utbildare inom arbetsrätt.

 


Steven D’Souza och Diana Renner

Steven D’Souza är baserad i London och arbetar med ledarskapsrådgivning, bl.a. internationellt som konsult, talare och coach inom ledarskap, organisationsutveckling, mångfald. Han är utbildad i gestaltpsykologi, coachning och är en erfaren ledarskapscoach som ofta arbetar med ledningsgrupper inklusive på koncernchefsnivå.

Diana Renner arbetar som konsult och fokuserar på att bygga organisationers och individers förmåga att framgångsrikt navigera i osäkerhet och komplexitet. Hon är baserad i London men arbetar med ledande befattningshavare i en rad kommersiella, statliga och samhällsorganisationer runt om i världen.

 


Cecilia Duberg

Cecilia Duberg är legitimerad psykolog, specialiserad i hälsopsykologi, ledarskap och mental träning. Hon har arbetat med vetenskapliga metoder ur flera perspektiv: som forskarassistent, universitetslärare, terapeut, rekryterare, ledarskapscoach, teamutvecklare och mental tränare. Hon är författare till böckerna Lejonagendan och Elefanteffekten.

 


Fredrik Emdén

Fredrik Emdén är journalist och författare med inriktning mot ledarskap och organisationsutveckling. Han är författare till böckerna Heppologi och Harder, better, faster, stronger samt medförfattare till boken Hela bilden.

 


Jesper Ek

Jesper Ek har en gedigen bakgrund som chef och ledare i internationella företag som Pharmacia, Biovitrum och Roche. Sedan 2018 arbetar han som föreläsare och konsult och är bland annat certifierad ”utmärkt talare” i Close Chefsnätverket och återkommande föreläsare vid London Business School. Har skrivit Emplayment tillsammans med Tommy Lundberg.

 


 Staffan Ekengren

Staffan Ekengren är en erfaren ledare och föreläsare inom redaktionell kommunikation. Som chef för Scania Newsdesk har han byggt upp en av Sveriges mest uppmärksammade och framgångsrika inhouseredaktioner. Staffan Ekengren har tidigare arbetat som journalist och redaktör inom både dagspress och radio, samt varit presschef på ICA-gruppen. Han har skrivit boken Följarna först.

 


Torbjörn Elbe

Torbjörn Elbe är försäljningschef på Pocket Shop och har varit mycket delaktig i att ta företaget från två butiker till den stora kedja det är idag. Han har arbetat inom detaljhandeln i hela sitt yrkesliv och har bred erfarenhet från de flesta områden inom retail, både i Sverige och utomlands. Torbjörn Elbe har skrivit boken Lönsam affär.

 


Ada Elmgart

Adéle (Ada) Elmgart har en universitetsexamen i tjänste- och relationsmarknadsföring samt mångårig yrkeserfarenhet inom varierande branscher, exempelvis besöksnäring och handel. Ada har även internationell erfarenhet av att arbeta med kunden i fokus, som frilansande fotograf, i Asien, USA och Mellanöstern. Idag arbetar Ada som föreläsare, utbildare och konsult. Hon har skrivit boken Kundfokus tillsammans med Eva Bloch.

 


Peter Erikson

Peter Erikson är en av Sveriges mest erfarna kommunikationschefer, med erfarenhet från bland annat TCO och Telenor. Han har också drivit flera av Sveriges största PR-konsultföretag som vd och delägare. Idag arbetar han som konsult inom strategi, ledarskap och förändringsprocesser. Han är ofta anlitad föreläsare och seminarieledare. Han är författare till boken Planerad kommunikation.

 


Knut Fahlén

Knut Fahlén är verksam som managementkonsult på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT). Han är även författare till boken Beyond budgeting.

 


Roger Fisher

Roger Fisher har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med William Ury och Bruce Patton. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 


Krister Forsberg

Krister Forsberg är kurslärare, föreläsare, författare och facilitator. Han har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i ledningsgrupper. Krister har skrivit ett flertal böcker, bland annat Målbaserat ledarskap, Leda genom mål samt Workshops och arbetsmöten.

 


Stefan Friberg

Stefan Friberg har lång erfarenhet av försäljning, företagande och entreprenörskap. Han driver en konsultverksamhet med fokus på att få företag att tänka tillsammans med kunden i sina service- och försäljningsintensiva processer. Tillsammans med Margareta Boström har han skrivit boken Kundresan.

 


Maria Gerlofson

Maria Gerlofson är journalist, ekonom, konsult och ledarcoach. Hon har länge arbetat med och skrivit om ledarskap och psykologi i flera tidningar och magasin. Sedan 2012 driver hon företaget Act and Grow, som utvecklar individer, grupper och chefer. Maria är också bokredaktör för tidningen Chef. Hon har skrivit böckerna Coachboken och Drömchef eller stressmakare.

 


Arash Gilan & Jonas Hammarberg

Arash Gilan är digital expert, medgrundare och VD för en av Nordens största byråer inom marknadsföring, Viva Media. Arash är en uppskattad föreläsare, både nationellt och internationellt inom ledarskap, digitalisering och marknadsföring.
Jonnas Hammarberg är en av landets mest anlitade föreläsare inom kultur, ledarskap och digital transformation. Jonas är medgrundare till ett av Sveriges största affärssystemskonsultbolag och senior partner i Awesome Group.

Tillsammans har de skrivit böckerna Apparnas planet och Get digital or die trying.

 


Annika Gistvall

Annika Gistvall är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med ledare och ledningsgrupper. Hon utbildar, handleder och coachar ledare på olika nivåer, ofta inom frågor som rör tillit och medledarskap. Har skrivit Tillit och medledarskap tillsammans med Johanna Rådeström.

 


Per Grankvist

Per Grankvist är samtidsanalytiker och författare med fokus på hur företag kan jobba med hållbarhet. Han räknas som en av de mest inflytelserika experterna på området i Skandinavien. Per är också fristående kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och skriver om etik i Resumé. Han är författare till boken CSR i praktiken.

 


Anna Gullstrand

Anna Gullstrand har mångårig erfarenhet av facilitering, processdesign och lärande design. Som vd för digitalbyråer i Sverige, Finland och Ryssland har hon praktiserat ett faciliterande ledarskap i snabbrörliga branscher med hög förändringstakt. Anna är utbildad på Hyper Island, en skola erkänd för sin innovativa pedagogik med fokus på upplevelsebaserat lärande och teamutveckling.

 


Runar Heggen

Runar Heggen har etablerat och byggt upp ett av Norges största konsultföretag inom karriärvägledning och förändringsprocesser. Han har under 20 år arbetat med att hjälpa individer och grupper att hitta sina personliga resurser och ta dessa i bruk i arbete och fritid. Han har tillsammans med Stefan Tengblad och Johan Velten skrivit boken Medarbetarskap.

 


Mats Heide

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet. Han har tillsammans med Susanne Dahlman skrivit boken Strategisk intern kommunikation. Mats Heide har även skrivit Strategiskt lyssnande tillsammans med Annika Svingstedt.

 


Emma Hellbom Ajoje

Författarna Emma Hellbom Ajoje och Emma Lindgren har båda bott och arbetat i Kina och kombinerar i boken, Contentfabriken, sina erfarenheter av den svenska kommunikationsbranschen och av att hjälpa svenska varumärken in på den kinesiska marknaden.

 


Viveka Holm

Viveka Holm är personalvetare och driver rekryteringsföretaget Holm Rekrytering. Hon har mer än femton års erfarenhet av att rekrytera till tjänster på medarbetar- och chefsnivå. Viveka är författare till boken Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi.

 


Søren Holm

Søren Holm är beteendevetare och certifierad coach. Som en av en av Sveriges första coacher har han lång erfarenhet av att utveckla team samt utbilda chefer i coachande ledarskap. Han är författare till boken Chefen som coach tillsammans med Lena Sobel.

 


Mikael Johansson

Mikael Johansson är forskare, innovationsrådgivare och föredragshållare inom innovationsledning. Hans specialområde är hur man skapar innovationsteam som tar ansvar för, och aktivt arbetar självständigt med att utveckla produkter och tjänster inom den organisation de arbetar. Mikael har skrivit boken Högpresterande innovationsteam.

 


Ulf Johanson

Ulf Johanson är professor emeritus i företagsekonomi, anknuten till Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han har skrivit många vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel, ensam eller tillsammans med andra. Han har tillsammans med Anders Johrén skrivit boken Personalekonomi idag.

 


Anders Johrén

Anders Johrén är föreläsare, utredare och analytiker på Nyckeltalsinstitutet. Han är medförfattare till flera böcker inom ämnet ekonomi. Han har tillsammans med Ulf Johanson skrivit Personalekonomi idag.

 


Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél har en omfattande utbildning inom kommunikation och ledarskap utöver B.Sc. i Computer Science vid Stockholms universitet. I rollen som assessor har hon bedömt närmare 250 kandidater som velat certifiera sin projektledningserfarenhet enligt internationell oberoende standard. Hon är författare till böckerna Projektkommunikation och Effektiv projektkommunikation

 


Jehoshua Kaufman

Jehoshua Kaufman är leg psykolog och VD på företagen Mental Tool Box och Malmö Familjekonsulter. Han har skrivit flera böcker, bland andra I huvudet på en chef, tillsammans med Richard Hagtorn och Mobbning och kränkande särbehandling.

 


Chan Kim & Renée Mauborgne 

Chan Kim är direktör vid INSEAD Blue Ocean Strategy Institute och innehar Boston Consulting Group Bruce D. Henderson-professuren i Strategy and International Management vid INSEAD i Frankrike. Han är författare till böckerna Blue Ocean Strategy och Blue Ocean Shift tillsammans med Renée Mauborgne.

Renée Mauborgne är Distinguished Fellow och professor i strategi vid INSEAD. Hon är också direktör vid the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute. Hon är författare till boken Blue Ocean Strategy och Blue Ocean Shift tillsammans med W. Chan Kim.

 


Helena Källerman

Helena Källerman (numera Liljegren) har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag. Hon är författare till boken Uppdrag mellanchef.

 


Christina Lagnelius

Christina Lagnelius är en av Sveriges mest anlitade coacher. Hon har ägnat de senaste femton åren åt att lära ut professionell coaching och det coachande ledarskapet. Som vd i sitt eget bolag – CoachCompanion – coachar hon sina medarbetare regelbundet. Propellermodellen™ är hennes egen modell som beskriver hur man kombinerar rollerna chef, ledare och coach. Hon har skrivit boken Coachande ledarskap i praktiken: Propellermodellen™.

 


Frederic Laloux

Frederic Laloux arbetar som rådgivare och coach för företagsledare i flera länder. Han är författare till den internationellt mycket omtalade boken Reinventing Organizations.

 


Pia Lanneberg

Pia Lanneberg är utbildad journalist med över 20 års erfarenhet av kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete. Hon grundade en nordisk PR-byrå där hon arbetade som vd i många år. Hon är även ett flitigt anlitat bollplank för chefer, ledare och entreprenörer och har tidigare skrivit boken Ett starkt varumärke – din vassaste konkurrensfördel. Hon har skrivit boken Human up! tillsammans med Kristina Bexelius.

 


Caroline Lidman och Aleksandar Goga

Caroline Lidman har en bakgrund som både PR-entreprenör och författare. Hon har tidigare släppt böckerna Mediakåt och Fit & Framgångsrik. 2016 grundade hon PR-byrån Number10 tillsammans med Maria Fabricius.
Aleksandar Goga är en av grundarna till tjänsteförmedlingsföretaget ServiceFinder som senare såldes till mediehuset Schibsted Media Group. Idag driver han bolaget ClickSys.se, samtidigt som han startar upp e-handelsbolaget Alexander Kay.

 


Rufus Lidman

Rufus Lidman är en av Europas ledande digitalstrateger. Han har varit verksam som strategikonsult inom digital marknadsföring och försäljning för några av världens mest kända varumärken, som Samsung, Mercedes, IKEA, Electrolux, Telia och SEB. I dag är han digital rådgivare på Sveriges Annonsörer. Han har skrivit boken Så blir du bäst på digital marknadsföring.

 


Emma Lindgren

Författarna Emma Hellbom Ajoje och Emma Lindgren har båda bott och arbetat i Kina och kombinerar i boken, Contentfabriken, sina erfarenheter av den svenska kommunikationsbranschen och av att hjälpa svenska varumärken in på den kinesiska marknaden.

 


David Loid

David Loid arbetar med organisationsutveckling genom forskning, konsulting, utbildning och eget ägande och styrelsearbete i små företag. David har genom åren arbetat med att sammanföra teorier och tankar kring organisationsteori, övertygande processer, strategi, lärande och varumärkesbyggande för att skapa ny förståelse kring vad som gör att organisationer utvecklas eller väljer att stanna i en rigid struktur som inte utvecklas trots starka influenser utifrån.Han har skrivit boken Promotivt förändringsarbete tillsammans med Clas Malmström.

 


Jan Lundberg

Jan Lundberg är grundare av JL Leadership, en konsultbyrå med inriktning på ledarskapsutveckling, mentorskap och coachning. Han arbetar med kunder som Skansen, Siba, Nordea och Melker Andersson, F12-gruppen. Han har skrivit boken Egna vägens ledarskap.

 


Tommy Lundberg

Tommy Lundberg har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som författare, föreläsare och konsult med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang. Han har tidigare skrivit sju böcker på dessa teman. Tommy Lundberg och Jesper Ek har tillsammans skrivit Emplayment.

 


Charlotta Lundgren

Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult och har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom såväl privata som offentligt finansierade verksamheter. Hon arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat många organisationer att ställa om till en verksamhet med tillit som grund. Charlotta driver företaget Proredo AB i Göteborg och är en del av Tillitspsykologerna. Hon har skrivit boken Tillitsbaserat ledarskap.

 


Frida Lundh

Frida Lundh har lång erfarenhet på ledande positioner inom internationella mediekoncerner och har bland annat varit försäljningsdirektör inom Schibsted-koncernen och vd för mediebyrån PHD. Hon är idag verksam som senior rådgivare på konsultbolaget Curamando och som utbildare och föreläsare. Frida debuterar som författare med boken Cirkulärt ledarskap.

 


Anna Lärk Ståhlberg

Anna Lärk Ståhlberg är förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med välfärds- och samhällsutveckling för att bidra till och skapa en hållbar framtid i Västra Götaland. Har skrivit Vadå agilt? tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll och Leif Denti.

 


Ylva M Andersson

Ylva M Andersson har gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring. Hon är också expert på ledarskap i kris. Ylva är utbildad journalist och har haft tunga chefsbefattningar på flera av de största mediehusen, såsom TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Sedan 2016 driver Ylva bolaget MAY Strategies, som utvecklar ledare och deras team. Ylva M Andersson är författare till boken Leda i ständig förändring.

 


Josefin Malmer och Ann-Christine Stafwerfeldt

Josefin Malmer är beteendevetare och pedagog med lång erfarenhet av rekrytering, urval och personbedömning. Ann-Christine Stafwerfeldt är civilekonom med en bakgrund som bland annat marknadschef, brand manager inom internationella bolag samt rekryteringskonsult. Tillsammans är de två av grundarna av Home of Recruitment, de driver också Rekryteringspodden, utsedd till en av Sveriges bästa HR-poddar. Tillsammans har de skrivit boken Rekryteringsboken för chefer.

 


Clas Malmström

Clas Malmström är leg. läkare med lång erfarenhet inom psykiatrisk rehabilitering. Han har arbetat med metodutveckling inom beteendemedicin och psykofysiologisk stressmätning, och verkar för att lyfta fram kopplingarna mellan positiv stress, god hälsa och hållbar prestationsförmåga på både individ- och organisationsnivå. Clas har även erfarenhet av eget företagande som grundare av PBM. Arbetar nu som frilansande företagsläkare med psykosocial arbetsmiljöutveckling som specialområde. Han har skrivit boken Promotivt förändringsarbete tillsammans med David Loid.


Bernard Marr

Bernard Marr är en av världens mest respekterade röster när det gäller data i affärer. Han har skrivit boken Big data.

 


Åsa Meland

Åsa Meland har lång erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och förändringsledning däribland kaizen och lean. Hon har arbetet med stora och små företag, offentliga förvaltningar och privata företag. Hennes styrka är implementering, att införa, förverkliga och levandegöra förbättringsinsatser i verksamheten. Åsa är författare till boken Lean är bara ett namn.

 


Serena Mon de Vienne

Serena Mon de Vienne är utbildad retoriker och har tränat de mest framstående ledare, från vd:ar, officerare och politiker till avdelningschefer, projektledare och personalchefer. Hon syns återkommande i tv och tidningar som både samtalsexpert och retorikexpert samt framträder regelbundet på de stora scenerna runt om i landet. Hon har skrivit boken Framgångsrika samtal.

 


Kelly Odell

Kelly Odell är amerikanen som efter prästutbildning i USA och ekonomutbildning i Sverige gjorde kometkarriär med positioner som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag arbetar Kelly som föreläsare och utbildare inom ledarskap, förändring och motivation. Han har skrivit boken Mänskligt ledarskap.

 


Magnus Ohlsson

Magnus Ohlsson har tjugo års erfarenhet från handeln inom ledning, marknad och försäljning inom en mängd branscher. Han arbetar idag som interimschef och styrelseordförande och har skrivit Butiksboken tillsammans med Helena Schmidt.

 


Christer Olsson

Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Han startade 1991 Utveck­lingspoolen. Idag är han ägare till Christer Olsson Group, Kandidata, Act to Perform och en av grundarna till Awesome Group. Han är en av Nordens mest anlitade föreläsare och har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling. Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare. Han har skrivit böckerna Vart är du påväg – och vill du dit? och Våga veckla ut dig.

 


Johanna Olsson

Johanna Olsson driver konsultbolaget The Hows tillsammans med kollegor. Hon har en bakgrund som Kaospilot samt på utbildningsföretaget Hyper Island, där hon stöttat såväl organisationer som individer i nya arbetssätt. Johanna Olsson har skrivit Närhet trots avstånd.

 


Niklas Olsson

Niklas Olsson har över tio års erfarenhet av ledarskap och organisationsfrågor i snabbväxande teknikföretag, i roller från vd till marknadschef. Med ett ständigt fokus på förbättring och utveckling har han både implementerat OKR och som konsult hjälpt andra organisationer att lyckas med metoden. Niklas Olsson är författare till boken Målstyrning med OKR.

 


Annmarie Palm

Annmarie Palm är kommunikationsstrateg på företaget Relationista som erbjuder djupintervjuer, föreläsningar och workshops på temat business behavior. Förutom att vara utbildad journalist har hon över tjugo års erfarenhet av marknadsföring, affärsutveckling och relationsbyggande kommunikation. Annmarie är författare till boken Business behavior.

 


Bruce Patton

Bruce Patton har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med Roger Fisher och William Ury. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 


Nina Pettersson

Nina Pettersson är journalist, skribent och redaktör med mångårig erfarenhet av att hjälpa ledare, entreprenörer, forskare och andra att nå ut med viktiga budskap. Hon har skrivit boken Re:start tillsammans med Hélène Barnekow.

 


Emma Pihl

Emma Pihl är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och har skrivit flera böcker på temat ledarskap och personlig utveckling. Hon har också coachat tusentals chefer i hur de kan bli bättre på att leda generation Y, födda på 1980- och 90-talet, och om vad som gör en arbetsgivare attraktiv i framtiden. Emma är författare till böckerna Konfliktkompetent ledarskap, Att leda nästa generation och Framtidsrusta ditt ledarskap.

 


Erik Ringertz

Erik Ringertz är vd för IT-konsultföretaget Netlight. Han har uppmärksammats för sina visioner om ett mer humant och naturligt sätt att driva företag och har bland annat fått utmärkelsen Årets chef (2014) och Årets vd (2016). Erik har skrivit boken Harder, better, faster, stronger.

 


Inger Roos

Inger Roos är docent i företagsekonomi vid CTF, Karlstad universitet och konsult vid I & H Roos Ab Oy, Finland. Hon är författare till boken Lojala kunder.

 


Sara Roos

Sara Roos har en bakgrund som konsult inom hotell- och restaurangbranschen. Hennes fokus har legat på strategi, styrning och förändringsarbete samt på hur individer och organisationer hanterar oförutsedda störningar. Sara är idag verksam inom yrkeshögskolan med inriktning mot affärsutveckling och kvalitetsarbete. Hon har skrivit boken Målstyrning genom utvecklingssamtal.

 


Desirée Rova

Desirée Rova (th) är HR- och organisationskonsult och grundare av MyNeeds. Tillsammans med Maria Appelquist har hon skrivit Motiverad!.

 


Carolin Runnquist

Carolin Runnquist har många års erfarenhet av att jobba med krishantering inom olika företag och branscher. Hon har stöttat landets främsta ledare och organisationer genom kriser med goda resultat. Carolin figurerar ofta som krishanteringsexpert i media och är en flitigt anlitad föreläsare i ämnet. Hon utsågs 2018 till Supertalang av Veckans affärer och till Årets IT-kvinna av Tieto.

 


Johanna Rådeström

Johanna Rådeström Johanna Rådeström är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi med många års erfarenhet av att utbilda och handleda chefer samt stötta organisationer i övergripande verksamhetsutveckling. Har skrivit Tillit och medledarskap tillsammans med Annika Gistvall.

 


Helena Schmidth

Helena Schmidt är affärsstrateg och marknadsförare med mångårig och internationell erfarenhet av detaljhandeln som ledare, styrelseledamot och rådgivare. Hon har skrivit Ledarskap i butik och Butiksboken tillsammans med Magnus Ohlsson.

 


Carl-Johan Scultz

Carl-Johan Schultz här strateg och planner i kommunikationsbranschen och har kommit att alltmer inrikta sig på hållbarhetsfrågor och att utveckla varumärken i en mer hållbar riktning. Han driver frågan i branschen och föreläser om hållbarhetskommunikation. Han har tillsammans med Mikael Botnen Diamant skrivit boken Hållbariseringen.

 


Peter Siljerud

Peter Siljerud har i tio år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat tiotusentals personer. Peter har utsetts till en av Sveriges mest kreativa personer av mediehuset IDG och hans första bok, 100 trender – din guide till framtiden, nominerades till Årets marknadsföringsbok. Han är författare till boken Bryt normerna.

 


Azita Shariati

Azita Shariati är vd för Sodexo i Sverige, ett av världens ledande service managementföretag. Hon har blivit utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna av Veckans Affärer, Årets superkommunikatör av tidningen Resumé och vunnit Inspirational Role Model of the Year på European Diversity Awards. Azita har tillsammans med Fredrik Emdén skrivit sin debutbok Hela bilden.

 


Lena Sobel

Lena Sobel är civilingenjör och certifierad coach. Sedan många år arbetar hon med att utveckla ledare, team och arbetsflöden. Hon är författare till boken Chefen som coach tillsammans med Søren Holm.

 


Annika Steiber

Annika Steiber är tekn.dr från Chalmers tekniska högskola. Hon har 18 års erfarenhet av att leda såväl startup-företag som större företag inom high-tech-sektorn. Idag är hon Managing Director på Berkeley Research Group samt grundare av och vd för svenska bolaget Innoway, ett företag med missionen att utveckla ny vetenskap inom området Management och Organisation. Annika har tillsammans med Sverker Alänge skrivit boken Silicon valley-modellen.

 


Anna-Lena Sundlin

Anna-Lena Sundlin är leg. psykolog och organisationskonsult. Hon har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer, med fokus på ledarskapsträning, grupprocesser och medarbetarskap. Tillsammans med Paul Sundlin driver hon företaget Sandahl Partners Gotland AB och har skrivit Ta din roll på jobbet!. (2018) samt Jaget och jobbet (2020).

 


Paul Sundlin

Paul Sundlin är leg. psykolog och organisationskonsult. Han har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer, med fokus på ledarskapsträning, grupprocesser och medarbetarskap. Tillsammans men Anna-Lena Sundlin driver han företaget Sandahl Partners Gotland AB och har skrivit Ta din roll på jobbet!. (2018) samt Jaget och jobbet (2020).

 


Anette Svingstedt

Anette Svingstedt är universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Har skrivit Strategiskt lyssnande tillsammans med Mats Heide.

 


Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och har studerat medarbetarskap sedan millennieskiftet. Han har tillsammans med Runar Heggen och Johan Velten skrivit boken Medarbetarskap

 


Ulla-Lisa Thordén

Ulla-Lisa Thordén är en av Sveriges mest anlitade coacher och föreläsare inom sälj- och kundkommunikation. Hon har skrivit ett flertal bästsäljare, bland annat Sälj dig själv och ta betalt, Luspank och idérik, 22 sätt att sälja bättre samt Möt kunden öga mot öga. Ulla-Lisa var en av nio EU ambassadörer för kvinnors företagande utsedda av Tillväxtverket, 2009–2013.

 


Anna Tufvesson

Anna Tufvesson har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i mer än femton år. Hon delar sin arbetstid mellan att vara konsult på Effect Management och att jobba som organisationskonsult i Karlstads kommun. Anna har skrivit flera böcker om ledarskap, bland annat Kommunikation som verktyg, Aktivt medarbetarskap och Aktivt självledarskap.

 


William Ury

William Ury har varit verksam vid Harvard Law School och grundade Harvard Negotiation Project (1979) tillsammans med Roger Fisher och Bruce Patton. De har även skrivit flera böcker, bland annat Vägen till Ja!.

 


Johan Velten

Johan Velten har arbetat som organisationskonsult under 35 år, de senaste 15 åren med huvudfokus på arbetsglädje och medarbetarnas betydelse för resultaten och arbetsmiljön. Han har tillsammans med Runar Heggen och Stefan Tengblad skrivit boken Medarbetarskap.

 


Ella Wahlgren

Ella Wahlgren har skrivit boken Heppologi, är föreläsare och konsult och stöttar företag och andra organisationer som vill implementera HEPP-metoden.

 


Gustaf Wettergren

Gustaf Wettergren är civilekonom och har varit verksam inom bland annat Johnsonkoncernen, Marabou, Telia Mobile och Svenska Spel. Han är författare till Policyhandboken som bygger på erfarenheter från ett långt yrkesliv som ekonomiansvarig i både stora och små företag.

 


Patrik Widlund

Patrik Widlund är ekonom med lång erfarenhet av företagsledning inom mediebranschen samt styrelseledamot hos företag i flera olika branscher. Han driver idag egen konsultverksamhet med inriktning på strategi, affärsutveckling och kundinsikt. Patrik har skrivit boken Digital transformation – strategier för affärsutveckling.

 


Fanny Widman

Fanny Widman Fanny Widman har en bakgrund som säljare inom it-branschen. Sedan 2018 driver hon podden Fannys Förebilder.


Karin Zingmark

Karin Zingmark har tjugo års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, från bland annat Microsoft och MTG. Hon är en flitigt anlitad rådgivare, en engagerad styrelsemedlem och är certifierad i grunderna i Neuroledarskap av the Neuroleadership Institure. Hon har dessutom utsetts till en av Sveriges mest populära föreläsare. Maxa Modet är uppföljaren till hennes debutbok Maxa Snacket (2017) som lyfts av bland andra DN som en av de mest läsvärda managementböckerna.

 


Gunilla Östberg & Gunilla Forsmark Karlsson

Gunilla Östberg, konsult i hållbar utveckling, har lång erfarenhet av att från företagsledande roller driva hållbarhetsfrågor ur ett kommersiellt perspektiv och hur man praktiskt ställer om både företag och städer. Hon är tillsammans med Gunilla Forsmark Karlsson författare till boken Hållbara affärer.

Gunilla Forsmark Karlsson är konsult, bloggar och har uppdrag i flera styrelser. Hon verkade i finansbranschen i över 30 år bland annat som vd för Skandiabanken och Länsförsäkringar Fondliv. Hon är tillsammans med Gunilla Östberg författare till boken Hållbara affärer.